Quyết định 183/QĐ-BGTVT 2019 công bố đường thủy nội địa quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 183/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA QUỐC GIA

-------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004 và Luật sa đi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đưng thủy nội địa ngày 17/6/2014;

Căn cứ Nghị định s 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 29/6/2016 của Bộ Giao thông vn tải quy định về qun lý đường thy nội địa;

Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-BGTVT ngày 24/4/2013 của Bộ Giao thông vận ti vviệc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tng thể giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hưng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định s 4360/QĐ-BGTVT ngày 10/12/2015 của B Giao thông vn tải vviệc phê duyệt điều chnh, bsung một snội dung chi tiết Quy hoạch tổng thể giao thông vận ti đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-BGTVT ngày 03/01/2017 của Bộ Giao thông vn tải phê duyệt Kế hoạch triển khai Hiệp định v tàu thuyền đi lại tại khu vực tàu thuyền đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân Việt Nam - Trung Quốc;

Xét đề nghỦy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại văn bn s 2084/UBND-XD ngày 20/12/2018, Ủy ban nhân dân tnh Qung Ninh tại văn bn s 3832/UBND-GT2 ngày 01/7/2016 và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tại các văn bản số 82/CĐTNĐ-QLHT ngày 17/01/2019;

Theo đnghị của Vụ trưởng Vụ Kết cu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công b đưng thủy nội địa quốc gia h Lai Châu, Vạn Tâm - Bắc Luân (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Cc Đường thủy nội đa Việt Nam có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện công tác qun lý, bo trì; qun lý nhàớc tại các cảng, bến thủy nội địa; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính vàc nội dung liên quan khác trong lĩnh vực đường thủy nội địa trên tuyến đưng thủy nội đa quốc gia tại Điều 1 Quyết định này theo quy định của pháp luật đảm bo thông suốt, liên tục an toàn và hiệu quả;

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa đối với các tuyến đường thủy nội địa nêu trên;

- Cập nhập, bổ sung các tuyến trên vào danh mục tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo quy định để phục vụ việc quản lý, khai thác và sử dụng;

- Hoàn chỉnh thủ tục cập nhập, bổ sung tuyến đường thy nội địa quốc gia Vạn Tâm - Bắc Luân vào quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Quảng Ninh, Lai Châu và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Qu
ng Ninh;
- UBND tỉnh Lai Châu;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Nhật

DANH MỤC

ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA QUỐC GIA
(Kèm theo Quyết định số 183/QĐ ngày 25/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải)

Stt

Tên đường thủy nội địa

Chiều dài tuyến (km)

Phạm vi

Cấp kỹ thuật

Điểm đầu

Điểm cuối

1

Hồ Lai Châu (bao gồm đoạn luồng từ km 40+000 đến trung tâm huyện Mường Tè)

91

Chân đập thủy điện Lai Châu

Trung tâm huyện Mường Tè

III

2

Vạn Tâm - Bắc Luân

18

Vạn Tâm (đảo Vĩnh Thực)

Cửa sông Bắc Luân

I

thuộc tính Quyết định 183/QĐ-BGTVT

Quyết định 183/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:183/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Nhật
Ngày ban hành:25/01/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Công bố 02 đường thủy nội địa quốc gia

Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 183/QĐ-BGTVT về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia ngày 25/01/2019.

Cụ thể, công bố tên đường thủy nội địa quốc gia sau:

- Hồ Lai Châu (bao gồm đoạn luồng từ km 40+000 đến trung tâm huyện Mường Tè): Điểm đầu là Chân đập thủy điện Lai Châu, điểm cuối là Trung tâm huyện Mường Tè;

- Vạn Tâm - Bắc Luân: Điểm đầu là Vạn Tâm (đảo Vĩnh Thực), điểm cuối là Cửa sông Bắc Luân.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 183/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi