Quyết định 606/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 606/QĐ-BXD

Quyết định 606/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:606/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành:02/06/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Doanh nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

------------

Số: 606/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam

------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn  cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định 2438/QĐ-TTg ngày 16/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam thành công ty cổ phần;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam tại Tờ trình số 511/CTN-HĐTV ngày 19/5/2014 về việc điều chỉnh vốn điều lệ, cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu;

Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ; Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành tại tiết a, tiết b, khoản 6, Điều 1 Quyết định số 2438/QĐ-TTg ngày 16/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam thành công ty cổ phần như sau:
a) Vốn điều lệ: 580.186.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi tỷ, một trăm tám mươi sáu triệu đồng).
b) Cổ phần phát hành lần đầu: 58.018.600 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/01 cổ phần. Trong đó:
- Nhà nước nắm giữ: 56.949.500 cổ phần, chiếm 98,16% vốn điều lệ.
- Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 133.500 cổ phần, chiếm 0,23% vốn điều lệ.
- Bán cho các cổ đông khác: 935.600 cổ phần, chiếm 1,61% vốn điều lệ.
Các nội dung khác tại Quyết định 2438/QĐ-TTg ngày 16/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam thành công ty cổ phần không thay đổi.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch Tài chính, Tổ chức cán bộ; Chánh văn phòng Bộ; Thủ trưởng các đơn vị thuộc  Bộ có liên quan; Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương (để b/c);

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN (để b/c);

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các Vụ: KHTC, TCCB;

- Tổng công ty Viwaseen;

-Lưu VT, QLDN (N3b)

KT BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Bùi Phạm Khánh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi