Thông báo 174/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 174/TB-VPCP

Thông báo 174/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:174/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Trần Quốc Toản
Ngày ban hành:23/07/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Xây dựng

tải Thông báo 174/TB-VPCP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 174/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2008

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ

về dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

 

 

Ngày 30 tháng 6 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng báo cáo, ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận đề nghị của Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lựa chọn phương án Kiến trúc mang mã số 183173DB do Tư vấn thiết kế Công ty Nikken Sekkei Ltd (Nhật Bản) thiết lập trong cuộc thi tuyển phương án kiến trúc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và lựa chọn Công ty Nikken Sekkei Ltd làm Nhà thầu lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, thiết kế Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

2. Giao Bộ Xây dựng làm Chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công viên Hữu nghị.

3. Giai đoạn tới tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ sau:

a) Bộ Xây dựng:

- Thực hiện thương thảo, ký kết Hợp đồng với Nhà thầu tư vấn thiết kế về lập quy hoạch điều chỉnh ô đất số 07 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị mới Tây Hồ Tây, quy hoạch chi tiết khu công viên Hữu nghị và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tỷ lệ 1/500, lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Trước mắt tập trung chỉ đạo lập quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình thực hiện đặc biệt trong giai đoạn thiết kế để đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp giữa xây dựng công trình và trưng bày.

- Triển khai các công việc rà phá bom mìn, xây dựng hàng rào, san nền, xây dựng nhà tạm Ban Quản lý dự án ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng;

- Trên cơ sở kế hoạch vốn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập cho các công việc trưng bày, thực hiện chuẩn bị và quản lý toàn bộ vốn đầu tư dự án (vốn đầu tư xây dựng công trình và vốn công tác trưng bày) và ứng vốn kịp thời cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

b) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chỉ đạo khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện nội dung chuyên môn như sưu tầm hiện vật, xác định nội dung trưng bày, lập đề cương chi tiết trưng bày... đặc biệt lấy ý kiến của các Bộ, Ban, ngành, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà lịch sử, nhà xã hội học... trong quá trình triển khai các nội dung này. Tổ chức lập kế hoạch vốn, lập dự toán, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt các nội dung chuyên môn và dự toán (riêng Đề án chi tiết nội dung trưng bày trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt);

- Phối hợp với Bộ Xây dựng trong quá trình tổ chức thực hiện, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho Bộ Xây dựng để xác định được tổng mức đầu tư của dự án, tổng dự toán một cách đầy đủ chính xác và các nội dung chuyên môn khác liên quan. Lựa chọn và quyết định thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài đối với các công việc thiết kế, kỹ thuật trưng bày;

- Lập tiến độ thực hiện các việc thuộc trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phù hợp với tiến độ triển khai lập dự án đầu tư và thiết kế của Bộ Xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối và bố trí vốn theo kế hoạch vốn được duyệt.

d) Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu đề ra.

đ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo bàn giao đất cho Ban Quản lý dự án trước tháng 10 năm 2008;

- Chỉ đạo khẩn trương triển khai đầu tư các tuyến đường nằm ở phía Bắc, phía Đông, phía Nam của lô đất xây dựng dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

  Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ,

  Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường,

- Viện Khoa học xã hội Việt Nam;

- UBND thành phố Hà Nội;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  các Vụ: ĐP, KTN, TH, KTTH, TKBT, TTĐT;

- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Trần Quốc Toản

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Công văn 5417/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng và văn bản số 4199/BGTVT-CQLXD ngày 02/6/2008 về việc thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Công văn 5417/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng và văn bản số 4199/BGTVT-CQLXD ngày 02/6/2008 về việc thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Đầu tư, Xây dựng, Giao thông

×
×
×
Vui lòng đợi