Quyết định 515/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 515/QĐ-TTg

Quyết định 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:515/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:15/04/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

Ngày 15/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 515/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Theo đó, Thủ tướng quyết định điều chỉnh giảm 21,315 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 của các dự án được giao kế hoạch đầu tư trung hạn và điều chỉnh tăng 101,961 tỷ đồng cho các dự án nội bộ của Bộ Tư pháp, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Chính sách xã hội và tỉnh Sóc Trăng.

Ngoài ra, điều chỉnh tăng 676,032 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cho các dự án của các bộ, cơ quan: Tư pháp, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Tòa án nhân dân….

Đồng thời giao chi tiết 6.278,814 tỷ đồng cho dự án của các bộ, cơ quan: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải; Tòa án nhân dân tối cao; Hội nhạc Sỹ Việt Nam và các tỉnh Đắk Lắk, Yên Bái, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 515/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 515/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

 

                                                                    

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ các Nghị quyết: số 84/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; số 71/2018/NQ14 ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; số 50/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các Tờ trình: số 1836/TTr-BKHĐT ngày 23 tháng 3 năm 2020, số 2117/TTr-BKHĐT ngày 31 tháng 3 năm 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

1. Điều chỉnh giảm 21,315 tỷ đồng (Hai mươi mốt tỷ ba trăm mười lăm triệu đồng) kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 của các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn và điều chỉnh tăng 101,961 tỷ đồng (Một trăm linh một tỷ chín trăm sáu mươi mốt triệu đồng) kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương cho các dự án trong nội bộ của Bộ Tư pháp, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Chính sách xã hội và tỉnh Sóc Trăng tại Phụ lục kèm theo.

2. Điều chỉnh tăng 676,032 tỷ đồng (Sáu trăm bảy mươi sáu tỷ không trăm ba mươi hai triệu đồng) kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cho các dự án của các bộ, cơ quan: Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Tòa án nhân dân tối cao, Đại học Quốc gia Hà Nội và các tỉnh: Đắk Nông, Sóc Trăng tại Phụ lục kèm theo.

3. Giao chi tiết 6.278,814 tỷ đồng (Sáu nghìn hai trăm bảy mươi tám tỷ tám trăm mười bốn triệu đồng) kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án của các bộ, cơ quan: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tòa án nhân dân tối cao, Hội nhạc sỹ Việt Nam và các tỉnh: Đắk Lắk, Yên Bái, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh tại Phụ lục kèm theo.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục và mức vốn bổ sung của từng dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 được giao, điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thông báo cho các đơn vị danh mục dự án và mức vốn từng dự án theo quy định tại Điều 1 Quyết định này; gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương được giao, điều chỉnh tại Điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP tại Điều 1;

- Đoàn ĐBQH các tỉnh, TP tại Điều 1;

- Văn phòng Quốc hội;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ: KHĐT, Tài chính;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, CN, NN, NC, KGVX;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi