Quyết định 623/QÐ-BVHTTDL 2023 chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 623/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 623/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:623/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành:16/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________

Số: 623/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí chức năng
Vụ Pháp chế là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Về công tác xây dựng pháp luật:
a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định; lập dự kiến chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật của Bộ và tổ chức việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo tình hình, tiến độ các chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt;
b) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các đề án về cơ chế, chính sách văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Bộ trưởng;
c) Chủ trì thẩm định dự thảo thông tư, thông tư liên tịch theo quy định của pháp luật trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành;
d) Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để Bộ trưởng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
đ) Tham mưu, giúp Bộ trưởng góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được gửi xin ý kiến;
e) Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng trong việc đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
2. Về công tác rà soát, hệ thống hóa, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trình Bộ trưởng quyết định và tổ chức thực hiện, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo theo quy định của pháp luật;
b) Chủ trì thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật;
c) Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và thực hiện công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.
3. Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật:
a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật hàng năm về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trình Bộ trưởng quyết định và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt và theo quy định của pháp luật;
b) Báo cáo Bộ trưởng kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị xử lý theo quy định.
4. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:
a) Chủ trì lập chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trình Bộ trưởng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch;
c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;
d) Hàng năm tiến hành sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
đ) Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ.
5. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:
Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước của Bộ trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trình Bộ trưởng quyết định và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
6. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
7. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.
8. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo quy định của pháp luật.
9. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức hoặc tham gia thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của Bộ theo quy định của pháp luật.
10. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
11. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Bộ theo quy định của pháp luật; tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ; có ý kiến về mặt pháp lý đối với quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng.
12. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trong công tác pháp chế đối với tổ chức pháp chế, công chức, viên chức, nhân viên, người làm công tác pháp chế ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các doanh nghiệp có phần vốn nhà nước do Bộ làm đại diện chủ sở hữu và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch.
13. Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo phân công của Bộ trưởng và theo quy định của pháp luật.
14. Tham mưu, giúp Bộ trưởng về công tác tổ chức thi hành pháp luật.
15. Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất để Bộ trưởng khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.
16. Tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý hoạt động xuất bản của các Nhà xuất bản thuộc Bộ theo quy định của pháp luật.
17. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Bộ.
18. Quản lý công chức và thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức trong Vụ; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.
19. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao và theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng.
2. Các công chức chuyên môn, nghiệp vụ.
Vụ trưởng Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Vụ; có trách nhiệm sắp xếp, bố trí công chức trong Vụ theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Vụ.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4989/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế, Quyết định số 2980/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4989/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế và khoản 3 Điều 1 Quyết định số 117/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn nghiệp vụ và sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Kế hoạch, Tài chính.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ;
- Lưu: VT, TCCB, Hồ sơ nội vụ, BT (30).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hùng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi