Quyết định 2934/QĐ-UBND Hà Nội 2022 sửa đổi Quyết định 5506/QĐ-UBND về phân công công tác của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND Thành phố

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Số: 2934/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 1, ĐIỀU 3, QUYẾT ĐỊNH SỐ 5506/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2021 CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

_________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5506/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc phân công công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Trần Sỹ Thanh;

Căn cứ Quyết định số 2958-QĐ/TU ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Bí thư Ban cán sự đảng UBND Thành phố;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND Thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 5506/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Sửa đổi Khoản 1, Điều 3 như sau:

“1. Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch UBND Thành phố, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố, các Ủy viên UBND Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để b/c);
- Các Đ/c Phó Bí thư Thành ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND Thành phố (để b/c);
- Đoàn ĐBQH TPHN (để b/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHN;
- TAND TP. VKSND TP;
- UBKTTU, VPTU, các Ban đảng thuộc TU;
- VP ĐĐBQH&HĐND TP, các ban thuộc HĐND Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trần Sỹ Thanh

thuộc tính Quyết định 2934/QĐ-UBND

Quyết định 2934/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 3, Quyết định 5506/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2934/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Sỹ Thanh
Ngày ban hành:17/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi