Công văn 863/VPCP-V.III 2016 sửa đổi việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

Số: 863/VPCP-V.III

V/v:Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2317/QĐ-TTg ngày 20/12/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016; ý kiến của Bộ Nội vụ tại văn bản số 562/BNV-CQĐP ngày 28 tháng 01 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung Quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1, Quyết định số 2317/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hứa Ngọc Thuận để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ Nội vụ;
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
các Vụ: TH, TCCV; TGĐ cổng TTĐT;

Lưu: VT, V.III (3b). L

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 863/VPCP-V.III của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2317/QĐ-TTg ngày 20/12/2015 phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 863/VPCP-V.III Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 04/02/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực