Nghị quyết 75/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
_______

Số: 75/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2021

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

___________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 tổ chức vào ngày 01 tháng 7 năm 2021, ý kiến phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương ngày 02 tháng 7 năm 2021 và kết luận của Thủ tướng Chính phủ,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

A. Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

I. Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Từ đầu năm đến nay, tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp, khó lường hơn dự báo, yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen. Các biến chủng mới Covid-19 liên tục xuất hiện, một số quốc gia phải tái lập các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; một số nền kinh tế lớn phục hồi khá mạnh; tuy nhiên kinh tế thế giới nhìn chung còn nhiều khó khăn, thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế tiềm ẩn rủi ro; giá nguyên, nhiên, vật liệu cơ bản gia tăng. Ở trong nước, tình hình dịch Covid-19 với biến thể mới Delta tiếp tục diễn biến phức tạp với hai đợt bùng phát, nhất là từ cuối tháng 4 đã tác động tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong bối cảnh đó, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành và sự phối hợp, tham gia tích cực, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, chúng ta đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát được dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ở mức thấp, CPI bình quân 6 tháng tăng 1,47%, là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 6 tháng đạt 5,64%, cao hơn cùng kỳ năm 2020 (1,82%). Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước đạt 58,2% dự toán năm, tăng 16,3%. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,36%, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 11,42%, là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế. Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng tích cực, đạt 3,69%, cao nhất trong 5 năm qua. Xuất, nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh, trong đó xuất khẩu ước đạt trên 157 tỷ đô la, tăng 28,4%. Thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng ổn định; tăng trưởng tín dụng phục hồi nhanh, mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm. Chuyển đổi số đạt kết quả tích cực.

Công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống của nhân dân cơ bản ổn định. Khẩn trương, kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Các phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông năm học 2021 được chuẩn bị kỹ. Giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc được phát huy, nhất là trong phòng, chống dịch; tiếp tục khẳng định truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý chí kiên cường của dân tộc ta và bản chất ưu việt của chế độ.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế; công tác ngoại giao phục vụ chiến lược vắc-xin phòng dịch được triển khai hiệu quả.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn những hạn chế, bất cập. Dịch Covid-19 với biến thể mới Delta đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra. Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn; giải ngân vốn đầu tư công chậm, nhất là vốn ODA; nợ xấu có xu hướng tăng. Thu hút vốn FDI vẫn ở mức thấp; số doanh nghiệp rút khỏi thị trường ở mức cao; giá nguyên, nhiên, vật liệu, chi phí vận chuyển hàng hóa quốc tế tăng cao; dịch bệnh trong gia súc, gia cầm tiếp tục xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố. Một số cơ chế, chính sách, quy định pháp luật chưa phù hợp nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung. Sản xuất, kinh doanh, lao động, việc làm trong nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh; tỷ lệ thất nghiệp gia tăng; đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn; tình hình an ninh trật tự trên một số địa bàn vẫn tiềm ẩn phức tạp...

II. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Trong 6 tháng cuối năm 2021, tình hình kinh tế thế giới dự báo tiếp tục xu hướng phục hồi nhưng còn nhiều rủi ro, thách thức. Dịch Covid-19 với biến thể mới của vi-rút còn diễn biến phức tạp, khó lường. Nền kinh tế nước ta tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn; dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở một số địa phương, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh và một số khu vực kinh tế trọng điểm.

Nhiệm vụ đặt ra cho 6 tháng cuối năm 2021 là rất nặng nề, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng và nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021.

Chính phủ thống nhất chưa điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 đã đề ra và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo, điều hành nêu tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 và các Nghị quyết của Chính phủ, trong đó kiên quyết, kiên trì thực hiện thành công “mục tiêu kép”; tập trung, ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19 trên cơ sở kết hợp linh hoạt, sáng tạo, hài hòa, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội; căn cứ tình hình thực tiễn từng địa bàn để lựa chọn ưu tiên công tác phòng, chống dịch hoặc phát triển kinh tế-xã hội hoặc kết hợp giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội; Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố phía Nam, nhất là vùng kinh tế trọng điểm phía nam trong lúc này phải đặc biệt ưu tiên cho chống dịch Covid-19.

Chính phủ yêu cầu các Thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bám sát và triển khai quyết liệt, kịp thời những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, không để công việc trì trệ; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành nhưng luôn bám sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình để đưa ra quyết sách kịp thời, chính xác, đạt hiệu quả cao nhất; trong đó chú trọng những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tập trung cao nhất phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19, triển khai hiệu quả chiến lược vắc-xin

a) Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “5K + vắc-xin” và tăng cường ứng dụng công nghệ trong kiểm soát dịch bệnh với cách làm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

- Tập trung xây dựng, triển khai chiến lược vắc-xin phòng Covid-19 trong ngắn, trung hạn và dài hạn; mua vắc-xin nhanh nhất, nhiều nhất có thể, bảo đảm chất lượng vắc-xin; đa dạng hóa nguồn cung gắn với cơ chế kiểm soát phù hợp. Thúc đẩy chuyển giao công nghệ và sản xuất vắc-xin trong nước nhanh nhất, sớm nhất; triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin toàn quốc an toàn, hiệu quả để sớm đạt miễn dịch cộng đồng; ưu tiên tiêm vắc-xin cho các đối tượng theo quy định.

b) Bộ Y tế hướng dẫn các phương thức, điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí cách ly phù hợp như: Quy trình cách ly tại nhà đối với F1, việc tự xét nghiệm; chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ, cơ quan liên quan xây dựng phương án nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại, mở cửa nền kinh tế với lộ trình phù hợp; có chính sách, giải pháp thiết thực hỗ trợ, động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

2. Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp thu đầy đủ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 57 và ý kiến thảo luận của các Thành viên Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021, tập trung triển khai các nhiệm vụ sau đây:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan, địa phương liên quan

- Phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp điều hành kinh tế vĩ mô; theo dõi sát tình hình để cập nhật các kịch bản tăng trưởng, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 63/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ. Hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương lập, thẩm định quy hoạch tỉnh; sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy hoạch tổng thể, quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định.

- Nghiên cứu, xây dựng chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; triển khai các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những trường hợp thu hút đầu tư đặc biệt.

- Khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2021; giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, ký báo cáo trình Quốc hội theo quy định.

b) Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách nhà nước, tiết giảm tối đa chi thường xuyên. Cập nhật thông tin, khẩn trương hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2021; Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, ký báo cáo trình Quốc hội theo quy định.

c) Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tiếp thu đầy đủ và triển khai kết luận tại Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đề hoàn thiện các Báo cáo về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký các báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.

d) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025; xây dựng các kịch bản xử lý nợ xấu đến cuối năm 2021 và năm 2022;

- Điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên; đơn giản hóa quy trình, thủ tục, hồ sơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận vốn vay.  

đ) Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, ổn định giá cả, thị trường; có giải pháp tích cực để kiểm soát nhập siêu, hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững. Triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa; tổng kết bài học kinh nghiệm trong việc tiêu thụ nông sản nội địa thời gian qua, xây dựng kịch bản, phương án sẵn sàng cho việc tiêu thụ sản phẩm nông sản có sản lượng, quy mô và giá trị lớn của các địa phương.

3. Xây dựng và hoàn thiện thể chế; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước

a) Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; đối với các vướng mắc tại Nghị định, yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 7 năm 2021.

b) Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, cơ quan, địa phương liên quan thành lập Tổ công tác để rà soát, tháo gỡ ngay các khó khăn về chi phí logistics và tình trạng thiếu container; tiếp tục cắt giảm, không để tăng các loại phí, chi phí đối với vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu.

c) Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp; sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh hợp lý chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, tránh mâu thuẫn, chồng chéo, giao thoa, không rõ trách nhiệm hoặc bỏ sót việc. Đề xuất giải pháp đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, có cơ chế tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiểm soát quyền lực.

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 và các Quyết định liên quan của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ, chất lượng. 

4. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp, phòng chống thiên tai

a) Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hiệu quả về cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, chú trọng các ngành chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ gắn với chuyển đổi số. Chỉ đạo, điều hành cung cấp điện đầy đủ phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không để thiếu điện cục bộ; khẩn trương hoàn thành Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 theo tinh thần Nghị quyết, văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV/2021. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 ngay sau khi được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư.

c) Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo các hiện tượng biến đổi khí hậu, thời tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm để phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống và giảm nhẹ hậu quả thiên tai.

5. Tận dụng thời cơ trong đại dịch Covid-19 để đẩy mạnh chuyển đổi số

a) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đề xuất giải pháp hoàn thành mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng, hoàn thành Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam và Đề án hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

6. Thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, khẩn trương lập, phê duyệt các quy hoạch quốc gia

a) Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương  khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch tổng thể mạng lưới đường bộ, đường thủy nội địa, hệ thống cảng biển, đường sắt, hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm gắn kết, hiệu quả. Phối hợp với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương đưa vào sử dụng tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông.

b) Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo tổng kết tình hình thực hiện, rà soát sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210/NQ-UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, báo cáo Chính phủ xem xét trong tháng 8 năm 2021 trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan đề xuất các giải pháp phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp.

c) Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Khẩn trương hoàn thành công tác lập, thẩm định, báo cáo Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2025 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10 năm 2021); đẩy nhanh tiến độ, đưa vào sử dụng Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương hoàn thành việc lập, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện.

- Khẩn trương lập, thẩm định, báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội quyết định Quy hoạch không gian biển quốc gia, bảo đảm tiến độ được giao; trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về lấn biển.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong cấp phép, thăm dò, khai thác khoáng sản và trong các dự án chậm đưa vào sử dụng, để đất hoang hóa; đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Chú trọng phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, lao động việc làm và các lĩnh vực văn hóa, xã hội

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 nghiêm túc, an toàn; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho năm học mới 2021-2022.

b) Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030; các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ; tổ chức triển khai đồng bộ các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đến năm 2030.  

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách; tổ chức các hoạt động thiết thực tri ân, tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày Thương binh-Liệt sĩ.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ, tạm thời.

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 ngay sau khi được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư.

d) Ủy ban Dân tộc khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành quyết định đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

đ) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

-  Khẩn trương hoàn thiện chiến lược văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021- 2030, Chương trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2021-2026; trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2021.

-  Tăng cường thông tin, truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước và ngoài nước; kích cầu du lịch nội địa phù hợp tình hình dịch bệnh.

8. Đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương:

- Chú trọng thực hiện nghiêm các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, bảo đảm giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp ngay tại địa phương, cơ sở; tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài.

- Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm công khai, minh bạch, thu hồi tối đa tài sản tham nhũng.

9. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự, an toàn xã hội

a) Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; theo dõi sát tình hình, chủ động phương án ứng phó, không để bị động bất ngờ.

b) Bộ Công an nắm chắc tình hình, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhất là Hội nghị Trung ương 3 Khóa XIII và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tập trung trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông; phòng, chống cháy, nổ.

10. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao và các hoạt động đối ngoại khác với các hình thức linh hoạt, phù hợp. Phát huy vai trò tích cực trong hợp tác nội khối ASEAN; đảm nhiệm tốt và triển khai các ưu tiên của ta với cương vị Ủy viên Không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Tiếp tục vận động các nước hỗ trợ tiếp cận nguồn vắc-xin phòng Covid-19 và chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin. Làm tốt công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài.

11. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội

Các bộ, ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền vận động với vai trò là một phương thức lãnh đạo của Đảng và trong chỉ đạo, điều hành. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo cơ quan báo chí hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích; truyền cảm hứng cho nhân dân tích cực tham gia, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay. Không để xảy ra khủng hoảng truyền thông. Tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

III. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với các địa phương

Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung quán triệt, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn; các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết này; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2021 đã đề ra của từng địa phương, góp phần vào kết quả chung của cả nước; trong đó chú trọng những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Tại những địa phương đang có dịch, tăng cường điều tra, truy vết, xét nghiệm nhanh, khoanh vùng kịp thời, thực hiện nghiêm việc cách ly, theo dõi y tế và điều trị hiệu quả để dập dịch trong thời gian sớm nhất; thành lập Tổ phân tích dữ liệu thực hiện nhiệm vụ kết nối, phân tích dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch. Thực hiện giãn cách, phong tỏa trong phạm vi phù hợp; duy trì đời sống sinh hoạt và sản xuất kinh doanh bình thường đối với những địa bàn có đủ điều kiện chống dịch hiệu quả, chưa có dịch và không còn dịch, gắn với thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng dịch. Chuẩn bị tổ chức tốt thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn.

2. Trên cơ sở diễn biến tình hình, kịp thời cập nhật các kịch bản tăng trưởng phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương mình. Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 của địa phương, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, làm rõ các nguyên nhân để chủ động đề ra và triển khai các giải pháp phù hợp. Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc áp dụng các biện pháp thực hiện “mục tiêu kép”, linh hoạt, phù hợp, theo phân cấp của chính quyền, địa phương các cấp.

3. Theo dõi sát tiến độ thu ngân sách, chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm hoàn thành dự toán được giao trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên bố trí nguồn chi ngân sách cho công tác phòng chống dịch và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột xuất khác.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công theo thẩm quyền; rà soát tiến độ giải ngân đối với từng dự án, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân, không hiệu quả sang cho các dự án có khả năng giải ngân cao, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ kéo dài; kiểm soát chặt chẽ giá, chất lượng nguyên vật liệu xây dựng, phục vụ cho các dự án đầu tư công; phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân đề ra đến cuối năm 2021 tại Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ.

5. Chỉ đạo phát triển mạnh mẽ sản xuất công nghiệp, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp phù hợp điều kiện, thế mạnh của từng địa phương. Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư cho các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án động lực, trọng điểm của địa phương. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác lập quy hoạch tỉnh, không để chậm trễ, khoảng trống pháp lý, ảnh hưởng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tăng cường quản lý, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới. Xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, nhất là trong mùa mưa bão sắp đến. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Tranh thủ thời cơ để đẩy mạnh chuyển đổi số trong bối cảnh đại dịch Covid-19; phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ trực tuyến, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn.

6. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ giới thiệu và quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; mở rộng và phát triển thị trường nội địa; tập trung phát triển, nâng cao năng lực xuất khẩu những sản phẩm thế mạnh của địa phương; tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm. Bảo đảm duy trì hoạt động giao thông, vận tải thông suốt.

7. Đẩy mạnh triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, cải cách hành chính. Tích cực đối thoại với doanh nghiệp, người dân, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay các vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách theo tinh thần Nghị quyết số 45/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch, chương trình thúc đẩy phát triển, phục hồi sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp để chủ động triển khai ngay sau khi dịch cơ bản được kiểm soát.

8. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Duy trì và giải quyết việc làm, chú trọng hỗ trợ, bảo đảm lao động phục vụ hoạt động sản xuất, nhất là tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Khẩn trương tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Bảo đảm các điều kiện về khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

9. Tập trung chỉ đạo công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2020-2021 bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 2021-2022, triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính các cấp theo thẩm quyền theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Thực hiện nghiêm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người; phòng, chống tham nhũng hiệu quả, ngay tại cơ sở.

11. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới theo kế hoạch đã đề ra, nắm chắc diễn biến tình hình để bổ sung, điều chỉnh kịp thời, phù hợp trong mọi tình huống. Bảo đảm an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp cư trú, nhập cảnh trái phép; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng chống cháy, nổ trên địa bàn.

B. Về tình hình thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 4156/BC-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 1 năm 2021. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương:

1. Tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định để giải quyết ngay những vướng mắc, bất cập đối với doanh nghiệp do sự thiếu kết nối, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm nguyên tắc phân định trách nhiệm rõ ràng, minh bạch; trong mỗi bộ, ngành chỉ có một đầu mối quản lý đối với một mặt hàng; kết nối, chia sẻ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước.

2. Thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.

3. Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, trình Chính phủ trong tháng 7 năm 2021.

4. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng theo dõi, đánh giá độc lập thường xuyên về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP.

C. Về tình hình thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 4370/BC-VPCP ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương:

1. Hoàn thiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực của bộ, cơ quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước 30 tháng 9 năm 2021; ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản để thực thi phương án cắt giảm các quy định bảo đảm chỉ tiêu được giao.

2. Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực.

3. Văn phòng Chính phủ chủ trì, cùng các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình cải cách các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và mô hình trung tâm phục vụ hành chính công trong giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2021-2025; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tăng cường gửi, nhận, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

4. Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội, doanh nghiệp tăng cường đối thoại, kịp thời nắm bắt, xác định các quy định cụ thể liên quan đến hoạt động kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản chỉ đạo, điều hành hiện đang tạo rào cản, vướng mắc, gia tăng chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để đề xuất cơ quan ban hành quy định sửa đổi, điều chỉnh theo hướng tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

D. Báo cáo về rà soát các quy định của luật, pháp lệnh đang gây khó khăn, vướng mắc cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

1. Giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp tục rà soát, tổng hợp các quy định gây vướng mắc, bất cập trong các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ và các quy định pháp luật khác liên quan; đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, gửi Bộ Y tế, Bộ Tư pháp.

2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và cơ quan liên quan lập Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo Chính phủ trước ngày 20 tháng 7 năm 2021 để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, trình Quốc hội xem xét thông qua dự án Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp.

3. Đối với mua sắm tập trung sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ sở pháp lý, thẩm quyền ban hành danh mục và quy trình tổ chức thực hiện mua sắm tập trung sinh phẩm. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Đ. Về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025

Thống nhất với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025, thay thế Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm phân cấp mạnh, để thực hiện, để kiểm tra, dễ giám sát, tránh tiêu cực, lãng phí, thất thoát và phù hợp với các quy định của pháp luật.

E. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết này; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; kịp thời báo cáo và đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phú về những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi sát diễn biến tình hình, tập trung chỉ đạo, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, giải pháp mạnh mẽ và hành động quyết liệt, tập trung phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Chính phủ trân trọng đề nghị các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đồng hành, phối hợp chặt chẽ với cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tăng cường giám sát thực thi công vụ và đóng góp ý kiến xây dựng, góp phần tạo đồng thuận xã hội./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

-   VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐTCP;

- Lưu: Văn thư, TH (2b).Th

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Phạm Minh Chính

 

 

thuộc tính Nghị quyết 75/NQ-CP

Nghị quyết 75/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:75/NQ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Phạm Minh Chính
Ngày ban hành:14/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , COVID-19
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thúc đẩy nhanh việc sản xuất vắc-xin phòng Covid-19 trong nước

Ngày 14/7/2021, Chính phủ đã ra Nghị quyết 75/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Theo đó, Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “5K + vắc xin” và tăng cường ứng dụng công nghệ trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19 với cách làm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình dịch”. Đồng thời, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và sản xuất vắc- xin trong nước nhanh nhất, sớm nhất.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đề xuất giải pháp hoàn thành mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung quán triệt, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại các địa phương đang có dịch, tăng cường điều tra, truy vết, xét nghiệm nhanh, khoanh vùng kịp thời, thực hiện nghiêm việc cách ly, theo dõi y tế và điều trị hiệu quả để dập dịch trong thời gian sớm nhất.

Xem chi tiết Nghị quyết75/NQ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Resolution 75/NQ-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi