Tổng hợp các quy định mới nhất về an toàn thực phẩm

Lọc bài viết theo:

Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết 25/12/2017

Ngày 20/12/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Chỉ thị số 10548/CT-BNN-QLCL về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm...