Thông tư liên tịch 05/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN của Bộ Tài chính và Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam về việc hướng dẫn việc bàn giao mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng.

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH BỘ Y TẾ - UỶ BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM VIỆT NAM SỐ 05/1998/TTLTBYT-UBBV&CSTEVN NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN VIỆC BÀN GIAO MỤC TIÊU
PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG

 

- Căn cứ Quyết định số 19/1998/QĐ-TTg ngày 24/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (PCSDD) từ Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam quản lý sang Bộ Y tế quản lý.

- Căn cứ biên bản bàn giao mục tiêu PCSDD ngày 27/3/1998 giữa Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam và Bộ Y tế.

Bộ Y tế và Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam hướng dẫn việc bàn giao mục tiêu PCSDD ở các địa phương như sau:

 

I. NGUYÊN TẮC CHUNG:

Việc bàn giao mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng phải bảo đảm các yêu cầu sau:

1. Bàn giao ngay mục tiêu PCSDD từ Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sang Sở Y tế. Sở Y tế và Uỷ ban Bảo vệ Chăm sóc trẻ em tỉnh, thành phố có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện bàn giao ở các địa phương và chỉ đạo Trung tâm Bảo vệ SKBMTE/KHHGĐ tỉnh, thành phố triển khai các hoạt động của chương trình tại địa phương.

2. Quá trình bàn giao đảm bảo khẩn trương, không gây xáo trộn về mặt tổ chức, cán bộ và đảm bảo tính vững chắc, tính liên tục của việc thực hiện chương trình theo đúng tinh thần Quyết định số 19/1998/QĐ-TTg ngày 24/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tiếp tục phối hợp cùng Sở Y tế trong việc thực hiện mục tiêu PCSDD trẻ em.

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1. Nội dung bàn giao:

- Nội dung, kế hoạch hoạt động của chương trình phồng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi (1996-2000) và kế hoạch triển khai thực hiện năm 1998 của mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tại địa phương.

- Chuyển sang Sở Y tế thực hiện kế hoạch kinh phí năm 1998 của mục tiêu PCSDD trẻ em mà Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em các tỉnh, thành phố đã được Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam thông báo trên cơ sở phê duyệt của Chính phủ , Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Tài chính thông báo cho Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam. Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thanh, quyết toán các hoạt động của chương trình từ năm 1997 trở về trước. Sở Y tế giao nhiệm vụ cho Trung tâm BVSKBMTE/KHHGĐ tỉnh, thành phố quản lý kinh phí của mục tiêu PCSDD. Kinh phí uỷ quyền do Bộ Tài chính cấp về địa phương sẽ được quản lý theo các quy định về chế độ quản lý và điều hành ngân sách nhà nước đầu tư cho hệ thống Y tế địa phương. Trường hợp nơi nào đã chi Quý I cho tình nguyện viên và Ban chỉ đạo xã, phường, Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em tỉnh thành phố có trách nhiệm thanh quyết toán với Sở Y tế ngay Quý I/1998. Trung tâm BVSKBMTE/KHHGĐ sẽ có trách nhiệm thanh quyết toán các hoạt động của chương trình theo quy định hiện hành với Sở Y tế, Sở Tài chính tỉnh, thành phố và báo cáo về Bộ Y tế từ năm 1998. Bộ Y tế và Bộ Tài chính sẽ sớm có Thông tư liên Bộ hướng dẫn cụ thể về nội dung chi và định mức chi.

- Các tài liệu về công tác thông tin - giáo dục - truyền thông, tài liệu đã in ấn và các trang bị (như cân và biểu đồ tăng trưởng...) phục vụ cho chương trình tại các xã phường.

- Danh sách quận, huyện, xã, phường thực hiện chương trình và tình hình triển khai tại các cơ sở trên.

2. Phương pháp bàn giao:

- Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức bàn giao với sự chứng kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các ban ngành chức năng khác.

- Lập biên bản bàn giao và báo cáo về Bộ Y tế, Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam.

3. Thời gian bàn giao:

Tổ chức bàn giao xong trong tháng 4 năm 1998.

4. Sau khi bàn giao, Sở Y tế báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ra quyết định thành lập lại Ban điều hành mục tiêu PCSDD do Chủ tịch tỉnh (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách văn xã) là Trưởng ban, Giám đốc Sở Y tế làm Phó trưởng ban thường trực, các uỷ viên gồm: Giám đốc Trung tâm Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em BVSKBMTE/KHHGĐ, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng, đại diện Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em tỉnh, thành phố và các ban ngành liên quan.

Đối với cấp quận, huyện, phường, xã ngành Y tế chủ động báo cáo Uỷ ban nhân dân các cấp ra quyết định thành lập lại Ban chỉ đạo mục tiêu PCSDD do Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách văn xã) làm Trưởng ban, cán bộ phụ trách Y tế tại cơ sở đó là Phó ban thường trực, các thành viên khác vẫn tiếp tục tham gia. Cần có sự động viên và ổn định đội ngữ tình nguyện viên ở thôn bản.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

- Bộ Y tế giao Vụ Bảo vệ SKBMTE/KHHGĐ là đầu mối quản lý, điều hành chương trình.

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố là đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình ở địa phương.

- Trung tâm BVSKBMTE/KHHGĐ là đơn vị triển khai các hoạt động của chương trình, là đầu mối phối hợp các ban ngành trong các hoạt động của chương trình tại tỉnh, thành phố.

Nhận được Thông tư này, liên Bộ Y tế - Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam đề nghị các địa phương khẩn trương bàn giao, triển khai hoạt động để đảm bảo mục tiêu của chương trình và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế (Vụ BVSKBMTE/KHHGĐ) và Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam. Trong quá trình bàn giao, nếu có khó khăn vướng mắc thì phải báo cáo ngay về Bộ Y tế và Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam để giải quyết.

thuộc tính Thông tư liên tịch 05/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN

Thông tư liên tịch 05/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN của Bộ Tài chính và Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam về việc hướng dẫn việc bàn giao mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng.
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế; Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:05/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Lê Ngọc Trọng; Nguyễn Thụy Bảo
Ngày ban hành:31/03/1998Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 05/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi