Quyết định 86/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành định mức bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Cục Dự trữ Quốc gia trực tiếp quản lý

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 86/2008/QĐ-BTC NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2008 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN THÓC ĐỔ RỜI TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP SUẤT THẤP DO CỤC DỰ TRỮ QUỐC GIA TRỰC TIẾP QUẢN LÝ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia Bộ Tài chính và Cục trưởng Cục Dự trữ Quốc gia.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Cục Dự trữ Quốc gia trực tiếp quản lý (phụ lục 01, 02  kèm theo).

 

Điều 2. Các định mức này được sử dụng làm căn cứ xây dựng, thực hiện kế hoạch bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp từ năm 2008 đến năm 2010. Định mức bảo quản năm kế hoạch được tính thêm chỉ số tăng giá bình quân năm báo cáo của sản phẩm, hàng hóa dịch vụ do Tổng cục Thống kê công bố.

 

Điều 3. Cục trưởng Cục Dự trữ Quốc gia căn cứ vào các định mức bảo quản tại quyết định này và các quy định tại Quyết định số 21/2006/QĐ-BTC ngày 03/4/2006 của Bộ Tài chính ban hành quy chế xây dựng, ban hành và quản lý định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia để tổ chức thực hiện, nhưng không vượt quá định mức đã quy định.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Cục trưởng Cục Dự trữ Quốc gia, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phạm Sỹ Danh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

CỤC DỰ TRỮ QUỐC GIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ XÂY DỰNG

 

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN THÓC ĐỔ RỜI
TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP SUẤT THẤP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 05 - Năm 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục: 01

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN BAN ĐẦU (MỚI, BỔ SUNG)
 THÓC ĐỔ RỜI TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP SUẤT THẤP

(Kèm theo Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10  năm 2008)

 

ĐVT: đồng/tấn

TT

Danh mục định mức

Đơn vị tính

Đơn giá (đồng)

Mới

Bổ sung

Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Cộng :

 

 

 

161,300

 

69,640

1

Thuốc sát trùng kho

kg

350,000

0.007

2,450

0.007

2,450

2

Diệt côn trùng hại

lần

11,100

1

11,100

1

11,100

3

Màng

 

 

 

86,250

 

25,875

3.1

PVC dày 0,5 mm

m2

27,000

2.400

64,800

0.720

19,440

3.2

PP

m2

6,500

3.300

21,450

0.990

6,435

4

Keo dán màng PVC

kg

90,000

0.040

3,600

0.033

2,988

5

Hệ thống ống dẫn, hút khí

 

 

 

29,210

 

6,871

5.1

Ống dẫn khí bằng  PVC Ø 200

m

133,000

0.200

26,600

0.046

6,118

5.2

Ống hút khí bằng  PVC Ø 34

m

10,000

0.040

400

0.009

92

5.3

Cút nối Ø 200

chiếc

10,500

0.050

525

0.012

121

5.4

Côn thu  Ø 200  -> Ø 34

chiếc

10,000

0.020

200

0.005

46

5.5

Nắp nhựa  Ø 200

chiếc

11,000

0.020

220

0.020

220

5.6

Van khóa + cút

bộ

55,000

0.010

550

0.002

110

5.7

Cút ren làm nắp lấy mẫu  Ø 42

chiếc

10,000

0.060

600

0.014

138

5.8

Cút chữ L Ø 34

chiếc

3,500

0.020

70

0.005

16

5.9

Cút chữ T Ø 34

chiếc

4,500

0.010

45

0.002

10

6

Dụng cụ các loại

 

 

 

4,642

 

1,793

6.1

Nẹp gỗ

m

7,000

0.350

2,450

0.119

833

6.2

Vít nở + ốc vít

bộ

1,400

0.650

910

0.221

309

6.3

Dụng cụ nhỏ lẻ

đồng

 

 

1,282

 

650

7

Bảo hộ lao động

đồng

 

 

500

 

150

8

Bộ phận đo áp (Manômét)

bộ

90,000

0.010

900

0.004

360

9

Điện năng

kwh

1,500

0.300

450

0.300

450

10

Nhân công kê lót các loại (công thuê)

công

70,000

0.250

17,500

0.223

15,575

11

Xử lý môi trường

đồng

 

1%

1,566

1%

676

12

Quản lý định mức

đồng

 

2%

3,132

2%

1,352

 


Phụ lục: 02

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN THƯỜNG XUYÊN
THÓC ĐỔ RỜI TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP SUẤT THẤP

(Kèm theo Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2008)

 

ĐVT: đồng/tấn/năm

TT

DANH MỤC ĐỊNH MỨC

Đơn vị

tính

Đơn giá

(đồng)

Lượng

Tiền

1

2

3

4

5

6

 

Cộng :

 

 

 

12,500

1

Kiểm tra chất lượng thóc

 

 

 

893

a

Bồi dưỡng lấy mẫu

công

40,000

0.013

504

b

Mua túi PE đựng mẫu

chiếc

590

0.660

389

2

Thuốc trừ gián, nhện trong ngoài kho

hộp

50,000

0.041

2,033

3

Hút khí trong lô thóc

công

40,000

0.090

3,589

4

Dụng cụ nhỏ, lẻ

đồng

 

 

1,034

5

Kiểm định dụng cụ đo lường, bảo quản

lần

450

1

450

6

Điện năng hút khí, bảo quản, bảo vệ

kwh

1,500

2.837

4,256

7

Quản lý định mức tại cơ sở

đồng

 

2%

245

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 86/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành định mức bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Cục Dự trữ Quốc gia trực tiếp quản lý
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 86/2008/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Sĩ Danh
Ngày ban hành: 20/10/2008 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!