Quyết định 742/QĐ-QLD 2019 danh mục thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 742/QĐ-QLD

Quyết định 742/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 06 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 03 năm - Đợt 104 bổ sung
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý DượcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:742/QĐ-QLDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Tuấn Cường
Ngày ban hành:06/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm

TÓM TẮT VĂN BẢN

06 thuốc nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận lưu hành hiệu lực 03 năm

Ngày 06/12/2019, Cục Quản lý Dược ra Quyết định 742/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 06 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 03 năm - Đợt 104 bổ sung.

Theo đó, Cục Quản lý Dược quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, hiệu lực 03 năm cho 06 loại thuốc nước ngoài sau: Vemlidy do Gilead Sciences Ireland UC sản xuất; Tafsafe do Atra Pharmaceuticals Limited sản xuất; Mydekla 30 và Mydekla 60 do Mylan Laboratories Limited sản xuất; Teravir-AF do Natco Pharma Limited sản xuất; Hepbest do Mylan Laboratories Limited sản xuất.

Cơ sở sản xuất và đăng ký các loại thuốc trên có trách nhiệm chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về nhập khẩu và lưu hành thuốc, cập nhật tiêu chuẩn chất lượng của thuốc và nhãn thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc theo quy định. Ngoài ra, Cơ sở đăng ký thuốc cũng phải duy trì các điều kiện hoạt động trong thời hạn có hiệu lực của Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thực hiện thay đổi cơ sở đăng ký khi không còn đáp ứng đủ điều kiện hoạt động.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 742/QĐ-QLD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BYTẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

----------

Số: 742/QĐ-QLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYT ĐỊNH

Về việc ban hành Danh mục 06 thuốc nước ngoài
được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 03 năm - Đợt 104 bổ sung

---------------

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

Căn cứ Luật Duợc số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số7868/QĐ-BYTngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tếquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BYTngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc - Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc - Cục Quản lý Dược,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục 06 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 03 năm - Đợt 104 bổ sung.

Các thuốc tại Danh mục này có số đăng ký với ký hiệu VN3-...-19 và hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký ban hành Quyết định này.

Điều 2.Cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc có trách nhiệm:

1.Cung cấp thuốc vào Việt Nam theo đúng các hồ sơ, tài liệu đã đăng ký với Bộ Y tế và phải in số đăng ký được Bộ Y tế Việt Nam cấp lên nhãn thuốc.

2.Chấp hành đầy đủ pháp luật của Việt Nam và các quy định của Bộ Y tế về nhập khẩu thuốc và lưu hành thuốc tại Việt Nam, nếu có bất cứ thay đổi gì trong quá trình lưu hành thuốc ở nước sở tại và ở Việt Nam thì phải báo cáo ngay cho Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế Việt Nam.

3.Thực hiện việc cập nhật tiêu chuẩn chất lượng của thuốc theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

4.Cập nhật nhãn thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký ban hành Quyết định này theo hình thức thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Đối với các thuốc số thứ tự 02, 05, 06 (chứa hoạt chấttenofovir alafenamide fumarate)thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này: phải cập nhật tờ hướng dẫn sử dụng theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Vemlidy đã được Cơ quan Quản lý Dược Châu Âu (EMA) phê duyệt trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày ký ban hành Quyết định này và chỉ được nhập khẩu, lưu hành sau khi được Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt nội dung này.

5.Phối hợp với các cơ sở điều trị để thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về thuốc kê đơn, theo dõi an toàn, hiệu quả, tác dụng không mong muốn của thuốc trên người Việt Nam và tổng hợp, báo cáo theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 32/2018/TT-BYTngày 12/11/2018 của Bộ trưởng BộYtế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thuốc thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.

6.Cơ sở đăng ký thuốc phải bảo đảm duy trì điều kiện hoạt động trong thời hạn hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Trong trường hợp không còn đáp ứng đủ điều kiện hoạt động, cơ sở đăng ký phải có trách nhiệm thực hiện thay đổi cơ sở đăng ký theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT- BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ sở đăng ký không còn đủ điều kiện hoạt động.

7.Đối với các thuốc số thứ tự 03, 04 (chứa hoạt chất daclatasvir dihydrochlorid) thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này, cơ sở phải gửi mẫu thuốc kèm theo chất chuẩn đối với 03 lô nhập khẩu đầu tiên để Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương hoặc Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh kiểm tra theo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và chỉ được lưu hành sau khi kết quả kiểm nghiệm đạt yêu cầu.

Điều 3.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4.Giám đốcSởY tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giám đốc cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký có thuốc tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT.TrươngQuốc Cường (để b/c);

-Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an;

-Cục Y tế GTVT - Bộ Giao thông vận tải;

-Tổng Cục Hải quan - Bộ Tài chính;

-Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;

-Bộ Y tế: VụPC,CụcQLYDCT, CụcQLKCB, Thanh traBộ;

-Viện KN thuốcTƯ;Viện KN thuốcTP.HCM;

-Tổng Công ty Dưc VN;

-Các Công ty XNK dược phẩm;

-Các Bệnh viện & Viện có giường bệnh trực thuộc BYT;

-CụcQLD: P.QLKDD, P.QLCLT,P.PCTTra,Website.

-Lưu: VT, ĐKT(10b).

CỤCTRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Tuấn Cường

 


BYTẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

 

DANH MỤC 06 THUỐC NƯỚC NGOÀI

ĐƯỢC CP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯUHÀNH TẠI VIỆT NAM HIỆU LỰC03 NĂM
ĐỢT 104 BỔ SUNG

(Ban hành kèm theo quyết định số: 742/QĐ-QLD, ngày 06/12/2019 của Cục Quản lý Dược)

 

1. Công ty đăng ký: A. Menarini Singapore Pte.Ltd(Đ/c: 30 PasirPanjang Road,# 08-32 Mapletree Business City, Singapore (117440) - Singapore)

1.1 Nhà sản xuất:GileadSciences IrelandUC(Đ/c:IDABusiness and TechnologyPark,Carrigtohill, Co. Cork - Ireland)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi

thọ

Tiêu

chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

1

Vemlidy

Tenofovir alafenamide(dưới dạngTenofovir alafenamide fumarate)25mg

Viên nén bao phim

24

tháng

NSX

Hộp 1 lọx30 viên

VN3-249-19

 

2. Công ty đăng ký: AtraPharmaceuticalsLimited(Đ/c:PlotNo. H19, MIDCArea, Waluj, Aurangabad431133,MaharashtraState -India)

2.1 Nhà sản xuất: AtraPharmaceuticalsLimited(Đ/c:PlotNo. H19, MIDCArea, Waluj, Aurangabad431133,Maharashtra State - India)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi

thọ

Tiêu

chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

2

Tafsafe

Tenofoviralafenamide(dưới dạngTenofovir alafenamide fumarate)25mg

Viên nén bao phim

24

tháng

NSX

Hộp 1 chai x 30 viên

VN3-250-19

 

3.Công ty đăng ký:MI Pharma Private Limited(Đ/c:B-2103, Tharwani, Palm Beach Road, Sanpada, Navi Mumbai - 400705, Maharashtra - India)

3.1Nhà sản xuất:Mylan Laboratories Limited(Đ/c: F4 & F12, MIDC, Malegaon, Tal. Sinnar, Nashik 422113, Maharashtra state - India)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tui

thọ

Tiêu

chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

3

Mydekla 30

Daclatasvir(dưới dạngDaclatasvir dihydrochlorid)

30mg

Viên nén bao phim

24

tháng

NSX

Hộp1 lọ x 28

viên

VN3-252-19

4

Mydekla 60

Daclatasvir(dưới dạngDaclatasvir dihydrochlorid)

60mg

Viên nén bao phim

24

tháng

NSX

Hộp1 lọ x 28viên

VN3-253-19

 

3.2Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited(Đ/c:PlotNo. 11, 12 & 13Indore Special Economic Zone Pharma Zone, Phase - II, Sector - III, Pithampur 454775, Dist. Dhar, Madhya Pradesh - India)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi

thọ

Tiêu

chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

5

Hepbest

Tenofovir alafenamide(dưới dạng Tenotbviralafenamide fumarate)25mg

Viên nén bao phim

24

tháng

NSX

Hộp 1 lọ x 30 viên, hộp 1 lọ x 90 viên, hộp 1 lọ x 180 viên

VN3-251-19

 

3.3Nhà sản xuất:Natco Pharma Limited(Đ/c:Kothur-509 228 Rangareddy (District) Telangana - India)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi

thọ

Tiêu

chuẩn

Quy cách đóng gói

Sốđăng ký

6

Teravir-AF

Tenofovir alafenamide(dưới dạngTenofovir alafenamide fumarate)25mg

Viên nén bao phim

24

tháng

NSX

Hộp 1 chai 30 viên

VN3-254-I9

 

 

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Vũ Tuấn Cường

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi