Quyết định 6769/QĐ-BYT 2018 ban hành Tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 6769/QĐ-BYT

Quyết định 6769/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:6769/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành:08/11/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh

Ngày 08/11/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6769/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh.

Theo Danh sách ban hành kèm theo Quyết định, tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh” bao gồm 83 quy trình kỹ thuật. 03 tiến trình kỹ thuật đầu tiên theo thứ tự lần lượt là: Vi khuẩn hiếu khí nuôi cấy và định danh bằng phương pháp thông thường; MTB IGRA (Interferon γ Asay); NTM (Nontuberculous mycobacteria) định danh Real-time PCR.

Cũng theo Quyết định, các cơ sở khám, chữa bệnh có nhiệm vụ căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này để xây dựng, thống nhất tài liệu riêng áp dụng tại đơn vị mình.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, 08/11/2018.

 

Xem chi tiết Quyết định 6769/QĐ-BYT tại đây

tải Quyết định 6769/QĐ-BYT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

Số: 6769/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH VI SINH

-----------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét Biên bản họp ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh”, gồm 83 quy trình kỹ thuật.

Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh phù hợp để thực hiện tại đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử BYT;
- Website Cục QL KCB;
- Lưu VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

DANH SÁCH

83 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH VI SINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6769/QĐ-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

TT

TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT

1.

Vi khuẩn hiếu khí nuôi cấy và định danh bằng phương pháp thông thường

2.

MTB IGRA (Interferon γ Asay)

3.

NTM (Nontuberculous mycobacteria) định danh Real-time PCR

4.

Vibrio cholerae soi tươi

5.

Vibrio cholerae Real-time PCR

6.

Neisseria gonorrhoreae Real-time PCR

7.

Neisseria gonorrhoreae kháng thuốc PCR

8.

Neisseria gonorrhoreae kháng thuốc gii trình tự gene

9.

Chlamydia kháng thuốc giải trình tự gene

10.

Clostridium difficile min dịch tự động

11.

Helicobacter pylori Ag test nhanh

12.

Helicobacter pylori Ab test nhanh

13.

Helicobacter pylori nuôi cấy, định danh và kháng thuốc

14.

Helicobacter pylori Ab miễn dịch bán tự động

15.

Helicobacter pylori Real-time PCR

16.

Leptospira định danh PCR

17.

Mycoplasma pneumoniae Ab miễn dịch bán tự động

18.

Mycoplasma hominis test nhanh

19.

Mycoplasma hominis nhuộm huỳnh quang

20.

Mycoplasma hominis PCR

21.

Mycoplasma hominis Real-time PCR

22.

Rickettsia Real-time PCR

23.

Treponema pallidum nhuộm huỳnh quang

24.

Treponema pallidum test nhanh

25.

Treponema pallidum PCR

26.

Treponema pallidum Real-time PCR

27.

Ureaplasma urealyticum test nhanh

28.

Ureaplasma urealyticum nhuộm huỳnh quang

29.

Ureaplasma urealyticum PCR

30.

Ureaplasma urealyticum Real-time PCR

31.

Virus Ag miễn dịch tự động

32.

Virus Ab miễn dịch tự động

33.

Virus Xpert

34.

Virus PCR

35.

Virus Real-time PCR

36.

Virus giải trình tự gen

37.

HBsAb test nhanh

38.

HBcAb test nhanh

39.

HBeAg test nhanh

40.

HBeAb test nhanh

41.

HBeAg định lượng

42.

HAV Ab test nhanh

43.

HCV Ab test nhanh

44.

HEV IgG miễn dịch bán tự động

45.

Dengue virus IgA test nhanh

46.

Dengue virus NS1Ag miễn dịch bán tự động

47.

Dengue virus Real-time RT-PCR

48.

HSV 2 IgG miễn dịch tự động

49.

EBV IgG miễn dịch tự động

50.

EV71 IgM/IgG test nhanh

51.

BK virus đo tải lượng Real-time PCR

52.

Enterovirus Real-time PCR

53.

Coronavirus Real-time PCR

54.

Hantan virus test nhanh

55.

Hantavirus PCR

56.

MEASLES VIRUS Ab MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG

57.

Rota virus Ag miễn dịch bán tự động

58.

Rotavirus PCR

59.

Rubella virus test nhanh

60.

Rubella virus Avidity

61.

Rubellavirus Real-time PCR

62.

Zika virus Real-time PCR

63.

Parvovirus B19 IgM miễn dịch bán tự động

64.

Parvovirus B19 IgG miễn dịch bán tự động

65.

Parvo virus B19 Real-time PCR

66.

Chikungunia IgM miễn dịch bán tự động

67.

Cryptosporidium test nhanh

68.

Echinococcus granulosus (Sán dây chó) Ab miễn dịch bán tự động

69.

Paragonimus (Sán lá phổi) Ab miễn dịch bán tự động

70.

Schistosoma (Sán máng) Ab miễn dịch bán tự động

71.

Toxoplasma gondii IgM miễn dịch bán tự động

72.

Toxoplasma gondii IgG miễn dịch bán tự động

73.

Trichinella spiralis (Giun xoắn) Ab miễn dịch bán tự động

74.

Định danh vi sinh vật bằng kỹ thuật PCR lồng đa tác nhân

75.

Vi sinh vật nhiễm khuẩn não-màng não Real-time PCR đa tác nhân

76.

Vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Real-time PCR đa tác nhân

77.

Vi sinh vật nhiễm khuẩn đường ruột Real-time PCR đa tác nhân

78.

MTB (Mycobacterium tuberculosis) định danh TRCReady

79.

MTB (Mycobacterium tuberculosis) kháng INH nồng độ cao môi trường lỏng

80.

MTB (Mycobacterium tuberculosis) định danh TB-LAMP

81.

MTB (Mycobacterium tuberculosis) kháng thuốc MIC trên môi trường lỏng

82.

MTB (Mycobacterium tuberculosis) kháng thuốc Bedaquiline MIC trên môi trường sạch

83.

Norovirus test nhanh

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi