Quyết định 456/QĐ-BYT 2024 công bố hệ thống hóa VBQPPL lĩnh vực quản lý Nhà nước kỳ 2019 - 2023

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 456/QĐ-BYT

Quyết định 456/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế kỳ 2019 - 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:456/QĐ-BYT Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Hồng Lan
Ngày ban hành:28/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Y tế công bố kết quả hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2019 – 2023

Ngày 28/02/2024, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 456/QĐ-BYT về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế kỳ 2019 – 2023. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Quyết định này.

1. Bộ Y tế công bố kết quả hệ thống hóa VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế kỳ 2019 – 2023, bao gồm:

- Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023;

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023.

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023.

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023.

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023.

2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm đăng tải toàn văn Quyết định và các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 theo quy định của pháp luật.

3. Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản thuộc Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 ban hành kèm theo Quyết định này theo phạm vi lĩnh vực phụ trách, hoàn thành trước 31/3/2024.

4. Vụ Pháp chế có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị trong việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 ban hành kèm theo Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 456/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

__________

Số: 456/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
thuộc lĩnh
vực quản lý nhà nước của Bộ Y t
ế kỳ 2019 - 2023

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn c Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế kỳ 2019 - 2023, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023.

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023.

Các danh mục trên được đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (http:\\moh.gov.vn).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Văn phòng Bộ có trách nhiệm đăng tải toàn văn Quyết định và các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 theo quy định của pháp luật.

2. Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản thuộc Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 ban hành kèm theo Quyết định này theo phạm vi lĩnh vực phụ trách, hoàn thành trước 31/3/2024.

3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị trong việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 ban hành kèm theo Quyết định này.

4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;

- Y tế các ngành;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;

- Lưu: VT, PC (2b).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đào Hồng Lan

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi