Quyết định 43/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 43/2000/QĐ-TTG
NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2000 VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG VÀ
KHUYẾN KHÍCH NHÂN DÂN HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

- Căn cứ Nghị quyết số 90/CP ngày 21 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá;

- Để cung cấp đầy đủ máu và các sản phẩm máu có chất lượng tốt cho nhu cầu điều trị người bệnh trên cơ sở cho máu tình nguyện và bảo đảm an toàn truyền máy trong các cơ sở y tế.

- Theo đề nghị của Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Lấy ngày 07 tháng 4 hàng năm là ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện".

 

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm:

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền ý nghĩa nhân đạo và vận động toàn dân hiến máu tình nguyện; tổ chức ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" hàng năm.

- Bảo đảm cơ chế, điều kiện kỹ thuật cho tiếp nhận, cung cấp máy và an toàn truyền máu; củng cố các cơ sở an toàn truyền máu từ Trung ương tới địa phương để tiếp nhận hiến máu tình nguyện thường xuyên cũng như trong ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện".

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về an toàn truyền máu.

 

Điều 3. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp chủ động phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện, hỗ trợ và tạo điều kiện tổ chức tốt ngày 'Toàn dân hiến máu tình nguyện".

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 43/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 43/2000/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 07/04/2000 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
--------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------
No. 43/2000/QD-TTg
Hanoi, April 7, 2000

 
DECISION
ON MOBILIZING AND ENCOURAGING PEOPLE TO VOLUN-TARILY DONATE THEIR BLOOD
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Government’s Resolution No. 90/CP of August 21, 1997 on the orientation and policy of socialization of educational, medical and cultural activities;
In order to adequately supply high-quality blood and blood products for hospitalization of patients on the basis of voluntary blood donation and ensuring safety in blood transfusion at medical establishments;
At the proposal of the Ministry of Health,
DECIDES:
Article 1.- To take the 7th of April every year as "The entire people voluntarily donate blood" day.
Article 2.- The Minister of Health shall have the responsibility:
- To coordinate with the concerned ministries and branches in propagating the humane significance of the voluntary blood donation and mobilizing all people to voluntarily donate their blood; to organize "The entire people voluntarily donate blood" day every year.
- To ensure mechanism, technical conditions for the blood reception and supply as well as blood transfusion safety; to consolidate blood transfusion safety establishments from the central to local levels in order to receive blood regularly as well as on "The entire people voluntarily donate blood" day.
- To control and inspect the observance of the regulations on blood transfusion safety.
Article 3.- The ministries, branches and the People’s Committees at all levels shall take initiative in coordinating with the Vietnam’s Fatherland Front Committees at all levels and its member organizations to mobilize the entire people to voluntarily donate blood, provide support and create conditions for the organization of "The entire people voluntarily donate blood" day.
Article 4.- This Decision takes effect after its signing for promulgation.
Article 5.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Pham Gia Khiem

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!