Quyết định 3668/QĐ-BYT thành lập Tổ công tác điều phối ô xy y tế phục vụ điều trị COVID-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
_______

Số: 3668/QĐ-BYT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ công tác điều phối ô xy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y T

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác điều phối ô xy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc (sau đây gọi tắt là Tổ công tác), gồm:

1. Tổ trưởng: Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

2. Tổ phó thường trực: Ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

3. Tổ phó: Ông Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ Y tế.

4. Thành viên:

- Ông Nguyễn Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

- Ông Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

- Ông Nguyễn Trường Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

- Ông Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương.

- Ông Lê Thanh Hải, Viện trưởng Viện Trang thiết bị và Công trình y tế.

- Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ông Nguyễn Tấn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng.

- Ông Dương Đức Thiện, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Ông Lương Hoàng Liêm, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ông Trịnh Đức Nam, Chuyên viên chính Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

- Ông Bùi Việt Dũng, Chuyên viên Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

- Ông Phan Tiến Hưng, Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Y tế.

- Ông Nguyễn Danh Trường, Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Y tế.

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ:

1. Rà soát thực trạng, cập nhật tình hình sử dụng ô xy y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn quốc.

2. Phối hợp với các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ Y tế để tổng hợp năng lực sản xuất ô xy y tế của các cơ sở sản xuất, nhà cung cấp trên toàn quốc.

3. Phối hợp với các Bệnh viện tuyến Trung ương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố để điều phối công tác cung ứng ô xy y tế phục vụ công tác điều trị người bệnh COVID-19; tổng hợp thông tin về thực trạng sử dụng các thiết bị chăm sóc hô hấp.

4. Tổ chức kết nối, trao đổi thông tin giữa các bệnh viện, cơ sở y tế với nhà sản xuất, nhà cung cấp ô xy y tế để đáp ứng cung cấp ô xy y tế phục vụ công tác điều trị người bệnh COVID-19 và cho công tác quản trị hệ thống.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền tảng quản lý, theo dõi, điều hành công tác sử dụng ô xy y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn quốc.

6. Báo cáo tiến độ, tình hình triển khai hoạt động theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ Y tế.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Thời gian thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác bắt đầu từ ngày Quyết định ký, ban hành; tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Thành viên tham gia Tổ công tác thực hiện sự phân công của đồng chí Tổ trưởng; các thành viên, tình nguyện viên khác được điều động, bổ sung trên cơ sở trưng dụng của đồng chí Tổ trưởng.

3. Kinh phí hoạt động được lấy từ nguồn ngân sách phòng, chống dịch, kinh phí chi thường xuyên của Bộ Y tế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 5. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Các Đ/c Thứ trưởng;

- Vụ, Cục, Tổng cục, VPB, TTrB;

- Các Bệnh viện trực thuộc BYT;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, VPB1.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long

 

thuộc tính Quyết định 3668/QĐ-BYT

Quyết định 3668/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thành lập Tổ công tác điều phối ô xy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3668/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành:02/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức , COVID-19
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Tổ công tác điều phối ô xy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19

Ngày 02/8/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3668/QĐ-BYT về việc thành lập Tổ công tác điều phối ô xy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc.

Cụ thể, Tổ công tác do ông Trấn Văn Thuấn, Bộ trưởng Bộ Y tế làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế làm Tổ phó thường trực; Tổ phó Tổ công tác do ông Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ y tế đảm nhiệm.

Tổ Công tác có nhiệm vụ như sau: Rà soát thực trạng, cập nhật tình hình sử dụng ô xy y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn quốc; Tổ chức kết nối, trao đổi thông tin giữa các bệnh viện, cơ sở y tế với nhà sản xuất, nhà cung cấp ô xy y tế để đáp ứng cung cấp ô xy y tế phục vụ công tác điều trị người bệnh COVID-19 và cho công tác quản trị hệ thống;…

Bên cạnh đó, Tổ công tác bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ ngày 02/8/2021 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3668/QĐ-BYT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi