Quyết định 3437/QĐ-BYT thành lập BCĐ Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

______

Số: 3437/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2021

 

                                                        

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ đề xuất thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của các Bộ, ngành, đơn vị liên quan;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Chương trình) gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế - Trưởng ban;

2. Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế - Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Phó Trưởng ban;

4. Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Phó Trưởng ban;

5. Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính - Phó Trưởng ban;

6. Ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế - Ủy viên thường trực;

7. Ông Nguyễn Tường Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động, văn hóa, xã hội - Bộ Kế hoạch Đầu tư - Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên;

9. 01 Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế - Ủy viên;

11. Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế - Ủy viên;

12. Ông Trần Đức Chính, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam - Ủy viên;

13. Ông Jean Jacques Bouflet, Phó Chủ tịch Phụ trách về Chính sách, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) - Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng phòng Quản lý chất lượng thuốc, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế - Ủy viên kiêm Thư ký.

Điều 2. Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo

Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Cục Quản lý Dược, gồm các thành viên thuộc Cục Quản lý Dược có tên tại Điều 1 Quyết định này.

Bộ phận thường trực có chức năng giúp việc cho Ban Chỉ đạo trong công tác điều hành, điều phối hoạt động; đảm bảo công tác phối hợp thực hiện hiệu quả và trực tiếp báo cáo đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo về tiến độ thực hiện.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Chương trình có nhiệm vụ quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các giải pháp để đạt được mục tiêu của Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Chương trình); nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách có liên quan để thực hiện hiệu quả Chương trình và các nhiệm vụ, giải pháp khác của Chương trình; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Ban Chỉ đạo Chương trình được sử dụng con dấu của Bộ Y tế, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 7;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);

- Các Bộ: KHCN; Công thương; Tài chính; Kế hoạch Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);

- Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;

- Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham);

- Cổng TTĐT, các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Y tế;

- Lưu: VT, QLD (3b).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long

 

 

thuộc tính Quyết định 3437/QĐ-BYT

Quyết định 3437/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3437/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành:14/07/2021Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức , Thực phẩm-Dược phẩm
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập BCĐ Chương trình phát triển công nghiệp dược đến năm 2030

Ngày 14/7/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3437/QĐ-BYT về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể, thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gồm 14 thành viên, trong đó: ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng ban; các Phó Trưởng ban gồm: ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp-Bộ Tài chính.

Ban Chỉ đạo Chương trình có nhiệm vụ quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các giải pháp để đạt được mục tiêu của Chương trình; nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách có liên quan để thực hiện hiệu quả Chương trình và các nhiệm vụ, giải pháp khác của Chương trình; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3437/QĐ-BYT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi