Quyết định 3437/QĐ-BYT thành lập BCĐ Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ

______

Số: 3437/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2021

 

                                                        

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ đề xuất thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của các Bộ, ngành, đơn vị liên quan;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Chương trình) gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế - Trưởng ban;

2. Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế - Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Phó Trưởng ban;

4. Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Phó Trưởng ban;

5. Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính - Phó Trưởng ban;

6. Ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế - Ủy viên thường trực;

7. Ông Nguyễn Tường Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động, văn hóa, xã hội - Bộ Kế hoạch Đầu tư - Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên;

9. 01 Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế - Ủy viên;

11. Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế - Ủy viên;

12. Ông Trần Đức Chính, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam - Ủy viên;

13. Ông Jean Jacques Bouflet, Phó Chủ tịch Phụ trách về Chính sách, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) - Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng phòng Quản lý chất lượng thuốc, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế - Ủy viên kiêm Thư ký.

Điều 2. Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo

Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Cục Quản lý Dược, gồm các thành viên thuộc Cục Quản lý Dược có tên tại Điều 1 Quyết định này.

Bộ phận thường trực có chức năng giúp việc cho Ban Chỉ đạo trong công tác điều hành, điều phối hoạt động; đảm bảo công tác phối hợp thực hiện hiệu quả và trực tiếp báo cáo đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo về tiến độ thực hiện.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Chương trình có nhiệm vụ quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các giải pháp để đạt được mục tiêu của Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Chương trình); nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách có liên quan để thực hiện hiệu quả Chương trình và các nhiệm vụ, giải pháp khác của Chương trình; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Ban Chỉ đạo Chương trình được sử dụng con dấu của Bộ Y tế, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 7;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);

- Các Bộ: KHCN; Công thương; Tài chính; Kế hoạch Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);

- Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;

- Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham);

- Cổng TTĐT, các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Y tế;

- Lưu: VT, QLD (3b).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3437/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3437/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 14/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức , Thực phẩm-Dược phẩm
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!