Quyết định 28/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định giá tối đa của một số khối lượng máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 28/2007/QĐ-BYT NGÀY 10 THÁNG 05 NĂM 2007

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TỐI ĐA CỦA MỘT SỐ KHỐI LƯỢNG MÁU TOÀN PHẦN VÀ CHẾ PHẨM MÁU ĐẠT TIÊU CHUẨN

 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 của Quốc hội;

Căn cứ Điều 16 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg ngày 07/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện;

Căn cứ Quyết định số 198/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình An toàn truyền máu;

Căn cứ nguyên tắc xác định giá máu và các chế phẩm máu tại Công văn số 1005/BTC-HCSN ngày 18/01/2007 của Bộ Tài chính; căn cứ Công văn số 4590/BTC-QLG ngày 04/4/2007 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến vào dự thảo quyết định giá máu toàn phần và chế phẩm máu;

Theo đề nghị của các ông (bà): Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Vụ trưởng Pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam.

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành mức giá tối đa của một số khối lượng máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn áp dụng cho các đối tượng thanh toán từ ngân sách nhà nước (kể cả nguồn thu viện phí của các cơ sở y tế công lập) và Quỹ Bảo hiểm y tế như sau:

 

1. Giá tối đa cho các khối lượng máu toàn phần đạt tiêu chuẩn:

a) 80.000 đồng cho khối lượng máu toàn phần 50 ml;

b) 125.000 đồng cho khối lượng máu toàn phần 100 ml;

c) 175.000 đồng cho khối lượng máu toàn phần 150 ml;

d) 220.000 đồng cho khối lượng máu toàn phần 200 ml;

đ) 260.000 đồng cho khối lượng máu toàn phần 250 ml;

e) 290.000 đồng cho khối lượng máu toàn phần 300 ml;

g) 320.000 đồng cho khối lượng máu toàn phần 350 ml;

h) 350.000 đồng cho khối lượng máu toàn phần 400 ml;

i) 380.000 đồng cho khối lượng máu toàn phần 450 ml.

 

2. Giá tối đa cho chế phẩm hồng cầu đạt tiêu chuẩn quy định:

a) 75.000 đồng cho đơn vị khối hồng cầu điều chế từ 50 ml máu toàn phần;

b) 120.000 đồng cho đơn vị khối hồng cầu điều chế từ 100 ml máu toàn phần;

c) 165.000 đồng cho đơn vị khối hồng cầu điều chế từ 150 ml máu toàn phần;

d) 210.000 đồng cho đơn vị khối hồng cầu điều chế từ 200 ml máu toàn phần;

đ) 250.000 đồng cho đơn vị khối hồng cầu điều chế từ 250 ml máu toàn phần;

e) 290.000 đồng cho đơn vị khối hồng cầu điều chế từ 300 ml máu toàn phần;

g) 320.000 đồng cho đơn vị khối hồng cầu điều chế từ 350 ml máu toàn phần;

h) 340.000 đồng cho đơn vị khối hồng cầu điều chế từ 400 ml máu toàn phần;

i) 365.000 đồng cho đơn vị khối hồng cầu điều chế từ 450 ml máu toàn phần.

 

3.Giá tối đa cho chế phẩm huyết tương:

a) 170.000 đồng đối với huyết tương tươi đông lạnh thể tích 150 ml;

b) 215.000 đồng đối với huyết tương tươi đông lạnh thể tích 250 ml;

c) 140.000 đồng đối với huyết tương đông lạnh thể tích 150 ml;

d) 200.000 đồng đối với huyết tương đông lạnh thể tích 250 ml;

 

4.Giá tối đa cho chế phẩm tủa lạnh :

a) 180.000 đồng cho chế phẩm tủa lạnh thể tích 75 ml;

b) 260.000 đồng cho chế phẩm tủa lạnh thể tích 150 ml.

 

5.Giá tối đa cho một số chế phẩm khác:

a) 160.000 đồng cho khối tiểu cầu pool thể tích 75 ml;

b) 280.000 đồng cho khối tiểu cầu pool thể tích 150 ml;

c) 170.000 đồng cho khối bạch cầu hạt pool thể tích 125 ml;

d) 260.000 đồng cho khối bạch cầu hạt pool thể tích 250 ml.

 

Điều 2. Căn cứ mức giá tối đa quy định tại Điều 1 trên đây, Thủ trưởng các đơn vị có chức năng cung cấp máu toàn phần và chế phẩm máu ban hành mức giá cụ thể phù hợp với tình hình thực tế nhưng không vượt quá mức giá tối đa theo quy định; đồng thời thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3. Đối với các đối tượng không do ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả: Thủ trưởng các đơn vị có chức năng cung cấp máu toàn phần và chế phẩm máu ban hành mức giá cụ thể đảm bảo bù đắp chi phí, có tích luỹ hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh; đồng thời thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định của pháp luật.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày đăng công báo. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch-Tài chính, Vụ Điều trị, Vụ Bảo hiểm Y tế, Vụ Pháp chế - Bộ Y tế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuyên

 

 

thuộc tính Quyết định 28/2007/QĐ-BYT

Quyết định 28/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định giá tối đa của một số khối lượng máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:28/2007/QĐ-BYTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành:10/05/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 28/2007/QĐ-BYT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi