Quyết định 2538/QĐ-BYT 2023 Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh làm cơ sở xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2538/QĐ-BYT

Quyết định 2538/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh để làm cơ sở xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2538/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành:15/06/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh

Ngày 15/6/2023, Bộ Y tế đã ra Quyết định 2538/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh để làm cơ sở xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

1. Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh gồm 30 chương như sau:

 • Thần kinh; Tuần hoàn; Hô hấp; Tiêu hóa; Tiết niệu; Nội tiết; Tạo máu và lympho; Cơ xương khớp (CXK); Mắt; Tai; Mũi họng miệng (TMH); Sinh dục nam; Sinh dục nữ;
 • Sản khoa - Sơ sinh; Da và lớp bao phủ; Tạo hình - Thẩm mỹ (THTM); YHHN - Hóa trị - Xạ trị (YHHN); YHCT; PHCN; Tâm thần; GMHS; Kỹ thuật chung (KT chung); Điện quang;
 • Hóa sinh; Huyết học; Dị ứng – MDLS; Di truyền - Sinh học phân tử (DT-SHPT); Vi sinh; Giải phẫu bệnh (GPB); Dinh dưỡng lâm sàng (DDLS).

2. Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh được kết cấu theo bảng để làm cơ sở xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn bao gồm:

 • Cột 1: Ghi số thứ tự từ 01 đến hết của danh mục chuyên môn kỹ thuật.
 • Cột 2: Ghi số thứ tự từ 01 đến hết của danh mục theo chương quy định tại Phụ lục 1.
 • Cột 3: Ghi tên các chương của danh mục theo quy định tại Phụ lục 1.
 • Cột 4: Ghi mã của kỹ thuật theo Thông tư 43/2013/TT-BYT; Thông tư 21/2017/TT-BYT (nếu có).
 • Cột 5: Ghi tên kỹ thuật chuyên môn.
 • Cột 6: Phân loại phẫu thuật, thủ thuật (PTTT) của các kỹ thuật chuyên môn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Xem chi tiết Quyết định 2538/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Số: 2538/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỂ LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh để làm cơ sở xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn (sau đây viết tắt là Danh mục kỹ thuật) bao gồm 30 chương được kết cấu theo bảng sau đây:

a) Cột 1: Ghi số thứ tự từ 01 đến hết của danh mục chuyên môn kỹ thuật.

b) Cột 2: Ghi số thứ tự từ 01 đến hết của danh mục theo chương quy định tại Phụ lục 1.

c) Cột 3: Ghi tên các chương của danh mục theo quy định tại Phụ lục 1.

d) Cột 4: Ghi mã của kỹ thuật theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT, ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế; Thông tư số 21/2017/TT-BYT, ngày 10/5/2017 (nếu có).

d) Cột 5: Ghi tên kỹ thuật chuyên môn.

e) Cột 6: Phân loại phẫu thuật, thủ thuật (PTTT) của các kỹ thuật chuyên môn.

Điều 2. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Bệnh viện, Viện đầu ngành, Hội chuyên ngành:

a) Rà soát, xây dựng hướng dẫn chẩn đoán, điều trị; quy trình kỹ thuật cho những kỹ thuật chưa được ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị; quy trình kỹ thuật chuyên môn.

b) Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho các kỹ thuật chuyên môn.

c) Bổ sung, cập nhật các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị; quy trình kỹ thuật đã có của các kỹ thuật tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT, ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế; Thông tư số 21/2017/TT-BYT, ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế được sửa lại tên kỹ thuật.

d) Cập nhật văn bản về phạm vi hoạt động chuyên môn của người hành nghề theo danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.

e) Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghiên cứu, chuẩn bị lộ trình cập nhật danh mục thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành theo Quyết định này khi Thông tư về danh mục, phân loại phẫu thuật, thủ thuật; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; phạm vi hành nghề của người hành nghề được ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Quyết định này thay thế Quyết định số 4453/QĐ-BYT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh và giao nhiệm vụ xây dựng quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật.

Điều 4. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Chánh Thanh tra; Cục trưởng, Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi