Quyết định 2318/QĐ-BYT 2023 cơ cấu tổ chức Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
______

Số: 2318/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

______________

BÔ TRƯỞNG B Y TẾ

Căn cứ Nghị định s 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu t chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định s 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định s 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về các lĩnh vực: khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần; phát triển, nâng cao năng lực và chất lượng của hệ thống khám, chữa bệnh trong phạm vi cả nước.
2. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định chuyên môn, các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, danh mục kỹ thuật, quy định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, quy chế chuyên môn, định mức kinh tế kỹ thuật của các kỹ thuật chuyên môn, hướng dẫn công tác dược lâm sàng trong bệnh viện, quản lý hành nghề về các lĩnh vực: cấp cứu ngoại viện, khám bệnh, chữa bệnh, an toàn truyền máu, điều dưỡng, phục hồi chức năng, kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng lâm sàng, hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật (sau đây viết tắt là: các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục), trình các cấp có thẩm quyền ban hành.
2. Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án, đề án về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng và đánh giá, thừa nhận, công nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.
4. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn sức khỏe và hướng dẫn tổ chức thực hiện việc khám sức khỏe theo quy định của pháp luật.
5. Chủ trì xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế.
6. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, quy định chuyên môn, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, quy trình kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, chương trình, dự án, đề án về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục.
7. Chủ trì thẩm định, trình cấp có thẩm quyền cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng phương pháp mới, kỹ thuật mới theo quy định của pháp luật.
8. Chủ trì tổ chức hội đồng chuyên môn để xác định sai sót chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn người bệnh và phòng ngừa sự cố y khoa, sự cố ngoài y khoa trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực được phân công.
9. Chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện pháp luật Phòng chống tác hại thuốc lá thuộc lĩnh vực quản lý được phân công.
10. Quản lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, trình Bộ trưởng cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề (được đổi tên thành giấy phép hành nghề từ ngày 01/01/2024), đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành khác thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế, người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam theo phân cấp và quy định của pháp luật (trừ người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền); Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý đăng ký hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành khác thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế theo phân cấp và quy định của pháp luật; Làm đầu mối xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định, hướng dẫn về thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, trình Bộ trưởng cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành khác thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế, theo quy định của pháp luật (trừ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và phòng khám bệnh nghề nghiệp); Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, trình Bộ trưởng cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn bằng phương pháp y học hiện đại của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành khác thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế, theo quy định của pháp luật;
c) Chủ trì thẩm định điều kiện và trình Bộ trưởng phê duyệt danh mục kỹ thuật thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành khác thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật (trừ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và phòng khám bệnh nghề nghiệp).
11. Thẩm định nội dung chuyên môn và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.
12. Về hoạt động dược bệnh viện:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về hoạt động dược lâm sàng nhằm mục tiêu sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả trong khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện, bao gồm: xây dựng danh mục thuốc; kê đơn, sử dụng thuốc; thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; hướng dẫn chuyên môn liên quan đến việc sử dụng thuốc và thực hiện việc giám sát, theo dõi phản ứng có hại của thuốc; phân tích đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc;
b) Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện.
13. Làm đầu mối, phối hợp chỉ đạo: công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung, cao cấp; công tác y tế phục vụ cho các hội nghị, sự kiện quan trọng của Nhà nước.
14. Làm đầu mối, phối hợp chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám chữa bệnh cho người cao tuổi; Chỉ đạo, tổ chức ứng cứu, tiếp nhận và điều trị nạn nhân trong các vụ dịch bệnh, thiên tai, thảm họa, tai nạn giao thông, bạo lực giới và bạo lực gia đình; công tác khám, điều trị, phục hồi chức năng đối với người khuyết tật.
15. Chủ trì chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các giải pháp chuyên môn giảm quá tải bệnh viện; xây dựng và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh, khám, chữa bệnh từ xa và mạng lưới chỉ đạo tuyến; tổ chức thực hiện hoạt động chuyển giao kỹ thuật công nghệ, chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới về lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
16. Phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức y khoa cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ về quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, quản lý chất lượng xét nghiệm và quản lý các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước khác của Cục.
17. Chủ trì xây dựng nội dung chuyên môn và tham gia quản lý hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở dữ liệu về khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, quản lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và các hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục.
18. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của các dịch vụ chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục, làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật.
19. Chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục.
20. Thực hiện công tác pháp chế, công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục.
21. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và tham gia công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục theo quy định của pháp luật.
22. Tham gia xây dựng quy định và phối hợp thẩm định về tiêu chuẩn phân hạng; điều kiện, tiêu chuẩn, thành lập, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tham gia xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về bảo hiểm y tế, xã hội hóa dịch vụ y tế, hợp tác công tư và các chính sách khác trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục.
23. Phối hợp hướng dẫn các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục.
24. Quản lý tổ chức, công chức, viên chức, người lao động, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế.
25. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ giao:
a) Chủ trì chỉ đạo hướng dẫn khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình; phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; bắt buộc chữa bệnh; xây dựng gói dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cơ bản thuộc lĩnh vực được phân công;
b) Đầu mối xây dựng và chỉ đạo tổ chức triển khai việc lập hồ sơ sức khỏe cá nhân gắn với quản lý sức khỏe;
c) Chủ trì hướng dẫn nhiệm vụ công tác xã hội trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và khảo sát sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế, ghi nhận ý kiến phản hồi của người bệnh và nhân viên y tế về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục;
d) Chủ trì chỉ đạo công tác khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong chương trình khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin và bom mìn lên sức khỏe con người;
e) Chủ trì chỉ đạo, tổ chức triển khai chương trình phòng, chống kháng thuốc; là cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo phòng chống kháng thuốc Quốc gia trong việc triển khai kế hoạch hành động quốc gia phòng chống kháng thuốc;
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.
Điều 3. Tổ chức và cơ chế hoạt động
1. Lãnh đạo Cục: gồm Cục trưởng và các Phó Cục trưởng,
Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo các quy định của pháp luật.
Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục. Các Phó Cục trưởng giúp việc cho Cục trưởng và được Cục trưởng giao phụ trách một số công tác, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao.
2. Cơ cấu tổ chức
a) Văn phòng Cục;
b) Phòng Nghiệp vụ - Bảo vệ sức khỏe Cán bộ;
c) Phòng Điều dưỡng - Dinh dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn;
d) Phòng Phục hồi chức năng và Giám định;
đ) Phòng Quản lý hành nghề khám, chữa bệnh;
e) Phòng Quản lý chất lượng - Chỉ đạo tuyến;
g) Đơn vị sự nghiệp:
- Trung tâm Phát triển năng lực quản lý khám, chữa bệnh.
3. Cơ chế hoạt động:
a) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hoạt động theo chế độ thủ trưởng;
b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Cục và các phòng, tổ chức thuộc Cục do Cục trưởng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục đã được Bộ trưởng Bộ Y tế giao. Mối quan hệ giữa Văn phòng Cục, các phòng, tổ chức thuộc Cục do Cục trưởng quy định;
c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo Văn phòng Cục và lãnh đạo các phòng, tổ chức thuộc Cục được thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ Y tế;
d) Các chức danh lãnh đạo Cục, lãnh đạo Văn phòng Cục và lãnh đạo các phòng, tổ chức thuộc Cục được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật.
4. Biên chế
Biên chế của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trên cơ sở đề xuất của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.
5. Kinh phí
Kinh phí hoạt động của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.
2. Quyết định số 4518/QĐ-BYT ngày 16 tháng 07 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Các ông bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ Y tế và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Sở Y tể các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các ngành;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB, KCB, PC.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đào Hồng Lan

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi