Quyết định 227/QĐ-TTg 2016 Dự án do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 227/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN DO QUỸ TOÀN CẦU
 PHÒNG CHỐNG AIDS, LAO VÀ SỐT RÉT TÀI TRỢ
---------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 391/BKHĐT- KTĐN ngày 19 tháng 01 năm 2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của chương trình phòng chống sốt rét quốc gia giai đoạn 2016 - 2017” do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét (Quỹ Toàn cầu) tài trợ với các nội dung chính sau:
1. Cơ quan chủ quản Dự án: Bộ Y tế
Chủ Dự án: Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương
2. Mục tiêu của Dự án:
a) Mục tiêu chung: Hỗ trợ duy trì làm giảm tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết do sốt rét và không để dịch sốt rét lớn xảy ra, phấn đấu đạt mục tiêu Chiến lược quốc gia phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030.
b) Mục tiêu cụ thể:
- Đảm bảo mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời và hiệu quả tại các cơ sở y tế nhà nước.
- Đảm bảo diện bao phủ các biện pháp phòng, chống sốt rét thích hợp và hiệu quả cho dân có nguy cơ mắc sốt rét.
- Tăng cường hệ thống giám sát dịch tễ và đảm bảo đủ khả năng phòng, chống dịch sốt rét.
- Nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi phòng, chống sốt rét của cộng đồng:
- Quản lý và điều phối hiệu quả chương trình phòng, chống và loại trừ sốt rét quốc gia.
4. Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017,
Địa bàn thực hiện: Dự án sẽ triển khai thực hiện tại 31 tỉnh (danh sách kèm theo).
5. Kinh phí của Dự án:
a) Vốn ODA không hoàn lại: 15.108.231 USD, trong đó:
- 2.628.531,48 USD là số vốn kết dư của Dự án "Tăng cường phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của chương trình phòng chống sốt rét quốc gia giai đoạn 2009 - 2015";
- 12.479.699,52 USD do Quỹ Toàn cầu cấp bổ sung mới.
b) Vốn đối ứng của Dự án:
- Bằng tiền mặt: 26.238.907,000 đồng, trong đó:
+ 3.099.427.000 đồng được Bộ Y tế bố trí từ nguồn ngân sách của Bộ cho các đơn vị trực thuộc thực hiện Dự án;
+ 23.139.480.000 đồng được Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia thực hiện Dự án bố trí từ nguồn ngân sách của địa phương.
- Bằng hiện vật: Các đơn vị liên quan sẽ đóng góp bằng hiện vật thông qua việc sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và mạng lưới cán bộ sẵn có để thực hiện Dự án.
6. Nguồn và cơ chế tài chính trong nước:
- Đối với vốn ODA: cấp phát 100% từ ngân sách trung ương.
- Vốn đối ứng bằng tiền mặt và hiện vật do cơ quan chủ quản Dự án và các đơn vị tham gia tự bố trí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
Điều 2: Bộ Y tế ký Cam kết viện trợ về việc tiếp nhận Dự án với Quỹ Toàn cầu và các bên liên quan; triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định, bảo đảm sử dụng viện trợ ODA hiệu quả, Dự án đạt mục tiêu đề ra.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: K
ế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Ngoại giao;
- UBND 31 tỉnh (danh sách kèm theo)
- Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX; TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).TA
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 
DANH SÁCH CÁC TỈNH THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN
Tăng cường phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của chương trình phòng chống sốt rét quốc gia giai đoạn 2016 – 2017”
(Kèm theo Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 

1. Hà Giang
17. Bình Định
2. Bắc Kạn
18. Khánh Hòa
3. Lào Cai
19. Ninh Thuận
4. Lai Châu
20. Bình Thuận
5. Điện Biên
21. Kon Tum
6. Sơn La
22. Gia Lai
7. Cao Bằng
23. Đắk Lắk
8. Thanh Hóa
24. Đắk Nông
9. Nghệ An
25. Lâm Đồng
10. Hà Tĩnh
26. Đồng Nai
11. Quảng Bình
27. Bình Dương
12. Quảng Trị
28. Bình Phước
13. Thừa Thiên Huế
29. Tây Ninh
14. Quảng Nam
30. Bạc Liêu
15. Quảng Ngãi
31. Cà Mau
16. Phú Yên
 

thuộc tính Quyết định 227/QĐ-TTg

Quyết định 227/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:227/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:04/02/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Dự án do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ
Ngày 04/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 227/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ.
Dự án “Tăng cường phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của chương trình phòng chống sốt rét quốc gia giai đoạn 2016 - 2017” do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét (Quỹ Toàn cầu) tài trợ được thực hiện trong 02 năm 2016 – 2017, nhằm đảm bảo mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời và hiệu quả tại các cơ sở y tế nhà nước; đảm bảo diện bao phủ các biện pháp phòng, chống sốt rét thích hợp và hiệu quả cho dân có nguy cơ mắc sốt rét; tăng cường hệ thống giám sát dịch tễ và đảm bảo đủ khả năng phòng, chống dịch sốt rét…
Kinh phí thực hiện dự án bao gồm 15.108.231 USD vốn ODA không hoàn lại; 26.238.907đồng vốn đối ứng và hiện vật do các đơn vị liên quan sẽ đóng góp bằng hiện vật thông qua việc sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và mạng lưới cán bộ sẵn có để thực hiện Dự án.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định227/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi