Quyết định 1980/QĐ-BYT ban hành Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1980/QĐ-BYT

Quyết định 1980/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1980/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành:23/04/2021Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phân bổ 20.000 Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại VN

Ngày 23/4/2021, Bộ Y tế đã ra Quyết định 1980/QĐ-BYT về việc ban hành Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam.

Theo đó, Bộ Y tế phân bổ 20.000 Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 như sau: Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia tiếp nhận và phân phối cho các đơn vị bao gồm cả số tài liệu phân bổ cho điểm tiêm chủng Quân đội, Công an là 4.650 Bộ; Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Hà Nội là 740 Bộ; Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Hồ Chí Minh là 450 Bộ;…

Cụ thể, Bộ Poster An toàn tiêm chủng bao gồm 10 Poster khổ A2, được dùng để treo hoặc dán tại các cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Đối với 02 Poster NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 có thể sử dụng để truyền thông rộng rãi trên mạng xã hội, 08 Poster còn lại chỉ sử dụng để truyền thông trong các cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1980/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
________

Số: 1980/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________
Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bộ Poster An toàn tiêm chủng
vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ;

Căn cứ Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 18/3/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam”, để sử dụng tại các cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
Điều 2. Phê duyệt kế hoạch phân bổ 20.000 bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam, do UNICEF Việt Nam hỗ trợ in ấn đến các Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố, Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, chi tiết tại phụ lục kèm theo.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đồng chí Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TT-KT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

BỘ Y TẾ
_____

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

HƯỚNG DẪN
Sử dụng Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-BYT ngày 23/04/2021 của Bộ Y tế)
___________________

I. MỤC ĐÍCH
1. Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Bộ Poster An toàn tiêm chủng) được sử dụng tại các cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên toàn quốc.
2. Bộ Poster An toàn tiêm chủng cung cấp các hướng dẫn cho cán bộ y tế tại các điểm tiêm chủng về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, hướng dẫn xử trí phản vệ dưới hình thức các sơ đồ dễ hiểu, dễ quan sát, dễ thực hiện.
3. Bộ Poster An toàn tiêm chủng cung cấp các khuyến cáo đến người đi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trước, trong và sau khi tiêm chủng, nhằm khuyến khích người đi tiêm chủng chủ động, tích cực phối hợp cùng với cán bộ y tế thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên toàn Thế giới.
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. Bộ Poster An toàn tiêm chủng bao gồm 10 Poster khổ A2, được dùng để treo/dán tại các cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
Bộ Y tế được UNICEF Việt Nam, Australian Aid hỗ trợ, in 20.000 bộ Poster An toàn tiêm chủng, phân phối đến các địa phương, đơn vị.
2. Đối với 02 Poster NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 có thể sử dụng để truyền thông rộng rãi trên mạng xã hội (trên Facebook, Zalo...). 08 Poster còn lại chỉ sử dụng để truyền thông trong các cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
3. Trong quá trình chờ in ấn, phân phối Poster, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện/cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng có thể sử dụng maket Bộ Poster An toàn tiêm chủng, bổ sung thêm các thông tin của địa phương, đơn vị (như: tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng...), in và sử dụng tại các điểm tiêm chủng của địa phương, đơn vị. Tuyệt đối không được thay đổi nội dung, thiết kế của các Poster.
4. Truy cập đường link để tải Bộ Poster An toàn tiêm chủng:
https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61gsNcnyFTXe0hxVqBTg?e=VaDPZh
5. Bộ Poster An toàn tiêm chủng gồm 10 Poster khổ A2, chi tiết như sau:
02 Poster NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 khuyến cáo dành cho người đi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
Quyết định 1980/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam

02 Poster Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (Hướng dẫn chi tiết tại Công văn 1374/BYT-DP ngày 17/3/2021 của Bộ Y tế)

Quyết định 1980/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam

03 Poster Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (Hướng dẫn chi tiết tại Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 18/3/2021 của Bộ Y tế)

Quyết định 1980/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam

03 Poster Hướng dẫn xử trí phản vệ (hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế):

Quyết định 1980/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam

Phụ lục

KẾ HOẠCH

Phân bổ Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-BYT ngày 23/04/2021 của Bộ Y tế)

• 01 Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 bao gồm 10 Poster khổ A2

TT

Tỉnh

Tổng số huyện

Tổng số xã

Số lượng

(5/tỉnh + 5 /huyện +1/xã)

Tổng số phân bổ

(Bộ)

 

Tổng số

 

 

 

20.000

I

Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia: tiếp nhận và phân phối cho các đơn vị, bao gồm cả số tài liệu phân bổ cho điểm tiêm chủng của Quân đội, Công an

4.650

II

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) 63 tỉnh, thành phố

711

11.182

15.052

15.350

1

Hà Nội

30

584

739

740

2

Hải Phòng

15

25

05

310

3

Thái Bình

8

86

31

340

4

Nam Định

10

29

84

290

5

Hà Nam

6

16

51

160

6

Ninh Bình

8

45

90

190

7

Thanh Hoá

27

635

775

780

8

Bắc Giang

10

230

285

290

9

Bắc Ninh

8

126

171

180

10

Phú Thọ

13

277

347

350

11

Vĩnh Phúc

9

137

187

190

12

Hải Dương

12

255

320

320

13

Hưng Yên

10

161

216

220

14

Thái Nguyên

9

180

230

230

15

Bắc Cạn

8

122

167

170

16

Quảng Ninh

14

186

261

270

17

Hoà Bình

11

210

270

270

18

Nghệ An

21

480

590

590

19

Hà Tĩnh

13

261

331

340

20

Lai Châu

8

108

153

160

21

Lạng Sơn

11

226

286

290

22

Tuyên Quang

7

141

181

190

23

Hà Giang

11

195

255

260

24

Cao Bằng

13

199

269

270

25

Yên Bái

9

180

230

230

26

Lào Cai

9

164

214

220

27

Sơn La

12

204

269

270

28

Điện Biên

10

130

185

190

29

Quảng Bình

8

159

204

210

30

Quảng Trị

9

141

191

200

31

Thừa Thiên Huế

9

152

202

210

32

Đà Nẵng

7

56

96

100

33

Quảng Nam

18

244

339

340

34

Quảng Ngãi

14

184

259

260

35

Bình Định

11

159

219

220

36

Phú Yên

9

148

198

200

37

Khánh Hòa

9

137

187

190

38

Bình Thuận

10

127

182

190

39

Ninh Thuận

7

65

105

110

40

Kon Tum

10

102

157

160

41

Gia Lai

17

222

312

320

42

Đắc Lắc

15

184

264

270

43

Đắc Nông

8

71

116

120

44

TP. Hồ Chí Minh

24

319

444

450

45

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

82

127

130

46

Đồng Nai

11

170

230

230

47

Tiền Giang

11

173

233

240

48

Long An

15

192

272

280

49

Lâm Đồng

12

147

212

220

50

Tây Ninh

9

95

145

150

51

Cần Thơ

9

85

135

140

52

Sóc Trăng

11

109

169

170

53

An Giang

11

156

216

220

54

Bến Tre

9

164

214

220

55

Trà Vinh

9

106

156

160

56

Vĩnh Long

8

109

154

160

57

Đồng Tháp

12

144

209

210

58

Bình Dương

9

91

141

150

59

Bình Phước

11

111

171

180

60

Kiên Giang

15

145

225

230

61

Cà Mau

9

101

151

160

62

Bạc Liêu

7

64

104

110

63

Hậu Giang

8

76

121

130

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi