Quyết định 1955/QĐ-BYT 2016 về giám sát trọng điểm HIV

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
----------
Số: 1955/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM HIV, GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM CÁC NHIỄM TRÙNG LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC, GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM HIV LỒNG GHÉP HÀNH VI CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM 2016
-------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
Căn cứ Nghị định s 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 ca Chính phvề việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BYT ngày 24/5/2012 ca Bộ Y tế về Hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV và giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục;
Theo đề nghị ca Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch về đối tượng, cỡ mẫu và danh sách tnh, thành phố thực hiện giám sát trọng Điểm HIV, giám sát trọng Điểm các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục năm 2016 (Phụ lục ban hành kèm Quyết định này).
Điều 2. Căn cứ kinh phí được cấp, các tnh, thành phố chủ động đxuất thực hiện giám sát trọng Điểm HIV lồng ghép hành vi. Các tnh, thành phố chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch giám sát trọng Điểm HIV, giám sát trọng Điểm các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, giám sát trọng Điểm HIV lồng ghép hành vi năm 2016 và báo cáo về Cục Phòng, chống HIV/AIDS để tổng hợp.
Điều 3. Cục Phòng, chng HIV/AIDS hướng dẫn các tnh, thành phố về phương pháp tổ chức thực hiện giám sát trọng Điểm HIV, giám sát trọng Điểm các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, giám sát trọng Điểm HIV lồng ghép hành vi năm 2016.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương: Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang; Viện trưởng Viện Pasteur Thành phHồ Chí Minh: Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên: Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Lưu: VT, AIDS (2).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long
 
 
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM HIV VÀ GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM CÁC NHIỄM TRÙNG LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC (STI) NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1955/QĐ-BYT ngày 20 tháng 5 năm 2016 ca Bộ trưng Bộ Y tế)
 

STT
Tnh, thành phố
Nhóm đối tượng và cmẫu thực hiện giám sát
Nam nghiện chích ma túy
Phụ nữ bán dâm
Nam có quan hệ tình dục đồng giới
1.
Điện Biên
150-300
 
 
2.
Sơn La
150-300
150-300
 
3.
Lai Châu
150-300
 
 
4.
Hòa Bình
150-300
150-300
 
5.
Cao Bng
150-300
 
 
6.
Lạng Sơn
150-300
150-300
 
7.
Lào Cai
150-300
150-300
 
8.
Quảng Ninh
150-300
150-300
 
9.
Thái Nguyên
150-300
150-300
 
10.
Phú Thọ
150-300
150-300
 
11.
Bc Giang
150-300
150-300
 
12.
Hà Nội
150-300
150-300
150-300
13.
Hải Dương
150-300
150-300
 
14.
Hải Phòng
150-300
150-300
150-300
15.
Thái Bình
150-300
150-300
 
16.
Nam Đnh
150-300
150-300
 
17.
Thanh Hóa
150-300
150-300
 
18.
Ngh An
150-300
150-300
 
19.
Hà Tĩnh
150-300
150-300
 
20.
Quảng Trị
 
150-300
 
21.
Thừa Thiên Huế
150-300
150-300
 
22.
Đà Nng
150-300
150-300
 
23.
Bình Đnh
 
150-300
 
24.
Khánh Hòa
150-300
150-300
150-300
25.
Gia Lai
150-300
 
 
26.
Đk Lk
150-300
150-300
 
27.
Lâm Đng
150-300
150-300
 
28.
Bình Thun
150-300
150-300
 
29.
TP H Chí Minh
150-300
150-300
150-300
30.
Bình Dương
150-300
150-300
 
31.
Bà Ra - Vũng Tàu
150-300
150-300
 
32.
Đng Nai
150-300
150-300
 
33.
Long An
150-300
150-300
 
34.
Đng Tháp
150-300
150-300
 
35.
An Giang
150-300
150-300
150-300
36.
Vĩnh Long
150-300
150-300
 
37.
Cn Thơ
150-300
150-300
150-300
38.
Sóc Trăng
150-300
150-300
 
39.
Kiên Giang
150-300
150-300
150-300
40.
Cà Mau
150-300
150-300
150-300
 
10 tnh triển khai giám sát trọng Điểm STI bao gồm: Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nng, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang.
 

thuộc tính Quyết định 1955/QĐ-BYT

Quyết định 1955/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch giám sát trọng điểm HIV, giám sát trọng điểm các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, giám sát trọng điểm HIV lồng ghép hành vi của các tỉnh, thành phố năm 2016
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1955/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành:20/05/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1955/QĐ-BYT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi