Quyết định 1429/QĐ-BYT chỉ số quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin y tế

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
______

Số: 1429/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành bộ chỉ số quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin y tế

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về việc quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo quyết định này “Bộ chỉ số quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin y tế”.

Điều 2. Yêu cầu về việc áp dụng Bộ chỉ số quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin y tế:

1. Các chỉ số dịch vụ công nghệ thông tin y tế được xác định cụ thể trong dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin, kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin, hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin y tế.

2. Cách thức đánh giá, theo dõi chất lượng dịch vụ được ghi trong các hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Trưởng (để báo cáo)
- Các Thứ trưởng BYT (để p/h);
- Cổng thông tin điện tử BYT;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

 

 

 

 

BỘ Y TẾ
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

BỘ CHỈ SỐ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Y TẾ

(kèm theo quyết định số 1429/QĐ-BYT ngày 03/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

I. Nhóm chỉ số về kỹ thuật và công nghệ

TT

Chỉ số

Cách đo lường

1

Đủ các chức năng theo yêu cầu thiết kế

Thực hiện kiểm thử các chức năng của hệ thống theo đúng thiết kế kỹ thuật.

2

Đáp ứng của các chức năng theo yêu cầu nghiệp vụ

Thực hiện kiểm thử các chức năng của hệ thống, đánh giá đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ.

3

Yêu cầu về tiêu chuẩn công nghệ thông tin y tế

Kiểm thử công nghệ của hệ thống hoặc xác nhận của hãng cung cấp.

4

Đáp ứng các yêu cầu về cấu hình hệ thống (đối với phần cứng)

Thực hiện kiểm tra, kiểm thử số lượng, chất lượng, hiệu năng của hệ thống phần cứng.

 

II. Nhóm chỉ số về tính sẵn sàng, tính liên tục và hiệu năng của dịch vụ:

TT

Chỉ số

Cách đo lường

1

Thời gian sửa chữa khi có lỗi phát sinh

Thực hiện giám sát, ghi nhận trong biên bản đánh giá chất lượng định kỳ.

2

Thời gian lỗi của dịch vụ

Thực hiện giám sát, ghi nhận trong biên bản đánh giá chất lượng định kỳ.

3

Thời gian ngắt quãng của hệ thống

Thực hiện giám sát, ghi nhận trong biên bản đánh giá chất lượng định kỳ.

4

Số lần gián đoạn dịch vụ

Thực hiện giám sát, ghi nhận trong biên bản đánh giá chất lượng định kỳ.

5

Hiệu năng của hệ thống máy chủ

Tỷ lệ phần trăm (%) Bộ vi xử lý, RAM, dung lượng đĩa cứng được sử dụng đo định kỳ và ghi nhận trong biên bản đánh giá chất lượng định kỳ.

6

Hiệu năng của hệ thống mạng

Hiệu năng của đường truyền mạng được đo định kỳ và ghi nhận trong biên bản đánh giá chất lượng định kỳ.

7

Hiệu năng của phần mềm

Được đo bằng thời gian đáp ứng để xử lý một khối lượng dữ liệu cụ thể.

 

III. Nhóm chỉ số về bảo vệ dữ liệu và tính an toàn thông tin của dịch vụ

TT

Chỉ số

Cách đo lường

1

Có biện pháp đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu (mạng, máy chủ, phần mềm)

Kiểm thử an toàn thông tin và ghi nhận trong biên bản đánh giá chất lượng định kỳ.

2

Có các biện pháp bảo vệ dữ liệu trên đường truyền

Kiểm thử an toàn thông tin và ghi nhận trong biên bản đánh giá chất lượng định kỳ.

3

Thời gian phục hồi dữ liệu

Thực hiện giám sát, ghi nhận trong biên bản đánh giá chất lượng định kỳ.

4

Số lần đánh giá an toàn thông tin của dịch vụ

Thực hiện giám sát, ghi nhận trong biên bản đánh giá chất lượng định kỳ

 

IV. Nhóm chỉ số về tính tổ chức của dịch vụ

TT

Chỉ số

Cách đo lường

1

Chất lượng, số lượng cán bộ vận hành dịch vụ theo yêu cầu

Kiểm tra số lượng, chất lượng theo yêu cầu và ghi nhận trong biên bản đánh giá chất lượng định kỳ.

2

Số lần hỗ trợ dịch vụ

Giám sát, ghi nhận trong biên bản đánh giá chất lượng dịch vụ.

3

Thời gian hỗ trợ dịch vụ

Giám sát, ghi nhận trong biên bản đánh giá chất lượng định kỳ.

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1429/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ chỉ số quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1429/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 03/03/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!