Quyết định 08/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

 

 

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 08/2005/QĐ-BYT NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ VIỆC

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH: TIÊU CHUẨN VỆ SINH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI NHÀ TIÊU

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

 

- Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 07/11/1989;

- Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

- Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê Duyệt Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế.

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Các ông bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

TIÊU CHUẨN VỆ SINH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI NHÀ TIÊU

(Ban hành kèm theo Quyết định số  08/2005/QĐ-BYT

ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Giải thích từ ngữ.

Nhà tiêu quy định trong tiêu chuẩn này bao gồm: nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại dùng cho gia đình. Các loại nhà tiêu này được Bộ Y tế quy định là nhà tiêu hợp vệ sinh về mặt kỹ thuật và đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Cô lập được phân người, ngăn không cho phân chưa được xử lý tiếp xúc với người, động vật và côn trùng.

b) Có khả năng tiêu diệt được tác nhân gây bệnh có trong phân (vi rút, vi khuẩn, đơn bào, trứng giun, sán) và không làm ô nhiễm môi trường xung quanh.

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Các nội dung trong quy định này quy định tình trạng vệ sinh của các nhà tiêu. Các yêu cầu về thiết kế, vật liệu, kích thước, kỹ thuật xây dựng, độ bền và các khía cạnh khác của nhà tiêu tuân theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

b) Quy định này áp dụng để kiểm tra, giám sát, đánh giá và phân loại tình trạng vệ sinh của các loại nhà tiêu có tên trong Quyết định này.

II. NHÀ TIÊU HAI NGĂN Ủ PHÂN TẠI CHỖ

1. Quy định về xây dựng:

a) Tường ngăn chứa phân kín, không bị rò rỉ, thấm nước;

b) Cửa lấy mùn phân được trát kín bằng vật liệu không thấm nước;

c) Mặt sàn, máng và rãnh dẫn nước tiểu nhẵn, không đọng nước tiểu;

d) Có nắp đậy hai lỗ tiêu;

đ) Nhà tiêu được che chắn kín, ngăn được nước mưa;

e) Ống thông hơi (đối với nhà tiêu hai ngăn có ống thông hơi) có đường kính ít nhất 9 cm; cao hơn mái nhà tiêu ít nhất 40cm và có lưới chắn ruồi.

2. Quy định về sử dụng và bảo quản:

a) Sàn nhà tiêu sạch, không có giấy, rác;

b) Giấy bẩn bỏ vào lỗ tiêu hoặc cho vào dụng cụ chứa có nắp đậy;

c) Không có mùi hôi, thối;

d) Không có ruồi hoặc côn trùng trong nhà tiêu;

đ) Không sử dụng đồng thời hai ngăn;

e) Có đủ chất độn và bỏ chất độn vào lỗ tiêu sau mỗi lần đi tiêu;

g) Không có bọ gậy trong dụng cụ chứa nước (nếu có) và dụng cụ chứa nước tiểu;

h) Không lấy phân trong ngăn ủ ra trước 6 tháng;

i) Lỗ tiêu ngăn đang sử dụng luôn được đậy kín, ngăn ủ được trát kín.

III. NHÀ TIÊU CHÌM CÓ ỐNG THÔNG HƠI

1. Quy định về xây dựng:

a) Không xây dựng ở nơi thường bị ngập, úng;

b) Cách nguồn nước ăn uống, sinh hoạt từ 10m trở lên;

c) Mặt sàn, máng và rãnh dẫn nước tiểu nhẵn, không đọng nước tiểu;

d) Miệng hố phân cao hơn mặt đất xung quanh ít nhất 20cm;

đ) Có nắp đậy lỗ tiêu;

e) Nhà tiêu được che chắn kín, ngăn được nước mưa;

g) Ống thông hơi có đường kính ít nhất 9 cm, cao hơn mái nhà tiêu ít nhất 40 cm và có lưới chắn ruồi.

2. Quy định về sử dụng và bảo quản:

a) Sàn nhà tiêu sạch, không có giấy, rác;

b) Giấy bẩn bỏ vào lỗ tiêu;

c) Có đủ chất độn và bỏ chất độn vào lỗ tiêu sau mỗi lần đi tiêu;

d) Không có mùi hôi, thối;

đ) Không có ruồi hoặc côn trùng trong nhà tiêu;

e) Không có bọ gậy trong dụng cụ chứa nước tiểu;

g) Lỗ tiêu thường xuyên được đậy kín.

IV.NHÀ TIÊU THẤM DỘI NƯỚC

1. Quy định về xây dựng:

a) Không xây dựng ở nơi thường bị ngập, úng;

b) Cách nguồn nước ăn uống, sinh hoạt từ 10m trở lên;

c) Bể chứa phân không bị lún, sụt, thành bể cao hơn mặt đất ít nhất 20cm;

d) Nắp bể chứa phân được trát kín, không bị rạn nứt;

đ) Mặt sàn nhà tiêu nhẵn phẳng và không đọng nước;

e) Bệ xí có nút nước;

g) Nước từ bể chứa phân hoặc đường dẫn phân không thấm, tràn ra mặt đất.

2. Quy định về sử dụng và bảo quản:

a) Có đủ nước dội, dụng cụ chứa nước dội không có bọ gậy;

b) Không có mùi hôi, thối;

c) Sàn nhà tiêu sạch, không có rêu trơn, giấy, rác;

d) Giấy vệ sinh bỏ vào lỗ tiêu (nếu là giấy tự tiêu) hoặc bỏ vào dụng cụ chứa giấy bẩn có nắp đậy;

đ) Không có ruồi hoặc côn trùng trong nhà tiêu;

e) Bệ xí sạch, không dính, đọng phân;

g) Nhà tiêu được che chắn kín, ngăn được nước mưa.

V. NHÀ TIÊU TỰ HOẠI

1. Quy định về xây dựng:

a) Bể xử lý gồm 3 ngăn;

b) Bể chứa phân không bị lún, sụt;

c) Nắp bể chứa phân được trát kín, không bị rạn nứt;

d) Mặt sàn nhà tiêu nhẵn phẳng và không đọng nước;

đ) Bệ xí có nút nước;

e) Có ống thông hơi.

2. Quy định về sử dụng và bảo quản:

a) Có đủ nước dội, dụng cụ chứa nước dội không có bọ gậy;

b) Không có mùi hôi, thối;

c) Nước từ bể xử lý chảy vào cống hoặc hố thấm, không chảy tự do ra xung quanh;

d) Sàn nhà tiêu sạch, không có rêu trơn, giấy, rác;

đ) Giấy vệ sinh bỏ vào lỗ tiêu (nếu là giấy tự tiêu) hoặc bỏ vào dụng cụ chứa giấy bẩn có nắp đậy;

e) Không có ruồi hoặc côn trùng trong nhà tiêu;

g) Bệ xí sạch, không dính, đọng phân;

h) Nhà tiêu được che chắn kín, ngăn được nước mưa.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 08/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 08/2005/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Chí Liêm
Ngày ban hành: 11/03/2005 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

THE MINISTER OF HEALTH
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

---------
No. 08/2005/QD-BYT
Hanoi, March 11, 2005
 
DECISION
REGARDING ISSUING THE SECTOR STANDARDS: HYGIENE STANDARDS FOR VARIOUS TYPES OF LATRINES
THE MINISTER OF HEALTH
 
Pursuant to the Law on Protection of People’s Health dated 07/11/1989;
Pursuant to Decree No. 49/2003/NĐ-CP dated 15/5/2003 of the Administration regulating functions, rights and duties and Public Health Ministry organizational structure;
Pursuant to Decree No.104/2000/QĐ-TTg dated 25/8/2000 of the PM regarding approval of the National Strategy for RWSS up to the year 2020;
Based on suggestions made by the Department of Preventive Health and HIV/AIDS Prevention and Control of the MOH,
DECIDES:
Article 1. Issued alongside with this Decision the sector standards: Hygiene standards for the various types of latrines.
Article 2. This Decision shall be effective in 15 days after being published on Official Gazette.
Article 3. Department of Preventive Health and HIV/AIDS Prevention and Control of the MOH, shall have to organize and direct the implementation of this Decision
Article 4. The Head of the Admin Office, the Head of the Inspectors, Department of Preventive Health and HIV/AIDS Prevention and Control and Units under the MOH, shall have to implement this Decision,
 

 
THE MINISTRY OF HEALTH
 
TRAN CHI LIEM

 
HYGIENE STANDARDS FOR THE VARIOUS TYPES OF LATRINES
(Issued alongside with Decision No. 08/2005/QĐ-BYT dated 11/ 3/ 2005 of MOH)
I. GENERAL REGULATIONS
1. Definitions of words
Latrines mentioned in as per these standards comprising of: Double vaults on-site composting, underground pit with vent pipe, pour-flush latrine, and family septic tank latrine. Those latrines are regulated by the MOH as technically hygienic and the following requirements insured:
a) Human feaces isolated: feaces cannot be contacted either by human beings or by animals or insects;
Click Download to see full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!