Quyết định 01/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về ghi nhãn, mạ băng và sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá đông lạnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 01/2008/QĐ-BNN

NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 2008

QUY ĐỊNH VỀ GHI NHÃN, MẠ BĂNG VÀ SỬ DỤNG PHỤ GIA THỰC PHẨM TRONG CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CÁ ĐÔNG LẠNH

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

            Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

            Căn cứ Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003;

            Căn cứ Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá;

            Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản,

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

            Điều 1. Quy định về ghi nhãn hàng hoá, sử dụng hoá chất, phụ gia thực phẩm trong chế biến và mạ băng sản phẩm cá đông lạnh.

            1. Về ghi nhãn hàng hoá:

            a) Nhãn hàng hoá trên các bao bì của sản phẩm cá đông lạnh thực hiện theo quy định của Việt Nam (đối với sản phẩm tiêu thụ trong nước) và yêu cầu của nước nhập khẩu (đối với sản phẩm xuất khẩu) với điều kiện yêu cầu không làm sai lệch bản chất hàng hoá và không trái quy định của Việt Nam.

            b) Ngoài quy định của Việt Nam và yêu cầu của nước nhập khẩu, nội dung thể hiện trên nhãn hàng hoá bắt buộc phải có đầy đủ và chính xác các thông tin sau đây :

            - Khối lượng thực của cá (khối lượng tịnh);

            - Khối lượng tổng của sản phẩm (bao gồm cá, nước mạ băng, bao bì) hoặc tỷ lệ nước mạ băng sản phẩm so với khối lượng tịnh.

            2. Về phụ gia thực phẩm:

            a) Phụ gia thực phẩm sử dụng trong chế biến phải nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng do cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu (đối với sản phẩm xuất khẩu) và Việt Nam (đối với sản phẩm tiêu thụ trong nước) ban hành.

            b) Hàm lượng phụ gia thực phẩm trong sản phẩm không được vượt quá giới hạn tối đa cho phép đối với từng loại sản phẩm.

            3. Về mạ băng:

            a) Việc mạ băng sản phẩm chỉ nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ chất lượng sản phẩm (tránh cháy lạnh, suy giảm chất lượng, lây nhiễm).

            b) Tỷ lệ nước mạ băng so với khối lượng tịnh của sản phẩm theo quy định của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu (đối với sản phẩm xuất khẩu); khôngđược vượt quá 10% đối với sản phẩm tiêu thụ trong nước và sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường chưa có quy định của cơ quan thẩm quyền nước nước nhập khẩu.

            2. Điều 2. Xử lý vi phạm

            1. Lô hàng không đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 1 của Quyết định này sẽ không được cấp giấy chứng nhận chất lượng để xuất khẩu, hoặc xuất xưởng đưa ra tiêu thụ trong nước.

            2. Các trường hợp vi phạm Quyết định này sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của Việt Nam và nước nhập khẩu.

            3. Những cơ sở sản xuất, kinh doanh cố tình tái phạm, ngoài việc xử lý theo khoản 2 Điều này, còn bị thông báo cho cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu và khách hàng.

            Điều 3. Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản có trách nhiệm tổng hợp yêu cầu của nước nhập khẩu và các quy định về ghi nhãn, phụ gia thực phẩm và tỷ lệ mạ băng đối với sản phẩm cá đông lạnh để phổ biến cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản thực hiện; tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

            Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 3649/QĐ-BNN-CLTY ngày 19/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra hoá chất, phụ gia thực phẩm dùng trong bảo quản, chế biến thuỷ sản và tỷ lệ mạ băng trong sản phẩm thuỷ sản đông lạnh.

            Điều 5 : Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có quản lý thuỷ sản) và các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá đông lạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lương Lê Phương

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 01/2008/QĐ-BNN

Quyết định 01/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về ghi nhãn, mạ băng và sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá đông lạnh
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:01/2008/QĐ-BNNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lương Lê Phương
Ngày ban hành:04/01/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Thương mại-Quảng cáo , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 01/2008/QĐ-BNN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence
– Freedom - Happiness

No. 01/2008/QD-BNN

Hanoi, January 4, 2008

 

DECISION

PROVIDING FOR THE LABELING, ICE-GLAZING AND FOOD ADDITIVE USE IN FROZEN FISH PROCESSING

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to the Governments Decree No. 86/2003/ND-CP of July 18, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;

Pursuant to the 2003 Ordinance on Food Safety and Hygiene;

Pursuant to the Governments Decree No. 89/2006/ND-CP of August 30, 2006, on labeling of goods;

At the proposal of the director of the National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate,

DECIDES:

Article 1. To provide for the labeling, and use of chemicals and food additives in processing and ice-glazing frozen fish products.

1. Labeling of goods

a/ The labeling of frozen fish products complies with Vietnamese law (for domestically sold products) and requirements of importing countries (for exported goods) on the condition that such labeling does not change the nature of goods and contravene Vietnamese law.

b/ Apart from complying with Vietnamese law and importing countries requirements, goods labels must fully and precisely specify the following contents:

- Net weight of frozen fishes;

- Gross weight of products (including fish, glazing water and packages) or the ratio of glazing water to net weight.

2. Food additives

a/ Food additives used in processing must be on the list of food additives permitted for use promulgated by a competent agency of the importing country (for export goods) or Vietnam (for domestically sold products).

b/ The amount of food additives in products must not exceed the limit prescribed for each kind of product.

3. Ice-glazing

a/ Ice-glazing only aims to protect product quality (to avoid excessive frosting, quality reduction, or contamination).

b/ The ratio of glazing water to net weight of products complies with requirements set by competent agencies of importing countries (for exported goods); and must not exceed 10% for domestically sold products and products exported to markets where such requirement is not available.

Article 2. Handling of violations

1. Batches of goods that do not meet the requirements prescribed in Article 1 of this Decision are not granted a quality certificate for export or ex-workshop for domestic sale.

2. Violations of this Decision shall be handled according to the laws of Vietnam and importing countries.

3. Production and trading establishments intentionally repeating violations shall, apart from being handled under Clause 2 of this Article, be notified to competent agencies of importing countries and their customers.

 

Click Download to see full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 01/2008/QD-BNN DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi