Nghị định 56/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết 1024/2020/UBTVQH14 2020

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tề vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia.

Điều 1. Danh mục chi tiết nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia gồm các mặt hàng:
1. Máy X-quang.
2. Máy thở.
3. Máy phá rung tim.
4. Máy theo dõi bệnh nhân.
5. Máy siêu âm.
6. Máy hút dịch.
7. Bơm tiêm điện.
8. Bộ dụng cụ phẫu thuật.
9. Máy phun hóa chất.
10. Vật tư phòng hộ cá nhân.
11. Máy phát hiện nhanh các tác nhân hóa học, sinh học, phóng xạ.
12. Túi đựng tử thi.
Điều 2. Phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia
Giao Bộ Y tế thực hiện quản lý hàng dự trữ quốc gia nêu tại Điều 1 Nghị định này theo quy định tại Luật Dự trữ quốc gia.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị định này.
 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

-  HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Kiểm toán nhà nước;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, KTTH(2b)

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Lê Minh Khái

 
Thuộc tính văn bản
Nghị định 56/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Nghị quyết 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09/10/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 56/2021/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 31/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT

 

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 56/2021/ND-CP

 

Hanoi, May 31, 2021

 

DECREE

Detailing the National Assembly Standing Committee’s Resolution No. 1024/2020/UBTVQH14 of October 9, 2020, on addition of the group of medical supplies and equipment to the list of commodities for
national reserve
[1]

 

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government; and the November 22, 2019 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration;

Pursuant to the November 20, 2012 Law on National Reserves;

Pursuant to the National Assembly Standing Committee’s Resolution No. 1024/2020/UBTVQH14 of October 9, 2020, on addition of the group of medical supplies and equipment to the list of commodities for national reserve;

At the proposal of the Minister of Finance;

The Government promulgates the Decree detailing the National Assembly Standing Committee’s Resolution No. 1024/2020/UBTVQH14 of October 9, 2020, on addition of the group of medical supplies and equipment to the list of commodities for national reserve.

 

Article 1. The detailed list of the group of medical supplies and equipment for national reserve includes:

1. X-ray machines.

2. Ventilators.

3. Cardioverter-defibrillators.

4. Patient monitors.

5. Ultrasound machines. 

6. Suction units.

7. Electric injection pumps.

8. Surgical kits.

9. Chemical sprayers.

10. Personal protective equipment.

11. Devices for detecting chemical, biological and radioactive agents.

12. Body bags.

Click download to see the full text

[1] Công Báo Nos 631-632 (09/6/2021)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!