Dự thảo Thông tư về trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải dự thảo
Lưu
Báo lỗi
  • Báo lỗi
  • Gửi liên kết tới Email
  • Chia sẻ:
  • Chế độ xem: Sáng | Tối
  • Thay đổi cỡ chữ:
    17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư

Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Loại dự thảo:Thông tư
Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Y tếTrạng thái:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính.
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Trạng thái: Đã biết
Ghi chú

BỘ Y TẾ

 

Số:          /2019/TT-BYT

 

DỰ THẢO 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2019 

 

 

THÔNG TƯ

Thông tư quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả

xét nghiệm HIV dương tính

 

Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 75/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính,

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến trách nhiệm, trình tự, thủ tục thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính.

Điều 2. Nguyên tắc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

1. Chỉ được thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính khi kết quả này được khẳng định bởi phòng xét nghiệm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính tại Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV.

2. Chỉ được thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính đối với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

3. Phải tư vấn trước và sau khi xét nghiệm cho tất cả những người được xét nghiệm HIV theo đúng nội dung tư vấn do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

Điều 3. Thời gian thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

Việc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính phải được thực hiện chậm nhất là 72 giờ kể từ khi người chịu trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm nơi người bệnh được lấy mẫu xét nghiệm nhận được phiếu trả lời kết quả xét nghiệm HIV dương tính, trừ các trường hợp sau đây:

1. Chưa đến thời điểm hẹn nhưng người được xét nghiệm đến nhận kết quả xét nghiệm.

2. Người được xét nghiệm không đến nhận kết quả xét nghiệm.

 

Chương II

TRÁCH NHIỆM, TRÌNH TỰ THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM HIV DƯƠNG TÍNH

 

Điều 4. Trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

1. Người đứng đầu hoặc người được giao nhiệm vụ tại các cơ quan, tổ chức sau đây:

a) Cơ sở có phòng xét nghiệm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các các trường hợp HIV dương tính theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này;

b) Cơ sở có phòng tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện;

c) Cơ sở y tế thuộc hệ y tế dự phòng;

d) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

đ) Cơ sở bảo trợ xã hội;

e) Trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng;

g) Cơ sở cai nghiện ma túy ;

h) Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra quyết định trưng cầu giám định xét nghiệm HIV.

2. Trách nhiệm của người bị nhiễm HIV

Thông báo tình trạng nhiễm HIV dương tính của bản thân cho vợ hoặc chồng hoặc cho người chuẩn bị kết hôn với mình biết.

Điều 5. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính đối với các trường hợp đến xét nghiệm HIV tại cơ sở y tế thuộc hệ y tế dự phòng

1. Sau khi có kết quả xét nghiệm HIV dương tính, người phụ trách bộ phận xét nghiệm chuyển kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho người phụ trách bộ phận tư vấn.

2. Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm HIV dương tính, người phụ trách bộ phận tư vấn trực tiếp thực hiện việc tư vấn, thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho người được xét nghiệm hoặc phân công và chuyển kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho người trực tiếp thực hiện việc tư vấn, thông báo kết quả xét nghiệm cho người được xét nghiệm.

Điều 6. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính đối với các trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm HIV tại các cơ sở tư vấn xét nghiệm tự nguyện.

1. Sau khi có kết quả xét nghiệm HIV dương tính, người đứng đầu cơ sở tư vấn xét nghiệm tự nguyện chuyển kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho người phụ trách bộ phận tư vấn;

2. Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm HIV dương tính, người phụ trách bộ phận tư vấn trực tiếp thực hiện việc tư vấn hoặc phân công người khác thực hiện việc tư vấn trước khi thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho người được xét nghiệm.

Điều 7. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính đối với trường hợp người được xét nghiệm HIV là người đến khám tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Sau khi có kết quả xét nghiệm, người phụ trách bộ phận xét nghiệm chuyển kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho bác sỹ chịu trách nhiệm khám cho người bệnh.

2. Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm HIV dương tính, bác sỹ chịu trách nhiệm khám cho người bệnh có trách nhiệm trực tiếp thực hiện việc tư vấn, thông báo kết quả xét nghiệm HIV tính cho người được xét nghiệm:

a) Trường hợp người bệnh không phải nhập viện, bác sỹ trả kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho người bệnh;

b) Trường hợp người bệnh phải nhập viện để điều trị, bác sỹ chuyển bệnh án kèm theo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho điều dưỡng viên trưởng của khoa hoặc phòng nơi người xét nghiệm sẽ được chuyển đến để điều trị.

Điều dưỡng viên trưởng của khoa hoặc phòng nơi người được xét nghiệm điều trị có trách nhiệm báo cáo trưởng khoa để thông báo về tình trạng nhiễm HIV của người bệnh cho bác sỹ và điều dưỡng viên trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

Điều 8. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính đối với trường hợp người được xét nghiệm HIV là người bệnh đang được điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Sau khi có kết quả xét nghiệm từ bộ phận xét nghiệm, người phụ trách bộ phận xét nghiệm chuyển kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho điều dưỡng viên trưởng của khoa hoặc phòng nơi người bệnh đang điều trị.

2. Điều dưỡng viên trưởng của khoa hoặc phòng nơi người bệnh điều trị có trách nhiệm:

a) Lưu kết quả xét nghiệm HIV dương tính vào hồ sơ bệnh án;

b) Báo cáo trưởng khoa để thông báo cho bác sỹ và điều dưỡng viên trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

3. Bác sỹ trực tiếp điều trị cho người bệnh có trách nhiệm tư vấn và thông báo kết quả xét nghiệm cho người bệnh.

Trường hợp không thể tư vấn trực tiếp cho người bệnh, bác sĩ trực tiếp điều trị cho người bệnh phải đề nghị vợ hoặc chồng của người được xét nghiệm hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ của người được xét nghiệm là người chưa thành niên hoặc là người mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi dân sự hoặc có năng lực hành vi dân sự nhưng không đầy đủ đến bộ phận tư vấn để tiến hành tư vấn và thông báo kết quả xét nghiệm cho họ.

4. Trường hợp người bệnh phải chuyển khoa, điều dưỡng viên trưởng khoa hoặc phòng nơi người bệnh chuyển đi phải chuyển kết quả cho điều dưỡng viên trưởng của khoa hoặc phòng nơi tiếp nhận người bệnh khi chuyển hồ sơ bệnh án.

Điều dưỡng viên trưởng của khoa hoặc phòng nơi tiếp nhận người bệnh có trách nhiệm thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều này.

5. Trường hợp người bệnh phải chuyển viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người bệnh chuyển đi phải chuyển kết quả xét nghiệm HIV dương tính kèm theo hồ sơ bệnh án.

Điều dưỡng viên trưởng của khoa hoặc phòng nơi tiếp nhận người bệnh có trách nhiệm báo cáo với trưởng khoa về tình trạng nhiễm HIV của người bệnh để trưởng khoa thông báo cho bác sỹ và điều dưỡng viên trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

6. Trường hợp người bệnh ra viện, kết quả xét nghiệm HIV được thành lập thành hai bản, 01 bản lưu cùng hồ sơ bệnh án, 01 bản trả cho người bệnh. Kết quả xét nghiệm HIV dương tính áp dụng theo mẫu 6B quy định tại Phụ lục IV-B ban hành kèm theo Quyết định số 2674/QĐ-BYT ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế  về Hướng dẫn xét nghiệm HIV (sau đây gọi tắt là Quyết định số 2674/QĐ-BYT).

Điều 9. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính đối với người đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện ma túy (sau đây gọi tắt là cơ sở quản lý)

1. Sau khi có kết quả xét nghiệm, người đứng đầu cơ sở quản lý chuyển kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho người phụ trách bộ phận hoặc phòng y tế của cơ sở quản lý.

2. Người phụ trách bộ phận hoặc phòng y tế có trách nhiệm:

a) Lưu kết quả xét nghiệm HIV dương tính vào hồ sơ bệnh án của người được xét nghiệm;

b) Thông báo về tình trạng HIV dương tính cho người trực tiếp quản lý, chăm sóc, điều trị cho người được xét nghiệm;

c) Tiến hành việc tư vấn hoặc chuyển người có kết quả xét nghiệm HIV dương tính đến cơ sở đủ điều kiện tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS để tiến hành tư vấn hoặc mời nhân viên tư vấn của cơ sở đủ điều kiện tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS đến để tiến hành tư vấn.

3. Trường hợp người có kết quả xét nghiệm HIV dương tính chuyển từ cơ sở quản lý này đến cơ sở quản lý khác: Người đứng đầu cơ sở quản lý nơi người được xét nghiệm chuyển đi có trách nhiệm chuyển phiếu trả lời kết quả xét nghiệm HIV kèm theo hồ sơ bệnh án (nếu đang điều trị ARV) của người đó đến cơ sở quản lý nơi người được xét nghiệm được chuyển đến.

4. Trường hợp người có kết quả xét nghiệm HIV dương tính được tổ chức, cá nhân nhận nuôi dưỡng thì kết quả xét nghiệm HIV dương tính chỉ được thông báo cho người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người đó.

5. Trường hợp người được xét nghiệm hết thời hạn quản lý tại cơ sở quản lý: Người đứng đầu cơ sở quản lý có trách nhiệm lưu toàn bộ hồ sơ bệnh án của người đó tại cơ sở quản lý, đồng thời gửi công văn thông báo và gửi kèm theo phiếu chuyển tiếp điều trị (nếu đang điều trị ARV) cho cơ quan đầu mối về phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương nơi người nhiễm HIV trở về cư trú tại cộng đồng để tiếp tục theo dõi và quản lý.

Điều 10. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính đối với các trường hợp thực hiện theo quyết định trưng cầu giám định của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm HIV dương tính, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã ra quyết định trưng cầu xét nghiệm HIV, có trách nhiệm:

1. Quản lý kết quả xét nghiệm; Chỉ được sử dụng kết quả xét nghiệm để giải quyết vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

2. Thông báo kết quả cho người đứng đầu cơ sở giam giữ, nơi đang quản lý người bị nhiễm HIV. Người đứng đầu trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ có trách nhiệm thực hiện việc tư vấn và thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho người được xét nghiệm HIV theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này.

Điều 11. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của người nhiễm HIV cho vợ hoặc chồng.

1. Trường hợp người nhiễm tự thông báo: Sau khi được tư vấn và biết tình trạng nhiễm HIV dương tính của bản thân, người nhiễm HIV có trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho vợ hoặc chồng hoặc người chuẩn bị kết hôn với mình biết.

2. Người nhiễm ủy quyền cho nhân viên tư vấn thông báo: Sau khi được ủy quyền nhân viên tư vấn mời vợ hoặc chồng hoặc người chuẩn bị kết hôn để thực hiện thông báo tình trạng nhiễm HIV dương tính của vợ hoặc chồng hoặc người chuẩn bị kết hôn với người nhiễm.

3. Việc thông báo tình trạng nhiễm HIV của người nhiễm HIV cho vợ hoặc chồng hoặc người chuẩn bị kết hôn với người nhiễm thực hiện theo các quy định tại khoản 2 Điều 8 Quyết định số 2673/QĐ-BYT ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng.

 

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ VẬN CHUYỂN, GIAO NHẬN PHIẾU TRẢ LỜI KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM HIV DƯƠNG TÍNH

 

Điều 12. Quy định về vận chuyển, giao nhận kết quả xét nghiệm HIV dương tính

1. Trường hợp vận chuyển kết quả xét nghiệm HIV dương tính trong nội bộ cơ sở: Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm HIV và kết quả xét nghiệm HIV phải được cho vào phong bì dán kín, ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người nhận.

2. Trường hợp vận chuyển kết quả xét nghiệm HIV dương tính từ cơ sở này sang cơ sở khác: Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm HIV và kết quả xét nghiệm HIV phải được cho vào phong bì dán kín, ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người nhận và đóng dấu niêm phong của cơ sở nơi gửi kết quả xét nghiệm HIV dương tính, trừ trường hợp kết quả xét nghiệm được chuyển cùng hồ sơ bệnh án của người được xét nghiệm.

Điều 13. Quy định về vận chuyển, giao nhận kết quả xét nghiệm tại các cơ sở xét nghiệm sàng lọc HIV

1. Sau khi lấy máu, cơ sở nơi lấy máu phải lập danh sách theo quy định tại biểu mẫu 1B Phụ lục IV-B dược ban hành kèm theo Quyết định số 2674/QĐ-BYT và gửi đến cơ sở xét nghiệm đủ điều kiện khẳng định các trường hợp HIV dương tính.

2. Cơ sở xét nghiệm đủ điều kiện khẳng định các trường hợp HIV dương tính thực hiện việc xét nghiệm và trả lời kết quả xét nghiệm HIV cho các cơ sở gửi mẫu như sau:

a) Trả phiếu trả lời kết quả xét nghiệm HIV dương tính theo quy định tại biểu mẫu số 5B được ban hành kèm theo Quyết định số 2674/QĐ-BYT

b) Trả kết quả xét nghiệm HIV dương tính theo quy định tại biểu mẫu số 6B Phụ lục IV- B được ban hành kèm theo Quyết định số 2674/QĐ-BYT. Kết quả xét nghiệm HIV được lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại đơn vị gửi mẫu, 01 bản trả cho người được xét nghiệm HIV có kết quả HIV dương tính.

3. Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm HIV do cơ sở xét nghiệm đủ điều kiện khẳng định các trường hợp HIV dương tính trả lời, cơ sở lấy mẫu máu trả kết quả cho người được xét nghiệm HIV. Việc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính được thực hiện theo quy định tại Điều 5,6,7,8,9,10 và 11 Thông tư này.

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 14. Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức nơi có thực hiện việc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

1. Phổ biến các quy định của Thông tư này đến toàn thể các nhân viên thuộc quyền quản lý.

2. Phân công nhân viên tư vấn, thông báo kết quả xét nghiệm HIV.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Thông tư này trên địa bàn được giao quản lý.

Điều 16. Trách nhiệm của Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Thông tư này trên phạm vi toàn quốc.

 

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 17. Điều khoản tham chiếu

Thông tư này thay thế cho Thông tư số 01/2010/TT-BYT ngày 06/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trình tự trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính.

Điều 18. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo;

  Cổng thông tin điện tử Chính phủ);

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo);

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

- Y tế các Bộ, ngành;

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ,

  Thanh tra Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

- Lưu: VT, PC, AIDS (05 bản).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Tiến

                                                            

Ghi chú

văn bản tiếng việt

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
×
×
Vui lòng đợi