Chỉ thị 08/CT-BYT của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 08/CT-BYT

Chỉ thị 08/CT-BYT của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:08/CT-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành:26/08/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nâng mức độ cung cấp dịch vụ y tế công trực tuyến lên mức 3, 4


Trên cơ sở nhận định cải cách hành chính là nội dung quan trọng trong đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; nhằm góp phần nâng cap năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiện đại hóa nền hành chính, đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển của ngành y tế, ngày 26/08/2014, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-BYT về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế.
Đồng thời, yêu cầu Cục Công nghệ thông tin hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành tại cơ quan hành chính, trong cung ứng các dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, nâng cap hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý; đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi sử dụng các dịch vụ y tế; nâng mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức 3 và 4.
Văn phòng Bộ và Vụ Pháp chế  được yêu cầu đẩy nhanh ứng dụng, sử dụng hộp thư điện tử và văn bản điện tử trong giải quyết công việc; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; duy trì việc niêm yết công khai thủ tục hành chính đã được công bố và nội dung tiếp nhận kiến nghị, phản ánh về quy định hành chính để đảm bảo thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin và thực hiện thủ tục hành chính của các đơn vị y tế đối với người dân và tổ chức; thực hiện nghiêm túc việc thống kê, đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thường xuyên theo quy định...

Xem chi tiết Chỉ thị 08/CT-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------
Số: 08/CT-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014

 
 
CHỈ THỊ
VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
 
 
Cải cách hành chính là nội dung quan trọng trong đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước. Những năm vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, Bộ Y tế đã triển khai mạnh mẽ trong toàn ngành và đạt được những kết quả nhất định về các lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiện đại hóa nền hành chính, đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển của ngành y tế.
Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính trong ngành y tế vẫn còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục, cải thiện và tăng cường hơn nữa nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị:
1. Thủ trưởng các đơn vị y tế trong toàn ngành cần phải tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là xác định rõ vai trò của người đứng đầu trong việc chịu trách nhiệm triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện theo các lĩnh vực cải cách hành chính phù hợp với chức năng và nhiệm vụ chuyên môn được giao, trong đó xác định cụ thể các mục tiêu phải đạt được, những nội dung cần phải tiến hành; Các đơn vị phải gắn nhiệm vụ cải cách hành chính với trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể, khuyến khích và phát huy những sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính và phải cụ thể hóa trong công tác thi đua khen thưởng - kỷ luật; phải bố trí nguồn nhân lực và tài chính cho công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính theo quy định.
2. Vụ Pháp chế đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về y tế theo kế hoạch được phê duyệt; tiếp tục hướng dẫn các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; duy trì việc niêm yết công khai thủ tục hành chính đã được công bố và nội dung tiếp nhận kiến nghị, phản ánh về quy định hành chính để đảm bảo thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin và thực hiện thủ tục hành chính của các đơn vị y tế đối với người dân và tổ chức; thực hiện nghiêm túc việc thống kê, đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thường xuyên theo quy định.
3. Vụ Tổ chức Cán bộ hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt khẩn trương hoàn thành các nội dung: xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong các đơn vị y tế; thực hiện việc đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, viên chức; hàng năm tổ chức đánh giá công chức, viên chức dựa trên kết quả và mức độ hoàn thành công việc, theo bản mô tả công việc và theo vị trí việc làm.
4. Vụ Kế hoạch Tài chính phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp y tế công lập, tổ chức khoa học và công nghệ công lập về y tế, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về y tế nhằm cải thiện mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng các dịch vụ y tế công; Bố trí phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách và nguồn tài chính hợp pháp khác đảm bảo cho việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.
5. Cục Công nghệ thông tin hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành tại cơ quan hành chính, trong cung ứng các dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý; đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi sử dụng các dịch vụ y tế; nâng mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức 3 và mức 4.
6. Văn phòng Bộ đẩy nhanh việc ứng dụng, sử dụng hộp thư điện tử và văn bản điện tử trong giải quyết công việc; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính cho lãnh đạo, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.
7. Các đơn vị y tế trong toàn ngành tổ chức triển khai thực hiện việc đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ y tế công theo nhiệm vụ của Chính phủ giao tại Nghị Quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 và hướng dẫn tại Quyết định số 4448/QĐ-BYT ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công”; hàng năm tổng hợp, công bố kết quả mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế và gửi kết quả về Bộ Y tế báo cáo Chính phủ.
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị trực thuộc Bộ, các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra và hàng năm báo cáo Bộ Y tế tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị này./.
 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC);
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, TTR Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Công đoàn Y tế Việt Nam;
- Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: Văn thư, TCCB (2b)
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi