Chỉ thị 07/CT-BYT của Bộ Y tế về việc đẩy nhanh tiến độ cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ Y TẾ
---------------

Số: 07/CT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

                                     Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012

 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ VÀ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM, CHỮA BỆNH THEO PHÁP LUẬT VỀ KHÁM, CHỮA BỆNH

 

 

Ngày 27/9/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh (KBCB). Theo đó lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) và giấy phép hoạt động (GPHĐ) khám bệnh, chữa bệnh được quy định là đến ngày 31/12/2012 người hành nghề y tư nhân phải được cấp CCHN, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân phải được cấp GPHĐ. Tuy nhiên, đến nay theo thống kê của Cục Quản lý khám, chữa bệnh và 50 Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW, ngành y tế mới cấp được 32.827 chứng chỉ hành nghề, 2559 giấy phép hoạt động và sau ngày 31/12/2012 phải cấp 34.655 CCHN, 15.062 GPHĐ. Như vậy, việc cấp CCHN, GPHĐ đã bị chậm tiến độ so với lộ trình quy định tại Nghị định trên.

Nguyên nhân của thực trạng trên là năm đầu tiên (năm 2012) thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn. Theo đó, người trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề, nên phải tổ chức tập huấn phổ biến văn bản, thành lập Tổ Thư ký, Hội đồng Tư vấn, bố trí nhân lực cấp CCHN, trong khi đó đa số các Sở Y tế chưa có Phòng Quản lý hành nghề, sự phối hợp giữa các phòng chưa nhịp nhàng, số lượng công chức tham gia xét cấp CCHN, GPHĐ hạn chế, chưa nắm vững kiến thức pháp luật về KBCB. Bên cạnh đó việc thực hiện hồ sơ cấp CCHN phải có lý lịch tư pháp theo quy định tại Thông tư 13/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn thu phí, lệ phí gây khó khăn cho việc cấp CCHN, GPHĐ và một số nguyên nhân khác.

Trong khi chờ xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về gia hạn thời gian cấp CCHN, GPHĐ, để không gây xáo trộn trong hoạt động KBCB và đáp ứng nhu cầu KBCB của nhân dân, bảo đảm đời sống của nhân viên y tế và lợi ích của nhà đầu tư, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị:

1. Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh chủ trì và phối hợp với Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Cục Khoa học, công nghệ và Đào tạo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW khẩn trương chủ động xây dựng kế hoạch, cơ chế phối hợp, tăng thêm nhân lực để cấp CCHN, GPHĐ đúng đối tượng, đúng điều kiện và đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

2. Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức hướng dẫn, thông báo rộng rãi và công khai các thủ tục, quy trình cấp CCHN và GPHĐ cho các cá nhân, tổ chức và các cơ sở KBCB trên địa bàn quản lý; chỉ đạo Phòng y tế các quận, huyện để hướng dẫn, phổ biến thủ tục cấp CCHN và GPHĐ; kiểm tra, thanh tra, hoạt động KBCB tại địa phương.

3. Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức phổ biến, hướng dẫn văn bản và tạo điều kiện thuận lợi để cấp Lý lịch tư pháp cho các đối tượng xin cấp CCHN.

4. Chánh thanh tra Bộ, Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo thanh tra Sở Y tế và các tổ chức có chức năng thanh tra, xử lý vi phạm, căn cứ vào các quy định của pháp luật KBCB, lý do khách quan trong việc cấp CCHN, GPHĐ, đăng ký người hành nghề chậm so với quy định để chấn chỉnh, nhắc nhở và tạo điều kiện thuận lợi cho người hành nghề, cơ sở KBCB tiếp tục hoạt động cho đến khi được cấp CCHN, GPHĐ.

Nhận được Chỉ thị này, đề nghị Thủ trưởng các Vụ, Cục liên quan và Thanh tra Bộ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả hằng tháng về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) để báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

 Nơi nhận:
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Cục Quản lý y, dược cổ truyền;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, KCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

thuộc tính Chỉ thị 07/CT-BYT

Chỉ thị 07/CT-BYT của Bộ Y tế về việc đẩy nhanh tiến độ cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:07/CT-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành:27/12/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tăng cường nhân lực cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh
Ngày 27/12/2012, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-BYT về việc đẩy nhanh tiến độ cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (CCHN, GPHĐ).
Trước tình trạng cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động khám chữa bệnh bị chậm so với lộ trình được quy định tại Nghị định số 87/2011/NĐ-CP, Bộ Y tế yêu cầu Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh chủ trì và phối hợp với Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Cục Khoa học, công nghệ và đào tạo, Giám đốc Sở Y tế cấp tỉnh khẩn trương chủ động xây dựng kế hoạch, cơ chế phối hợp tăng thêm nhân lực để cấp giấy CCHN, GPHĐ đúng đối tượng, đúng điều kiện và đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, Giám đốc các Sở Y tế cấp tỉnh phải tiếp tục tổ chức hướng dẫn, thông báo rộng rãi và công khai các thủ tục, quy trình cấp CCHN, GPHĐ cho các cá nhân, tổ chức và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn quản lý. Giám đốc Sở Y tế cần phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức phổ biến, hướng dẫn bằng văn bản và tạo điều kiện thuận lợi để cấp Lý lịch tư pháp cho các đối tượng xin cấp CCHN…
Ngoài ra, Chánh thanh tra Bộ, Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo thanh tra Sở Y tế và các tổ chức có chức năng thanh tra, xử lý vi phạm, căn cứ vào các quy định của pháp luật khám chữa bệnh cùng các lý do khách quan trong việc cấp CCHN, GPHĐ, đăng ký người hành nghề chậm so với quy định để chấn chỉnh, nhắc nhỏ và tạo điều kiện thuận lợi cho người hành nghè, cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục hoạt động cho đến khi được cấp CCHN, GPHĐ.

Xem chi tiết Chỉ thị07/CT-BYT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi