Quyết định 975/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định chế độ báo cáo thống kê định kỳ đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 975/QĐ-BXD

Quyết định 975/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định chế độ báo cáo thống kê định kỳ đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:975/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành:04/07/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 975/QĐ-BXD

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số: 975/QĐ-BXD

Hà nội, ngày 4 tháng 7 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định chế độ báo cáo thống kê định kỳ đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

_______

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Vụ Kế hoạch Thống kê, Kinh tế Tài chính, Tổ chức Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành quy định chế độ báo cáo thống kê định kỳ đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng như sau:

1) Đối với các doanh nghiệp:

a) Báo cáo định kỳ hàng tháng: Thực hiện báo cáo theo các biểu số 01a-TH/BCDN, biểu số 01b-SP/BCDN, biểu số 01c-ĐTNS/BC (đối với các đơn vị có nguồn vốn ngân sách nhà nước).

b) Báo cáo định kỳ quý: Thực hiện báo cáo theo các biểu số 02a- ĐT/BC, biểu số 02b- ĐT/BC, biểu số 03-TC/BCDN.

c) Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm: Thực hiện báo cáo theo các biểu số 04- ĐVTV/BCDN, biểu số 05 - LĐ/BC.

d) Các công ty con, công ty liên kết báo cáo về Tổng công ty (công ty mẹ) theo biểu mẫu nêu trên. Tổng công ty (công ty mẹ) báo cáo Bộ trên cơ sở tổng hợp báo cáo của công ty con, công ty liên kết và công ty mẹ.

2) Đối với các đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp thuộc doanh nghiệp):

a) Báo cáo định kỳ hàng tháng: Thực hiện báo cáo theo biểu số 01c-ĐTNS/BC (đối với các đơn vị có nguồn vốn ngân sách nhà nước).

b) Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm theo các biểu số 05-LĐ/BC, biểu số 06a/BCSN, 06b/BCSN, 06c/BCSN, 06d/BCSN, biểu số 07-TC/BCSN và biểu số 02- ĐT/BC (nếu có).

Các đơn vị sự nghiệp thuộc các doanh nghiệp gửi báo cáo về doanh nghiệp cấp trên đồng thời gửi báo cáo về Bộ.

3) Thời hạn báo cáo: Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20 của kỳ báo cáo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Chế độ báo cáo này áp dụng từ ngày 01/7/2007 và thay thế các quy định trước đây về báo cáo thống kê định kỳ áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Thống kê, Kinh tế Tài chính, Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng công ty, Công ty mẹ trong mô hình Công ty mẹ – Công ty con, Giám đốc các công ty độc lập và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VP, KHTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi