Quyết định 737/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2012 đến năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
Số: 737/QĐ-TTg
CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
 Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 TỪ NĂM 2012 ĐẾN 2020
--------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 927/2010/NQ-UBTVQH12 ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020;
Xét đề nghị của Tổng Kiểm toán Nhà nước,
                                                           
 
                                                            QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2012 đến 2020, với các nội dung cơ bản sau:
1. Mục tiêu của Đề án
a) Mục tiêu chung
Xác định nhu cầu đầu tư xây dựng trụ sở làm việc phù hợp Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt và tiêu chuẩn, định mức hiện hành, có kế hoạch đầu tư hợp lý và chủ động nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở làm việc theo từng giai đoạn phát triển từ nay đến năm 2020.
b) Mục tiêu cụ thể
- Giai đoạn (2012-2015)
+ Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống trụ sở làm việc cho toàn ngành, bảo đảm đủ diện tích làm việc theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ công chức, viên chức, bao gồm: Trụ sở cơ quan Kiểm toán Nhà nước Trung ương và 10 trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực: IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII.
- Giai đoạn (2016-2020)
Tiếp tục đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực XIV, XV được thành lập trong giai đoạn này.
2. Nội dung của Đề án
Hệ thống trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020, gồm:
- Trụ sở khối cơ quan Kiểm toán Nhà nước Trung ương.
- Trụ sở của các Kiểm toán Nhà nước khu vực.
- Trụ sở và giảng đường của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ kiểm toán.
Trong đó:
+ Trụ sở cơ quan Kiểm toán Nhà nước trung ương: hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2015, vốn đầu tư 975.000 triệu đồng.
+ Trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực IV, V, VI, VII, VIII, IX: thời gian thực hiện 2011 đến 2015, vốn đầu tư 701.840 triệu đồng.
+ Trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực X, XI, XII, XIII: thời gian thực hiện 2013 đến 2015, vốn đầu tư 480.000 triệu đồng.
+ Trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực XIV, XV: thời gian thực hiện 2016 đến 2018, vốn đầu tư 240.000 triệu đồng.
3. Kinh phí thực hiện Đề án
Tổng kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở làm việc là 2.396.840 triệu đồng (tính theo suất vốn đầu tư năm 2011), trong đó:
- Vốn ngân sách nhà nước chiếm 98,6% tổng kinh phí đầu tư của đề án: 2.362.840 triệu đồng
- Nguồn thu từ bán đấu giá trụ sở hiện tại của Kiểm toán Nhà nước khu vực V chiếm 1,4% tổng kinh phí đầu tư của đề án: 34.000 triệu đồng;
4. Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện đề án căn cứ theo lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển của Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Kiểm toán Nhà nước
Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan triển khai thực hiện Đề án theo quy định.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính ưu tiên bố trí nguồn vốn hàng năm cho Kiểm toán Nhà nước để đầu tư xây dựng các dự án theo tiến độ thực hiện của Đề án, trường hợp nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm chưa đáp ứng đủ thì bố trí từ nguồn thu do Kiểm toán Nhà nước phát hiện tăng thêm cho ngân sách nhà nước.
3. Bộ Tài chính
- Hướng dẫn thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với dự án xây dựng trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực V để bổ sung nguồn vốn thực hiện Đề án.
4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan.
- Bố trí cấp đất, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện để Kiểm toán Nhà nước đầu tư xây dựng trụ sở làm việc theo đúng kế hoạch của Đề án.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Tổng Kiểm toán Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
 

thuộc tính Quyết định 737/QĐ-TTg

Quyết định 737/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2012 đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:737/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:20/06/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đầu tư hơn 2,3 nghìn tỷ xây dựng trụ sở làm việc Kiểm toán Nhà nước
Nhằm bảo đảm đủ diện tích làm việc theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước Trung ương và 10 trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực IV đến XIII, ngày 20/06/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 737/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2012 đến 2020.
Theo quy định tại Quyết định này, tổng kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước là hơn 2,3 nghìn tỷ đồng (tính theo suất vốn đầu tư năm 2011). Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước chiếm 98,6% và nguồn thu từ bán đấu giá trụ sở hiện tại của Kiểm toán Nhà nước khu vực V chiếm 1,4% tổng kinh phí đầu tư của đề án.
Dự tính, đến năm 2020, hoàn thành trụ sở khối cơ quan Kiểm toán Nhà nước Trung ương, trụ sở của các Kiểm toán Nhà nước khu vực và trụ sở, giảng đường của trường Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ kiểm toán.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, ưu tiên bố trí nguồn vốn hàng năm cho Kiểm toán Nhà nước để đầu tư xây dựng các dự án theo tiến độ thực hiện của Đề án. Trường hợp nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm chưa đáp ứng đủ thì bố trí từ nguồn thu do Kiểm toán Nhà nước phát hiện tăng thêm cho ngân sách Nhà nước.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 737/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi