Quyết định 730/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 730/QĐ-BXD

Quyết định 730/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:730/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành:20/07/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Công bố thủ tục hành chính mới về lĩnh vực xây dựng 
Ngày 20/07/2011, Bộ Trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 730/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. 
Theo đó,  Bộ đã công bố thủ tục hành chính: “Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng” để thay thế thủ tục hành chính: “Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng do chủ đầu tư gửi” đã được công bố tại Quyết định 838/QĐ-BXD ngày 12/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.  
Nội dung của thủ tục hành chính mới mà Bộ xây dựng ban hành quy định rõ: chủ đầu tư, chủ sở hữu có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ, gồm: 01 giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (gọi tắt là: giấy chứng nhận) kèm theo báo cáo kết quả kiểm tra và biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình được chứng nhận cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương (Sở Xây dựng) để kiểm tra và quản lý. Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận giấy chứng nhận qua đường bưu điện và gửi phiếu tiếp nhận theo mẫu quy định cho chủ đầu tư, chủ sở hữu trong thời gian 01 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận. Thời gian nhận giấy chứng nhận là thời gian tính theo dấu bưu chính nơi phát hành.
Quyết định cũng nêu rõ Cục Trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chịu trách nhiệm về nội dung của thủ tục hành chính công bố và các tài liệu có liên quan kèm theo Quyết định. Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm tổ chức cập nhật các nội dung liên quan về thủ tục hành chính nêu tại Quyết định vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và gửi thông báo bằng văn bản việc cập nhật nêu trên về Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký Quyết định công bố.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/07/2011. 

Xem chi tiết Quyết định 730/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ  XÂY DỰNG
-------------------
Số: 730/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà  Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2011

 
 
QUYẾT  ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG
------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư 03/2011/TT-BXD ngày 6/4/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;
Xét  đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Chánh Văn phòng Bộ, 
 
 
QUYẾT  ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng: “Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng”. (Có nội dung chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này).
Thủ tục hành chính này thay thế thủ tục hành chính: “Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng do chủ đầu tư gửi” đã được công bố tại Quyết định 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. (Có nội dung chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này)
Điều 2. Cục Trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chịu trách nhiệm về nội dung của thủ tục hành chính công bố và các tài liệu có liên quan kèm theo Quyết định này. Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm tổ chức cập nhật các nội dung liên quan về thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và gửi thông báo bằng văn bản việc cập nhật nêu trên về Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký Quyết định công bố.
Điều 3. Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, Cục Giám định, Phòng KSTT.
BỘ  TRƯỞNG 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Hồng Quân

Phụ lục I
THỦ  TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ  XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 730/QĐ-BXD ngày 20/7/2011 của Bộ Xây dựng)
 
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG
 

STT
Tên thủ  tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ  quan thực hiện
I.  Thủ tục hành chính cấp tỉnh
 
 
1
Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
 Xây dựng
 Sở Xây dựng
 
 
 
 

  
PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA CỦA BỘ XÂY DỰNG
Tên thủ tục hành chính: Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
1. Trình tự thực hiện:
Chủ đầu tư, chủ sở hữu có trách nhiệm gửi 01 giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (gọi tắt là: giấy chứng nhận) kèm theo báo cáo kết quả kiểm tra và biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình được chứng nhận cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương (Sở Xây dựng) để kiểm tra và quản lý.
Sở Xây dựng tiếp nhận giấy chứng nhận và gửi phiếu tiếp nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư 03 cho chủ đầu tư, chủ sở hữu.
2. Cách thức thực hiện:
Gửi Giấy chứng nhận qua đường bưu điện.
3. Thành phần hồ  sơ, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ  sơ:
- Giấy chứng nhận.
- Báo cáo kết quả kiểm tra.
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình.
b) Số lượng hồ  sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận này (thời gian nhận giấy chứng nhận là thời gian tính theo dấu bưu chính nơi phát hành).
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng các công trình thực hiện chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu tiếp nhận như mẫu đính kèm.
8. Lệ phí: không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Thông tư 03/2011/TT-BXD ngày 6/4/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.


MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN

 
……………………………………………(1) …………
 
Số: ………/……………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
------------------------------
(2), ngày......... tháng......... năm..........
 
 
PHIẾU TIẾP NHẬN
........…… (3)…………..
………. (1) …….. đã tiếp nhận .............…..... (3) ……………………       và ..............................(4)........................... của .......................(5) ........................... số ………….. ngày …. tháng ….. năm …..
 
Địa điểm xây dựng công trình: .........................................................................
Điện thoại trụ sở làm việc cá nhân, tổ chức gửi: ..............................................
 
      (2), ngày...... tháng..... năm......
 

 
Người tiếp nhận hồ sơ
(Ghi rõ chức danh)
(Ký tên)
 
Họ và tên của người ký

 
 
1. Tên cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3, khoản 1 và khoản 2 Điều 4 của Thông tư.
2. Ghi địa danh của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
3. Báo cáo kết quả kiểm định/Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực hoặc Giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
4. Các tài liệu đính kèm (nếu có).
5. Tên cá nhân, tổ chức lập và nộp báo cáo/Giấy chứng nhận.
 
Phụ lục II
THỦ  TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ, THAY THẾ
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ  XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số  …/QĐ-BXD ngày …/…/  …của Bộ Xây dựng)
 

STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
Hình thức bãi bỏ, thay thế
Lý do bãi bỏ, thay thế
 
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1
Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng do chủ đầu tư gửi
Xây dựng
Sở Xây dựng
Thay thế
Thông tư 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ ngày 1/6/2011 và thay thế Thông tư 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng.

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi