Quyết định 186/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hoá

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

Số: 186/1998/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 1998

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP LỄ MÔN, TỈNH THANH HOÁ.

-------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ và Nghị định số 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá tại tờ trình số 1019/UB-CN ngày 09 tháng 6 năm 1998, của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 6184-BKH/VPTĐ ngày 05 tháng 9 năm 1998.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hóa.

Khu công nghiệp Lễ Môn được tổ chức và hoạt động theo Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hóa với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Chủ đầu tư: Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa.

3. Mục tiêu dự án: Tạo mặt bằng, xây dựng các hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý chất thải… nhằm kinh doanh kết cấu hạ tầng được tạo ra trong khu công nghiệp.

4. Địa điểm xây dựng: Xã Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

5. Diện tích đất sử dụng: Tổng diện tích quy hoạch là 62,61 ha.

6. Tổng mức vốn đầu tư: 63,516 tỷ đồng Việt Nam (quy đổi = 4.885.865,9 USD).

7. Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn cổ phần và vốn ứng trước của các nhà đầu tư, vốn vay.

8. Tiến độ đầu tư: Được thực hiện trong 5 năm, kể từ ngày ký quyết định đầu tư.

9. Thời gian hoạt động: 50 năm, kể từ ngày ký quyết định đầu tư.

Điều 3. Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa được vay một phần vốn ưu đãi của Nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và được hưởng các ưu đãi tài chính theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành; lập quy hoạch chi tiết khu công nghiệp trình Bộ trưởng Bộ xây dựng phê duyệt; lập đề án tổng thể về phát triển công trình kết cấu hạ tầng bên ngoài hàng rào để đồng bộ với các công trình kết cấu hạ tầng bên trong hàng rào, đảm bảo hoạt động có hiệu quả cho khu công nghiệp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công nghiệp, Quốc phòng, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, Thủ trưởng các cơ quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG




Ngô Xuân Lộc

 

 

thuộc tính Quyết định 186/1998/QĐ-TTg

Quyết định 186/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:186/1998/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành:25/09/1998Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 186/1998/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 186/1998/QD-TTg
Hanoi, September 25, 1998
 
DECISION
ON THE ESTABLISHMENT OF LE MON INDUSTRIAL PARK, THANH HOA PROVINCE, AND THE APPROVAL OF THE INVESTMENT PROJECT FOR CONSTRUCTION AND COMMERCIAL OPERATION OF THE INFRASTRUC-TURE THEREIN
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992.
Pursuant to the Regulation on Industrial Parks, Export Processing Zones, Hi-Tech Parks, issued together with the Government's Decree No. 36-CP of April 24, 1997.
Pursuant to the Regulation on Investment and Construction Management issued together with the Government's Decree No. 42/CP of July 16,1996 and Decree No. 92-CP of August 23, 1997;
At the proposal of the People's Committee of Thanh Hoa province in Report No. 1019-UB/CN of June 9, 1998 and the proposal of the Minister of Planning and Investment in Report No. 6184-BKH/VPTD of September 5, 1998;
DECIDES
Article 1.- To establish the Le Mon Industrial Park in Thanh Hoa province.
The Le Mon Industrial Park shall be organized and operate under the Regulation on Industrial Parks, Export Processing Zones and Hi-Tech Parks, issued together with the Government's Decree No. 36/CP of April 24,1997 and subject to the direct management of the Thanh Hoa province's Industrial Parks Management Board.
Article 2.- To approve the investment project for the construction and commercial operation of the infrastructure in Le Mon Industrial Park, Thanh Hoa province with the following contents:
1. Name of the project: Investment in the construction and commercial operation of the infrastructure in Le Mon Industrial Park, Thanh Hoa province.
2. Investor: Thanh Hoa Agriculture and Rural Development Construction Company.
3. Objectives of the project: to level ground and build the communications, power supply, water supply and drainage, communications, waste treatment... systems in order to deal in the infrastructure created in the industrial park.
4. Construction location: Quang Hung commune, Thanh Hoa city, Thanh Hoa province.
5. Land area under use: Total planning area is 62.61 ha.
6. Total investment capital: 63.516 billion Vietnam dong (equivalent to 4,885, 865.9 USD).
7. Capital sources: Own capital, stock capital and investors' capital advance, borrowed capital.
8. Investment schedule: Implemented in 5 years from the date of signing the investment decision.
9. Operation duration: 50 years from the date of signing the investment decision
Article 3.- The Thanh Hoa Agriculture and Rural Development Construction Company shall be provided partly with the State's preferential loans for the construction of the infrastructure of the industrial park and shall be entitled to financial preferences under the Law on Domestic Investment Promotion.
Article 4.- The president of the People's Committee of Thanh Hoa province shall have to direct the investors to implement the project in accordance with the current regulations; to elaborate the detailed plan on the industrial park and submit it to the Minister of Construction for approval; to elaborate the master plan for the development of infrastructure projects outside the park's perimeter to be synchronized with those inside the park, ensuring the efficient operation of the industrial park.
Article 5.- This Decision takes effect from the date of its signing
Article 6.- The President of the People's Committee of Thanh Hoa province, the Minister of Planning and Investment, the Minister of Construction, the Minister of Industry, the Minister of Science, Technology and Environment; the General Director of Land Administration, the Governor of State Bank of Vietnam; the Head of Vietnam Industrial Parks Management Board; the Director of the Thanh Hoa Agriculture and Rural Development Construction Company, the heads of concerned agencies shall, within their functions and powers have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT




Ngo Xuan Loc

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 186/1998/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi