Quyết định 142/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

---------------

Số: 142/QĐ-BXD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Thông tư số 06/2012/TT-BXD
ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng

-------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính biểu số 17/BCĐP: Một số sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu tại phụ lục 1 Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng như sau:

Đã in

Sửa lại

 6. Tấm lợp

 

6. Tấm lợp

 

 6.1. Số lượng doanh nghiệp

DN

 6.1. Số lượng doanh nghiệp

DN

 6.2. Công suất thiết kế

Triệu viên

 6.2. Công suất thiết kế

Triệu m2

 6.3. Sản lượng

 

 6.3. Sản lượng

 

 - Sản xuất

Triệu viên

 - Sản xuất

Triệu m2

 - Tiêu thụ

Triệu viên

 - Tiêu thụ

Triệu m2

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;             

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng TW Đảng;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;          

- Toà án nhân dân tối cao;

- Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT);

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở QHKT TP Hà Nội; TP Hồ Chí Minh;

- Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Trung tâm thông tin thuộc Bộ Xây dựng;

- Website của Bộ Xây dựng;

- Công báo; Website của Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Lưu VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

Trần Văn Sơn

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 142/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 142/QĐ-BXD Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 01/02/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------------
Số: 142/QĐ-BXD
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

  
QUYẾT ĐỊNH
Về việc đính chính Thông tư số 06/2012/TT-BXD
ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng
-------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Đính chính biểu số 17/BCĐP: Một số sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu tại phụ lục 1 Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng như sau:
 

Đã in
Sửa lại
 6. Tấm lợp
 
6. Tấm lợp
 
 6.1. Số lượng doanh nghiệp
DN
 6.1. Số lượng doanh nghiệp
DN
 6.2. Công suất thiết kế
Triệu viên
 6.2. Công suất thiết kế
Triệu m2
 6.3. Sản lượng
 
 6.3. Sản lượng
 
 - Sản xuất
Triệu viên
 - Sản xuất
Triệu m2
 - Tiêu thụ
Triệu viên
 - Tiêu thụ
Triệu m2

 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;             
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;          
- Toà án nhân dân tối cao;
- Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở QHKT TP Hà Nội; TP Hồ Chí Minh;
- Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Trung tâm thông tin thuộc Bộ Xây dựng;
- Website của Bộ Xây dựng;
- Công báo; Website của Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lưu VT, KHTC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
(đã ký)
 
 
 
Trần Văn Sơn
 

 
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!