Quyết định 1133/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng Trung tâm nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười; Địa điểm: Cơ sở 1: xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An; cơ sở 2: xã Tân Lập, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------------
Số: 1133/QĐ-BNN-XD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP MƯỜI
ĐỊA ĐIỂM: CƠ SỞ 1: XÃ TUYÊN BÌNH - HUYỆN VĨNH HƯNG - TỈNH LONG AN
CƠ SỞ 2: XÃ TÂN LẬP - HUYỆN MỘC HÓA - TỈNH LONG AN
--------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 2477/QĐ-BNN-TCCB ngày 14/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đổi tên Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm nông nghiệp Đồng Tháp Mười thành Trung tâm nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười;
Căn cứ Quyết định số 3829QĐ/BNN-KH ngày 03/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v cho phép thành lập quy hoạch tổng mặt bằng Trung tâm nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười;
Căn cứ Giấy chứng nhận số 004717; số 004718 ngày 25/02/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An chứng nhận Quyền sử dụng đất tại các thửa đất số 626 Ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An; thửa đất số 111-129-142-143 Ấp 5 xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An cho Trung tâm nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười;
Căn cứ Văn bản số 804/UB ngày 27/6/1983 của UBND tỉnh Long An cấp cho Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) 106 ha tại xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An để xây dựng Trung tâm nghiên cứu Đay vùng Nam Bộ (tiền thân của Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười); Văn bản số 328/UBND-NN ngày 30/01/2011 của UBND tỉnh Long An về quy hoạch sử dụng đất của Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười);
Căn cứ Quyết định số 5393/QĐ-UB ngày 24/11/1995 của UBND tỉnh Long An giao 4650 m2 đất cho Trung tâm nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười xây dựng trụ sở làm việc;
Căn cứ Quyết định số 76/UB/QĐ ngày 30/3/1991 của UBND xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng cấp cho Trung tâm nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười 7 ha đất để sử dụng và sản xuất lúa;
Căn cứ Quyết định số 171/UB-QĐ-90 ngày 30/5/1990 của Ủy ban nhân dân huyện Mộc Hóa về việc cấp đất cho Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Đồng Tháp Mười để xây dựng cơ bản;
Căn cứ Quyết định số 172/UB-QĐ-90 ngày 01/5/1990 của Ủy ban nhân dân huyện Mộc Hóa về việc cấp đất hoang hóa cho cá nhân, tập thể Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Đồng Tháp Mười làm lúa;
Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của UBND tỉnh Long An ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký xác nhận bản đồ quy hoạch của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười;
Xét Tờ trình số 19/TTr-TTĐTM ngày 03/4/2012 của giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười xin phê duyệt đồ án quy hoạch mặt bằng tổng thể Trung tâm nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười và hồ sơ kèm theo.
Theo đề nghị của Cục Quản lý XDCT (kèm theo Báo cáo thẩm định số 214/XD-TĐ ngày 04/4/2012), Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Khoa học Công nghệ và Môi trường,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng Trung tâm nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười với nội dung chủ yếu như sau:
1. Chủ đầu tư: Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười.
2. Đơn vị lập quy hoạch chi tiết: Công ty cổ phần Tư vấn và dịch vụ Thương mại.
Chủ nhiệm lập dự án: KTS Phạm Xuân Trường.
3. Tên công trình: Quy hoạch tổng mặt bằng Trung tâm nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười.
4. Địa điểm, phạm vi, ranh giới quy hoạch:
4.1. Cơ sở 1:
4.1.1. Địa điểm: Ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng-tỉnh Long An.
4.1.2. Phạm vi ranh giới khu đất: - Phía Bắc giáp biên giới Campuchia.
- Phía Nam giáp tỉnh lộ 831 từ Mộc Hóa đi Vĩnh Hưng.
- Phía Đông giáp xã Bình Tân huyện Mộc Hóa.
- Phía Tây giáp kênh Rạch Mây xã Tuyên Bình.
4.2. Cơ sở 2:
4.2.1. Địa điểm: Ấp 5 xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.
4.2.2. Phạm vi ranh giới khu đất:
- Phía Bắc giáp khu đồng ruộng và kênh tỉnh ủy.
- Phía Nam giáp khu đồng ruộng.
- Phía Tây giáp kênh Việt Kiều tiếp đến khu đồng ruộng.
- Phía Đông giáp quốc lộ 62 từ Mộc Hóa đến Tân Thạnh.
5. Tính chất và mục tiêu quy hoạch: Trên cơ sở hiện trạng, lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 để phân khu chức năng, làm cơ sở lập kế hoạch xây dựng cho Trung tâm đáp ứng nhiệm vụ lâu dài của ngành.
6. Quy mô nghiên cứu quy hoạch: Cơ sở 1: 113 ha, cơ sở 2: 23,429 ha. Thời hạn nghiên cứu: Quy hoạch cho giai đoạn từ 2012 trở đi.
7. Nội dung quy hoạch:
7.1. Cơ sở 1 tại xã Tuyên Bình huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An:
a. Quy hoạch phân khu chức năng và cơ cấu sử dụng đất:
- Phân khu chức năng:

TT
Quy hoạch sử dụng đất
Diện tích (ha)
Vị trí tại các lô trên đồng ruộng
Cơ cấu trong quy hoạch (%)
 
Tổng diện tích chiếm đất
113,00
 
 
I.
Đất giao lại cho địa phương quản lý
46,90
3 khu
 
1.
Đất canh tác
34,23
 
 
2.
Đất giao lại cho đồn biên phòng
2
 
 
3.
Đất khu CBCNV
3,96
 
 
4.
Đất ao hồ, kênh mương, thùng đấu
6,71
 
 
II.
Diện tích đất quy hoạch lại
66,10
4 khu
100
1.
Khu đất xây dựng trụ sở
6,00
 
9,08
2.
Khu đất dùng cho nghiên cứu gồm:
26,13
 
39,53
a.
Đất nghiên cứu chọn tạo nhân giống
16,22
22 lô
24,54
-
Đất làm mạ
0,52
lô 11
0,79
-
Đất nghiên cứu chọn tạo giống lúa mới
0,87
lô 12
1,32
-
Đất nhân giống siêu nguyên chủng
0,73
lô 13
1,10
-
Đất nhân giống nguyên chủng
12,98
17 lô: 15, 16A, 16B, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34
19,64
-
Đất trình diễn giống có triển vọng
1,12
2 lô: 14A, 14B
1,69
b.
Đất nghiên cứu các biện pháp canh tác trên lúa
2,24
4 lô
3,38
-
Đất nghiên cứu về đất, phân bón, bảo vệ thực vật
0,81
lô 1
1,22
-
Đất trình diễn các kỹ thuật canh tác tiến bộ
1,43
3 lô: 2; 3A; 4A
2,16
c.
Đất nghiên cứu các cây trồng cạn
5,82
8 lô
8,80
-
Đất nghiên cứu giống, hợp phần kỹ thuật cho cây trồng cạn
0,8
lô 27
1,21
-
Đất thử nghiệm cơ cấu cây trồng (lúa, cây trồng cạn)
3,63
5 lô: 29, 31, 33, 35, 37
5,49
-
Đất thử nghiệm cây trồng cạn trên lô rộng và diện rộng
1,39
2 lô: 36, 38
2,10
d.
Đất thực nghiệm chăn nuôi
1,86
2 lô: 9, 10
2,81
3.
Khu đất dùng cho sản xuất giống lúa
18,82
29 lô
28,47
-
Đất sản xuất giống xác nhận
18,27
28 lô: 3B; 4B; 6; 7; 8; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48A; 58B; 50; 51; 52; 53; 54; 55A; 55B; 56; 57; 581 59; 60
27,64
-
Đất sản xuất giống hàng hóa
0,55
lô 5
0,83
4.
Đất giao thông, thủy lợi, ao hồ…
15,15
 
22,92
- Cơ cấu sử dụng đất:

TT
Loại đất
Diện tích (ha)
Tỷ lệ %
1
Đất xây dựng công trình
6,00
9,08
2
Đất dùng cho nghiên cứu
26,13
39,53
3
Đất dùng cho sản xuất giống
18,82
28,47
4
Đất giao thông, thủy lợi, ao hồ
15,15
22,92
 
Tổng cộng
66,10
100
b. Các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc:
b.1 Các công trình xây dựng bổ sung:

TT
Hạng mục đầu tư bổ sung
Đơn vị
Khối lượng
 
Các công trình giao thông thủy lợi nội đồng
 
 
1
Nâng cấp đê bao lửng
md
3.277
 
- Đê bao lửng kết hợp mương chính
-
998
 
- Đê bao lửng kết hợp mương tưới, tiêu chính
-
459
 
- Đê bao lửng kết hợp đường bao
-
1.820
2
Nâng cấp đường giao thông nội đồng
md
1.420
3
Đường giao thông nội đồng kết hợp mương tưới, tiêu
md
1.021
 
- Đường kết hợp mương chính
-
541
 
- Đường kết hợp mương nhánh
-
480
4
Xây dựng kiên cố hóa mương tưới, tiêu bằng gạch xây hoặc bê tông
md
1.773
 
- Mương chính
-
480
 
- Mương nhánh
-
1.293
5
Xây dựng các công trình trên mương
 
 
 
- Cửa điều tiết nước
Cửa
93
 
- Cống tiêu
Cống
3
 
- Cống qua mương
Cống
43
6
Trạm bơm Q = 1.000 m3/h
Trạm
01
(Chi tiết xem các bản vẽ quy hoạch kèm theo).
b.2. Một số giải pháp cụ thể:
+ Bố cục: Khu trụ sở được giữ nguyên theo hiện trạng.
Khu cán bộ công nhân viên nằm ở phía đông, tây và tây bắc khu trụ sở, được ngăn cách bởi đường đi và ao nước.
Khu đất dùng cho nghiên cứu, sản xuất giống đều nằm ở phía tây, tây bắc khu trụ sở.
+ Cấp điện: Nguồn điện lấy từ tuyến trung thế, trạm biến áp, đường dây hạ thế đi các phụ tải của Trung tâm.
+ Cấp nước: Sử dụng giếng khoan, hệ thống xử lý nước, bể chứa, trạm bơm, đài nước, hệ thống đường ống dẫn nước.
+ Thoát nước: Nước thải được xử lý thoát ra hệ thống ao hồ.
7.2. Cơ sở 2: xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.
a. Quy hoạch phân khu chức năng và cơ cấu sử dụng đất:
- Phân khu chức năng:

TT
Quy hoạch sử dụng đất
Diện tích (ha)
Vị trí tại các lô trên đồng ruộng
Cơ cấu trong quy hoạch (%)
 
Tổng diện tích chiếm đất quy hoạch
23,429
5 khu
100
1.
Khu đất xây dựng tại trụ sở
0,856
 
3,65
2.
Khu đất ở cho cán bộ công nhân viên
1,870
 
7,98
3.
Khu đất dùng cho nghiên cứu chọn tạo nhân giống
10,229
13 lô
43,67
-
Đất thí nghiệm cây trồng cạn
2,302
3 lô: 1, 2, 3
 
-
Đất thí nghiệm các tiến bộ kỹ thuật canh tác
3,110
4 lô: 7, 8, 9, 16
 
-
Đất nghiên cứu chọn tạo giống lúa
1,692
2 lô: 17, 24
 
-
Đất nghiên cứu các giống lúa trên diện rộng
3,125
4 lô: 10, 15, 18, 23
 
4.
Đất dùng cho sản xuất giống
8,454
11 lô: 4; 5; 6; 11; 12; 13; 14; 19; 20; 21; 22
36,08
5.
Đất giao thông, thủy lợi, ao hồ…
2,02
 
8,62
- Cơ cấu sử dụng đất:

TT
Loại đất
Diện tích (ha)
Tỷ lệ %
1
Đất xây dựng trụ sở
0,856
3,65
2
Đất khu ở CBCNV
1,87
8,00
3
Đất nghiên cứu chọn tạo nhân giống
10,229
43,65
4
Đất sản xuất giống
8,454
36,08
5
Đất giao thông, thủy lợi, ao hồ
2,02
8,62
 
Tổng cộng
23,429
100 %
b. Các chỉ tiêu quy hoạch tại khu trụ sở:

TT
Hạng mục
Diện tích (m2)
Chỉ tiêu (%)
1
Diện tích chiếm đất
8.560
100
2
Tổng diện tích xây dựng
1.313
15,35
3
Tổng diện tích sàn xây dựng
1.693
 
4
Diện tích ao, hồ, kênh
3.010
35,16
5
Diện tích sân bãi, sân phơi
765
8,94
6
Diện tích đất dự trữ phát triển cây xanh
2.852
33,32
7
Diện tích đường vào trạm
620
7,24
8
Mật độ xây dựng
 
15,34
9
Tầng cao công trình
 
1-2
10
Hệ số sử dụng đất
 
0,148
c. Các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc:
c.1. Các công trình xây dựng:

Thông tư
Hạng mục đầu tư
Đơn vị
Khối lượng
Tầng cao
I
Các công trình kiến trúc ở khu trụ sở
 
 
 
1
Nhà điều hành và nghiên cứu thí nghiệm
m2
760
2
2
Nhà lưới thí nghiệm
m2
200
1
3
Nhà kho sản phẩm
m2
200
1
4
Sân bê tông
m2
765
 
 
- Sân phơi bê tông (gắn liền kho sản phẩm)
-
450
 
 
- Sân bê tông trước nhà điều hành và nghiên cứu thí nghiệm
-
315
 
5
Tường rào bao quanh khu trung tâm
md
440
 
6
Cổng nhà thường trực
 
 
 
 
- Nhà thường trực
m2
12
1
 
- Cổng chính
cái
1
 
 
- Cổng phụ
cái
1
 
II
Các công trình hạ tầng
 
 
 
1
Giếng khoan
cái
1
 
2
Máy bơm chìm
cái
1
 
3
Hệ thống xử lý nước (Bể lắng, lọc, dàn mưa)
HT
1
 
4
Trạm bơm và đài nước
HT
1
 
5
Bể chứa nước sạch V = 30 m3
Bể
1
 
6
Hệ thống đường ống cấp nước cho khu trung tâm và khu ở cán bộ nhân viên
HT
1
 
III
Các công trình thủy lợi nội đồng
 
 
 
1
Hệ thống đường bao
md
1.873
 
2
Nâng cấp đường giao thông nội đồng
md
691
 
3
Đường nội đồng kết hợp mương chính tưới, tiêu
md
572
 
4
Mương nhánh xây gạch tưới, tiêu
md
1.038
 
5
Trạm bơm Q = 500 m3/h
Trạm
1
 
6
Các công trình trên mương
 
 
 
 
- Cửa điều tiết nước
cái
45
 
 
- Cống qua mương
cái
17
 
 
- Cống tiêu nước
cái
3
 
c.2. Một số giải pháp cụ thể:
Từ cổng vào bố trí nhà điều hành, nghiên cứu thí nghiệm 2 tầng, sân bê tông, phía trước và sau nhà có hệ thống cây xanh tạo thành trọng tâm của khu đất quy hoạch. Đường trục chính từ quốc lộ 62 chạy suốt từ khu điều hành, nghiên cứu thí nghiệm đến cuối khu đất về phía Tây, Tây Nam, khu vực quy hoạch được bố trí như sau:
* Khu thứ nhất: Nhà điều hành nghiên cứu thí nghiệm (xây mới) và diện tích ao.
* Khu thứ hai: Nhà kho sản phẩm, nhà lưới, sân phơi cách khu trung tâm con kênh.
* Khu thứ ba: Nhà điều hành sản xuất (đã có), đài nước và diện tích ao.
* Khu thứ tư: Đất dành cho khu ở của CBCNV.
Toàn bộ khu đất được bao quanh bởi tường rào lưới B40.
- San nền: Trung bình đến cao độ 2,5m.
- Cấp điện: Nguồn điện lấy từ tuyến cao thế, đường dây trung thế, trạm biến áp và đường dây hạ thế tới các phụ tải của Trung tâm.
- Cấp nước: Sử dụng giếng khoan, hệ thống xử lý nước, bể chứa, trạm bơm, đài nước, hệ thống đường ống cấp nước.
- Thoát nước: Nước thải được xử lý thoát ra hệ thống ao hồ.
(Chi tiết xem các bản vẽ quy hoạch kèm theo).
8. Tiến độ thực hiện:
- Từ 2012 - 2020: Tập trung đầu tư cơ sở 1.
- Từ 2020 trở đi: Đầu tư cơ sở 2.
Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Long An để hoàn thành thủ tục đất đai, xác định điểm đấu điện, nước và thoát nước cho các khu theo quy hoạch.
- Nội dung được duyệt tại khoản 7 Điều 1 Quyết định này là các chỉ tiêu chủ yếu để quản lý quy hoạch của khu đất và có thể được điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết khu vực.
- Thực hiện đầu tư xây dựng theo tổng mặt bằng được duyệt tại Quyết định này, trước khi triển khai dự án đầu tư cần làm việc với các Cục, Vụ chức năng để xác định quy mô, nội dung đầu tư và tổng mức đầu tư cho phù hợp, tránh đầu tư quá lớn gây lãng phí.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ: Kế hoạch, Cục trưởng Cục Quản lý XDCT, Viện trưởng Viện KHKTNN Miền Nam, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP, XD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng
 

thuộc tính Quyết định 1133/QĐ-BNN-XD

Quyết định 1133/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng Trung tâm nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười; Địa điểm: Cơ sở 1: xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An; cơ sở 2: xã Tân Lập, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1133/QĐ-BNN-XDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành:17/05/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi