Quyết định 1076/QĐ-BXD 2022 công nhận các công trình xây dựng đạt Giải thưởng về chất lượng xây dựng đợt I

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1076/QĐ-BXD

Quyết định 1076/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận các công trình xây dựng đạt Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng đợt I năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1076/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quang Hùng
Ngày ban hành:21/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

05 công trình đạt giải thưởng chất lượng công trình xây dựng đợt I năm 2022

Ngày 21/11/2022, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1076/QĐ-BXD về việc công nhận các công trình xây dựng đạt Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng đợt I năm 2022.

Theo đó, 05 công trình xây dựng đạt Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng đợt I năm 2022 gồm:

Một là công trình đầu tư xây dựng (ĐTXD) Khu B Cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân tại Hải Phòng và một số đơn vị, xây dựng tại số 38 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Chủ đầu tư là Bộ Tư lệnh Hải Quân.

Hai là công trình xây dựng mới Bệnh viện Truyền máu huyết học (Cơ sở 2), địa điểm tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp.

Ba là nhà ở cao tầng tại ô đất H9-CT1 - Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây (Hà Nội) do Công ty TNHH Phát triển THT là chủ đầu tư, Công ty TNHH Daewoo Engineering & Construction Việt Nam là nhà thầu xây dựng.

Bốn là hạng mục nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ khác - thuộc Nhà máy sản xuất thiết bị và công cụ sản xuất cho ngành dệt và các ngành liên quan ngành dệt - giai đoạn 2 (Quảng Nam). Công trình do Công ty TNHH GROZ-BECKERT Việt Nam là chủ đầu tư; Công ty CP Kỹ thuật xây dựng DINCO thi công phần xây dựng; Công ty CP Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ điện lạnh REE thực hiện phần cơ điện.

Năm là công trình xây dựng cầu An Hào và đường đầu cầu - thuộc Dự án ĐTXD cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh TP. Biên Hòa theo hình thức hợp đồng BOT. Chủ đầu tư là Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1076/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DNG

______

Số: 1076/QĐ-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận các công trình xây dng đạt
Gi
i thưởng về chất lượng công trình xây dựng đợt I năm 2022

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2022 ca Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chức ca Bộ Xây dựng;

Căn cừ Nghị định s 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính ph quy định chi tiết một s nội dung v qun lý cht lượng, thi công xây dựng và báo trì công trình xây dựng:

Căn cứ Hồ sơ đăng ký công trình chất lượng cao và kết qua kim tra, đánh giá của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dng;

Xét đề nghị của Cục trưng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

 

QUYT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận các công trình xây dựng đạt Gii thưng về chất lượng công trình xây dựng đợt 1 năm 2022. Thông tin chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Thủ trưng đơn vị đăng ký công trình xây dựng cht lượng cao có tên tại Phụ lục kèm theo và các t chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưng (để b/c);

- Website Bộ Xây dựng;

- Lưu: VT. GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Lê Quang Hùng

 

PHỤ LỤC

Thông tin công trình xây dng đạt Giải thưởng về cht lượng công trình xây dựng Đợt I năm 2022
(Kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-BXD ngày 21/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dng)

 

STT

Tên công trình

Địa điểm xây dựng

Các ch th tham gia xây dng công trình

Đơn vị đăng ký

1

ĐTXD Khu B Cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân tại Hải Phòng và một s đơn vị

Số 38 Điện Biên Ph, quận Hồng Bàng, Thành phố Hi Phòng

1. Ch đầu tư: Bộ Tư lệnh Hi Quân

2. Thiết kế xây dựng: Công ty TNHH MTV TVTK và ĐTXD - Bộ Quốc phòng

3. Giám sát thi công: Công ty CP Tư vấn và ĐTXD BICO

4. Thi công xây dựng: Công ty TNHH MTV 789 miền Trung

5. QLDA: Ban QLDA ĐTXD cơ quan BTL Hải quân

Công ty TNHHMTV 789 miền Trung

2

Xây dựng mới Bệnh viện Truyền máu huyết học (Cơ sở 2)

Lô đất có ký hiệu YT4 thuộc Cụm y tế Tân Kiên, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

1. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN

2. Thiết kế xây dựng:

Liên danh Cty CP Tư vấn Xây dng Tng hợp và Công ty TNHH MTV Tư vấn kiến trúc xây dựng hạ tầng Đá Vàng

3. Giám sát thi công:

Công ty C phần KHCN Bách khoa TP Hồ Chí Minh

4. Thi công xây dựng:

Liên danh Công ty c phn ĐTXD Nguyền Hoàng và Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm

Công ty C phần ĐTXD

Nguyn Hoàng

3

Nhà cao tng tại ô đất H9-CT1 - Khu trung tâm

Khu đô thị Tây Hồ Tây

Khu đô thị Tây Hô Tây, quận Bắc Từ Liêm. TP

Hà Nội

1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát trin THT

4. Thiết kế xây dựng: Văn phòng Đại diện Heerim Architects & Planners Co. Ltd tại TP Hà Nội

4. Giám sát thi công: Công ty TNHH 4M Thành viên Việt Nam

4. Thi công xây dựng: Công ty TNHH Daewoo Engineering & Construction Việt Nam

Công ty TNHH Phát trin THT

 

 

STT

Tên công trình

Địa điểm xây dựng

Các chủ th tham gia xây dựng công trình

Đơn vị đăng ký

4

Hạng mục nhà xưng và các hạng mục phụ trợ khác - thuộc Nhà máy sản xuất thiết bị và công cụ sản xuất cho ngành dệt và các ngành liên quan ngành dệt - giai đoạn 2

Cụm công nghiệp Đại An. thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tnh Qung Nam

1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH GROZ-BECKERT Việt Nam

2. Thiết kế xây dựng:

- Công ty Cố phần Quản lý dự án DAC;

- Công ty CP Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ điện lạnh REE

3. Giám sát thi công: Công ty TNHH Tư vấn quản lý xây dựng Delta - Chi nhánh tại Đà Nng

4. Thi công xây dựng:

- Phần xây dựng: Công ty CP Kỹ thuật xây dựng DINCO

- Phần cơ điện: Công ty CP Dịch vụ & Kỳ thuật Cơ điện lạnh REE

Công ty C phần k thuật xây dựng DINCO

5

Xây dụng cu An Hào và đường đầu cầu - thuộc Dự án Đu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cu từ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh TP Biên Hòa theo hình thức hp đồng BOT

Phường An Bình, TP Biên Hòa, tnh Đồng Nai

1. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1)

2. Thiết kế xây dựng & Giám sát thi công: Cty C phn TVTK Cầu Lớn - Hầm

3. Thi công xây dựng: Liên danh Cty CP Xây dựng s một Việt Nguyên và Công ty C phn Đạt Phương

Tổng Công ty Xây dựng số

1 - CTCP (CC1)

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi