Quyết định 104/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 104/QĐ-BXD

Quyết định 104/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:104/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành:24/02/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách, Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------
Số: 104/QĐ-BXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 
 
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng BXD;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC.
BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 
 
 
Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 19-2017), Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động với những nội dung chủ yếu sau:
1. Đến hết năm 2017, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4 (1), cụ thể: rút ngắn thời gian cấp Giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan trong năm 2017 tối đa không quá 120 ngày, đến năm 2020 dưới 90 ngày (bao gồm cả thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, kết nối cấp thoát nước, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác, sử dụng, đăng ký tài sản sau hoàn công...); tiếp tục cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh, kiên quyết đổi mới công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.
2. Đến năm 2020, các chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh đạt điểm số trung bình của nhóm nước ASEAN 4 (2), cụ thể: hạn chế đầu tư công sai mục đích; công khai, minh bạch các quyết định hành chính; đơn giản hóa, giảm thiểu đến mức thấp nhất quy định, thủ tục hành chính; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, nghiêm cấm nhũng nhiễu, nhận hối lộ.
3. Đến năm 2020, các chỉ số Đổi mới sáng tạo đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 5 (3), cụ thể: cải thiện chất lượng các quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; tiếp tục thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ.
4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chính phủ điện tử, cụ thể: đến hết năm 2017 hầu hết các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng được cung cấp ở mức độ 3; đến năm 2020 các dịch vụ công không phải qua bước kiểm tra, đánh giá hiện trường được cung cấp ở mức độ 4.
5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng công trình, chống thất thoát lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.
Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trên các lĩnh vực được phân công, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
1. Cải thiện thứ hạng đối với các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh
1.1. Tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng (bao gồm thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, cấp Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng...)
a) Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, điện tử hóa hồ sơ, quy trình thực hiện
- Thực hiện: Cục Quản lý hoạt động xây dựng chủ trì phối hợp Vụ Pháp chế, các Cục, Vụ chuyên ngành
- Thời gian hoàn thành: năm 2017
b) Nghiên cứu, đề xuất thành lập đoàn công tác liên ngành thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng và kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
- Thực hiện: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế, các Cục, Vụ chuyên ngành, Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Thời gian hoàn thành: năm 2017
c) Phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu đề xuất kết hợp thực hiện lồng ghép thủ tục thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy với thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng
- Thực hiện: Cục Quản lý hoạt động xây dựng chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế, các Cục, Vụ chuyên ngành
- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017
d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất phương án thành lập đoàn liên ngành tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng và phòng cháy, chữa cháy
- Thực hiện: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chủ trì, phối hợp các Cục, Vụ chuyên ngành
- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017
e) Điều tra, khảo sát, nghiên cứu, đề xuất giải pháp rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong thực tế thực hiện; xây dựng, trình ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan
- Thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, các Cục, Vụ chuyên ngành, một số Bộ, ngành, địa phương có liên quan
- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017
g) Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng
- Thực hiện: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chủ trì, phối hợp các Cục, Vụ chuyên ngành
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện khi có yêu cầu
1.2. Duy trì và tăng cường các biện pháp kiểm soát chất lượng công trình xây dựng
a) Tổ chức tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng
- Thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp các Cục, Vụ chuyên ngành
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên
b) Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng
- Thực hiện: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chủ trì, phối hợp Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Vụ Pháp chế, các Cục, Vụ chuyên ngành
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên
c) Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án/thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật/thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình
- Thực hiện: Cục Quản lý hoạt động xây dựng chủ trì, phối hợp Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Vụ Kinh tế xây dựng, Vụ Pháp chế, các Cục, Vụ chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên
d) Phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Thực hiện: Vụ Kinh tế xây dựng chủ trì, phối hợp Thanh tra Bộ, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, các Cục, Vụ chuyên ngành
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện khi có yêu cầu
1.3. Rà soát, cải cách thủ tục hành chính, quy định liên quan đến sản xuất, cung cấp nước sạch theo hướng xã hội hóa, đáp ứng yêu cầu thực tiễn
- Thực hiện: Cục Hạ tầng kỹ thuật chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế, các Cục, Vụ chuyên ngành, các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các công ty cấp, thoát nước
- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017
1.4. Phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đơn giản hóa, kết hợp thực hiện các thủ tục liên quan về thỏa thuận tuyến, vị trí cột/thỏa thuận địa điểm trạm điện, vị trí cột điện và hành lang lưới điện
- Thực hiện: Cục Hạ tầng kỹ thuật chủ trì, phối hợp Cục Quản lý hoạt động xây dựng, các Cục, Vụ chuyên ngành
- Thời gian: Thực hiện khi có yêu cầu
1.5. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về chứng nhận, công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng theo hướng bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, giảm thiểu thời gian xử lý về thủ tục hành chính đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, tăng cường hậu kiểm
- Thực hiện: Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp Vụ Vật liệu xây dựng, các Cục, Vụ chuyên ngành
- Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2017
1.6. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư năm 2014 (Luật số 03/2016/QH14)
- Thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp các Cục, Vụ chuyên ngành
- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017
2. Cải thiện thứ hạng đối với nhóm chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh
2.1. Triển khai có hiệu quả Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Quản lý nợ công và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý thu, chi ngân sách nhà nước
- Thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ chuyên ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên
2.2. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2017, thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng
- Thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ chuyên ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên
2.3. Tăng cường thực hiện đối thoại chính sách pháp luật, thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng
- Thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế, các Cục, Vụ chuyên ngành
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên
2.4. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đảm bảo phù hợp với Luật Tiếp cận thông tin năm 2016
- Thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp các Cục, Vụ chuyên ngành
- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2017
2.5. Thực hiện công khai, minh bạch các quyết định hành chính
- Thực hiện: Trung tâm thông tin chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ chuyên ngành
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên
2.6. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
- Thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp các Cục, Vụ chuyên ngành
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên
2.7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính
- Thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, các Cục, Vụ chuyên ngành
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên
2.8. Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương trong việc lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, làm cơ sở để cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn
- Thực hiện: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ liên quan, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc địa phương
- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2017
2.9. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật
- Thực hiện: Cục Hạ tầng kỹ thuật chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ chuyên ngành, Sở Xây dựng địa phương
- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2017
2.10. Xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng và tăng cường thu hút đầu tư từ nước ngoài
- Thực hiện: Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì, phối hợp Vụ Kế hoạch - Tài chính, các Cục, Vụ, doanh nghiệp có liên quan
- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2017
2.11. Theo dõi sát diễn biến, thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường bất động sản để chủ động, kịp thời đề xuất các phương án, giải pháp nhằm kiểm soát và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý
- Thực hiện: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chủ trì, phối hợp các Cục, Vụ, đơn vị có liên quan
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên
2.12. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở; việc ứng dụng công nghệ xây dựng, sử dụng vật liệu mới nhằm giảm giá thành nhà ở, cơ cấu sản phẩm nhà ở phù hợp, bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu về y tế, giáo dục, văn hóa,... trong các dự án xây dựng nhà ở
- Thực hiện: Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp Vụ Vật liệu xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản các Cục, Vụ, Viện chuyên ngành
- Thời gian hoàn thành: năm 2017 - 2018.
2.13. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng” QCVN 16:2014/BXD nhằm hạn chế hàng rào phi thuế quan
- Thực hiện: Vụ Khoa học công nghệ và môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Vật liệu xây dựng, các Cục, Vụ chuyên ngành, cơ quan có liên quan
- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017
2.14. Triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và giá xây dựng
- Thực hiện: Vụ Kinh tế xây dựng chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ, Viện chuyên ngành, cơ quan có liên quan
- Thời gian hoàn thành: năm 2017 - 2021
2.15. Phối hợp với Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, các giải pháp tăng tỷ lệ nữ trong lực lượng lao động
- Thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ, đơn vị có liên quan
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện khi có yêu cầu
3. Cải thiện thứ hạng đối với các chỉ số Đổi mới sáng tạo
3.1. Xây dựng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng bảo đảm thống nhất với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
- Thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ chuyên ngành, Bộ Tư pháp
- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017
3.2. Tổ chức phổ biến, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật
- Thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ chuyên ngành, Bộ Tư pháp
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên theo yêu cầu
3.3. Tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng tại các Bộ, ngành, địa phương
- Thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp các Cục, Vụ chuyên ngành
- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017
3.4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, xử lý kiến nghị, công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp
a) Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý kiến nghị, công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công cộng
- Thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế, Trung tâm thông tin, các Cục, Vụ chuyên ngành
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên
b) Thiết lập, tổ chức thực hiện có hiệu quả bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ Xây dựng
- Thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính
- Thời gian hoàn thành: năm 2017
c) Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của Bộ Xây dựng
- Thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế, Trung tâm thông tin, các Cục, Vụ chuyên ngành
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên
3.5. Nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm, đạo đức công vụ của các cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là những cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính; đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ được giao
a) Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, công vụ của vị trí công tác, ưu tiên đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ.
- Thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, các đơn vị khác có liên quan
- Thời gian hoàn thành: Tiến hành thường xuyên theo nhu cầu
b) Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
- Thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, các Cục, Vụ chuyên ngành
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên
3.6. Phối hợp với Bộ Công an thực hiện các biện pháp bảo đảm ổn định và an ninh chính trị
- Thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ, đơn vị có liên quan
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện khi có yêu cầu
3.7. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu lực Chính phủ
- Thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp các Cục, Vụ, đơn vị có liên quan
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện khi có yêu cầu
4. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, trong đó trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính
4.1. Tiếp tục triển khai xây dựng các Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng
- Thực hiện: Trung tâm thông tin chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ thuộc Bộ
- Thời hạn hoàn thành: năm 2017 - 2020
4.2. Tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
- Thực hiện: Theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP
- Thời hạn hoàn thành: Theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP
4.3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản điều hành giữa Bộ Xây dựng với các cơ quan của Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương
- Thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp Trung tâm thông tin, các Cục, Vụ thuộc Bộ
- Thời hạn hoàn thành: Thực hiện thường xuyên
5. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành khác có liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định nhằm giải quyết các vướng mắc về đầu tư, kinh doanh, tạo sự liên thông giữa các thủ tục đầu tư với các thủ tục về đất đai, xây dựng, đấu thầu, môi trường
- Thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp các Cục, Vụ chuyên ngành
- Thời gian hoàn thành: Theo tiến độ soạn thảo Nghị định
6. Phối hợp với Ủy ban nhân dân, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong Chương trình hành động
- Thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp Trung tâm Thông tin, các đơn vị khác có liên quan
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên
1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng:
Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung việc thực hiện Chương trình hành động.
2. Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng:
- Theo Quyết định phân công công tác của Bộ trưởng về lĩnh vực công việc và đơn vị được phân công phụ trách để chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung trong Chương trình hành động.
- Kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị; trường hợp cần giải quyết các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực do Thứ trưởng khác phụ trách thì chủ động trao đổi, giải quyết hoặc báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.
3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ:
- Xây dựng Kế hoạch của đơn vị để triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Xây dựng, bảo đảm thực hiện kịp thời và hiệu quả; trong đó, phân công rõ nhiệm vụ cho lãnh đạo và chuyên viên chịu trách nhiệm thực hiện đối với từng nhiệm vụ cụ thể của đơn vị.
- Tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
- Báo cáo định kỳ hàng tháng (trước ngày 22 hàng tháng), báo cáo định kỳ hàng quý (trước ngày 12 của tháng cuối quý) và hàng năm (trước ngày 12 tháng 12) tình hình thực hiện Chương trình hành động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp.
4. Chánh Văn phòng Bộ:
- Đưa nội dung kiểm điểm tình hình triển khai Chương trình hành động vào nội dung giao ban Bộ thường kỳ hàng tháng.
- Phối hợp với Vụ Pháp chế tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động.
5. Vụ trưởng Vụ Pháp chế:
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của Bộ Xây dựng định kỳ hàng tháng (trước ngày 25 hàng tháng), hàng quý (trước ngày 15 của tháng cuối quý) và hàng năm (trước ngày 15 tháng 12).
- Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình hành động.
6. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
 
BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG GÓP Ý CỦA CÁC ĐƠN VỊ
 

STT
Đơn vị góp ý
Nội dung góp ý
Tiếp thu/Giải trình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
--------------------------------------
(1) ASEAN 4 gồm các nền kinh tế: Singapore, Malaysia, Thái Lan và Philippnes.
(2) Đối với chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh, ASEAN 4 gồm các nền kinh tế: Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippnes.
(3) ASEAN 5 gồm các nền kinh tế: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippnes và Indonesia
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi