Quyết định 979/QĐ-TTg 2022 Đề án đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 979/QĐ-TTg

Quyết định 979/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:979/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:12/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đề án Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến pháp luật

Ngày 12/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 979/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Đề án nhằm ban hành Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khoa học, khách quan, khả thi, phù hợp với yêu cầu, bối cảnh thực tiễn; tổ chức thực hiện và hoàn thành việc đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số bộ, ngành, địa phương; tổng kết quá trình thí điểm, đề xuất định hướng hoàn thiện thể chế và xây dựng các giải pháp phù hợp về đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2022-2026. Mặt khác, kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác. Ngoài ra, nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cũng được khuyến khích; tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án liên quan đã được phê duyệt và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 979/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 979/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/Tcủa Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” (sau đây gọi là Đề án) với những nội dung chính sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG Đ ÁN

1. Bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật nói chung, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới hiện nay.

2. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo đảm tính khách quan, thực chất, chặt chẽ, khoa học trong đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kết quả đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Đổi mới toàn diện, tạo sự linh hoạt, sáng tạo, chủ động, khả thi, phù hợp với tính chất, mục tiêu, yêu cầu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực tiễn cuộc sống; đưa công tác này đi vào thực chất, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành, sử dụng pháp luật của cơ quan, tổ chức, người dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Mục tiêu cụ thể

- Ban hành Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khoa học, khách quan, khả thi, phù hợp với yêu cầu, bối cảnh thực tiễn.

- Tổ chức thực hiện và hoàn thành việc đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số bộ, ngành, địa phương.

- Tổng kết quá trình thí điểm, đề xuất định hướng hoàn thiện thể chế và xây dựng các giải pháp phù hợp về đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên phạm vi cả nước.

III. PHẠM VI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Về thời gian thực hiện Đề án

Đề án triển khai thực hiện từ năm 2022 - 2026.

2. Về phạm vi áp dụng

Đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Dân tộc và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Nai, Sóc Trăng.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nghiên cứu, khảo sát hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Tổ chức khảo sát thực trạng việc đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện thí điểm.

Thời gian thực hiện: Năm 2022.

b) Nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm các nước và ở Việt Nam trong xây dựng và tổ chức thực hiện các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác truyền thông, thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm.

Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023.

c) Tổ chức tọa đàm, hội thảo, diễn đàn trao đổi về thực trạng, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025.

2. Ban hành Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Khung tiêu chí)

a) Khung tiêu chí đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

- Nội dung Khung tiêu chí gồm tiêu chí chung và tiêu chí riêng, bảo đảm linh hoạt, có thể áp dụng đánh giá cho từng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể gắn với đối tượng, lĩnh vực, vấn đề, thời gian, không gian cụ thể.

- Việc đánh giá thực hiện trên cơ sở so sánh, đo lường giữa mục tiêu, yêu cầu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nguồn lực đầu tư với kết quả đạt được trên thực tế.

- Các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá cần bảo đảm kết hợp giữa đánh giá hiệu quả việc thực hiện quản lý nhà nước, phổ biến, giáo dục pháp luật của các bộ, ngành, địa phương và đánh giá sự tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với chuyển biến về nhận thức, hành vi tuân theo pháp luật của đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Kết nối với các bộ tiêu chí, chỉ số khác có nội dung liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất, tránh trùng lắp, lãng phí nguồn lực trong đánh giá.

- Đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện trên cơ sở tự đánh giá của cơ quan, tổ chức, đơn vị và đánh giá của đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Xây dựng và ban hành Khung tiêu chí

- Tiêu chí chung đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm.

Thời gian thực hiện: Năm 2022 - Quý III/2023.

- Tiêu chí riêng của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân thực hiện thí điểm.

Cơ quan chủ trì: Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm.

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2023.

c) Xây dựng, ban hành văn bản, tài liệu hướng dẫn về đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm.

Thời gian thực hiện: Năm 2023

d) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2023 - 2024.

3. Tổ chức thực hiện đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Xây dựng, ban hành kế hoạch đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của từng bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm.

Cơ quan chủ trì: Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm.

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2023.

b) Tổ chức tự đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Khung tiêu chí

Cơ quan chủ trì: Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm.

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025.

c) Tổ chức lấy ý kiến đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cơ quan chủ trì: Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025.

d) Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Khung tiêu chí

Cơ quan chủ trì: Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm.

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025.

đ) Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Khung tiêu chí của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm.

Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025.

e) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm.

Thời gian thực hiện: Năm 2024-2026.

4. Huy động nguồn lực xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia, hỗ trợ nguồn lực để tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định pháp luật; phối hợp với các tổ chức quốc tế, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài trong quá trình thực hiện Đề án.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm.

Thời gian thực hiện: Năm 2022-2026.

b) Tổ chức các hoạt động truyền thông về đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm, các cơ quan thông tấn, báo chí.

Thời gian thực hiện: Năm 2022-2026.

c) Xây dựng phần mềm khảo sát trực tuyến; xây dựng, cập nhật dữ liệu thống kê các thông tin, số liệu về kết quả đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm.

Thời gian thực hiện: Năm 2023-2026.

5. Tổng kết, rút kinh nghiệm, nghiên cứu đề xuất định hướng hoàn thiện thể chế về đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Tổng kết Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thời gian thực hiện: Năm 2026.

b) Tổ chức tổng kết việc thực hiện đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đề xuất định hướng hoàn thiện thể chế, giải pháp phù hợp đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên phạm vi cả nước.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thời gian thực hiện: Năm 2026.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh thực hiện thí điểm

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án;

- Định hướng các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án;

- Chỉ đạo các cơ quan bố trí nguồn lực, huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Bộ Tư pháp

- Chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; thường xuyên theo dõi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thí điểm;

- Nghiên cứu, khảo sát, tổ chức tọa đàm, hội thảo về hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Xây dựng và ban hành tiêu chí chung và phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm trong việc xây dựng các tiêu chí riêng trong Khung tiêu chí;

- Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức thực hiện công tác đánh giá hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Huy động nguồn lực xã hội tham gia, hỗ trợ tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Xây dựng các phần mềm phục vụ đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Khung tiêu chí của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm;

- Tổng kết thực hiện thí điểm, đề xuất định hướng hoàn thiện thể chế, các giải pháp khác về đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Bộ Tài chính

Tham mưu bố trí kinh phí và hướng dẫn cơ chế tài chính để thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn đóng góp, tài trợ hp pháp khác.

d) Bộ Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp chỉ đạo, định hướng cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện thông tin, truyền thông về thực hiện đánh giá hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật.

đ) Các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm

- Ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện thí điểm.

- Xây dựng và ban hành tiêu chí riêng thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân.

- Bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị.

- Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm về Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp Bộ Tư pháp tổng kết thí điểm, đề xuất hoàn thiện thể chế, các giải pháp khác về đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đồng thời với việc thực hiện thí điểm.

e) Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, giám sát, phản biện xã hội và phối hợp tham gia đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

g) Đề nghị Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội, tham gia đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Kinh phí thực hiện Đề án

a) Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; các nguồn đóng góp, tài trợ hp pháp khác.

b) Khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án liên quan đã được phê duyệt và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ 
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi