Quyết định 921/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 921/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO TRÁCH NHIỆM THEO DÕI TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH

--------------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ; Số 24/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi thi hành pháp luật; Số 22/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp thực hiện, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm:

a) Tham mưu cho Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ các chủ trương, giải pháp bảo đảm chất lượng, tiến độ ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản;

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình soạn thảo, ban hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; định kỳ hàng tháng, 6 tháng và hàng năm có báo cáo tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ hoặc đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực;

c) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng các báo cáo giải trình trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; giúp Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị ý kiến trả lời các chất vấn của Đại biểu Quốc hội về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh;

d) Trong năm 2013, ban hành Thông tư quy định về quy trình và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

2. Văn phòng Chính phủ tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Trước ngày 01 tháng 7 năm 2013, Văn phòng Chính phủ hoàn tất việc bàn giao hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh cho Bộ Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (3)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

thuộc tính Quyết định 921/QĐ-TTg

Quyết định 921/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:921/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:12/06/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thay đổi trách nhiệm theo dõi việc ban hành văn bản quy định chi tiết Luật

Ngày 12/06/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 921/QĐ-TTg về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Pháp lệnh.
Theo Quyết định này, kể từ ngày 01/07/2013, trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Pháp lệnh sẽ được chuyển giao từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp thực hiện.
Cụ thể, Bộ Tư pháp sẽ có trách nhiệm tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng các chủ trương, giải pháp bảo đảm chất lượng, tiến độ ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Pháp lệnh; khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản… Đặc biệt, trong năm 2013, Bộ Tư pháp phải ban hành Thông tư quy định về quy trình và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Pháp lệnh.
Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm hoàn tất việc bàn giao hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Pháp lệnh cho Bộ Tư pháp, trước ngày 01/07/2013.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định921/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decision 921/QD-TTg PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi