Quyết định 512/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

Số: 512/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

--------

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 39/TTr-CP ngày 21/02/2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
N
ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 512/QĐ-CTN ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch nước)

 

1.

Lê Yến Minh, sinh ngày 28/4/2005 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Osaka-fu, Higashiosaka-shi, Nishizutsumi Hondori Higashi, 1-3-10, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Giới tính: Nữ

2.

Hồ Hồng Mộng, sinh ngày 02/02/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Mie-ken, Iga-shi, Tsugemachi 2411-369, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hoàng Minh, xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

3.

Nguyễn An Mạnh, sinh ngày 06/12/1976 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Mie-ken, Iga-shi, Tsugemachi 2411-369, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 48/37 đường Chương Dương, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, tp. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

4.

Nguyễn Hồ Fuji, sinh ngày 27/6/2012 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Mie-ken, Iga-shi, Tsugemachi 2411-369, Nhật Bản

Giới tính: Nam

5.

Nguyễn Hồ Yuki, sinh ngày 04/11/2015 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Mie-ken, Iga-shi, Tsugemachi 2411-369, Nhật Bản

Giới tính: Nữ

6.

Đặng Trang Phương Thảo, sinh ngày 07/02/1976 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: East Town C102, Kamikato 269-1, Showa-cho, Nakakoma-gun, Yamanashi, 409-3862, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 328 ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

7.

Nguyễn Mạnh Toàn, sinh ngày 01/6/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Osaka-fu, Matsubara-shi, Amamigado 6-1-11, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 42/2 đường số 2, cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3, tp. Hồ Chí Minh.

Giới tính: Nam

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực