Quyết định 511/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

Số: 511/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

----

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 40/TTr-CP ngày 21/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
N
ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 511/QĐ-CTN ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch n
ước)

 

1.

Long Tú Phương, sinh ngày 21/12/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Room 1615, Man Yue Hse, Tsz Man Estate, Tsz Wan Shan, Kowloon

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 52/104D Lãnh Bình Thăng, Phường 13, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

2.

Lương Thị Hằng, sinh ngày 28/02/1989 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Room B, 3/F, 901 Canton Road, Mong Kok, Kowloon

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

Giới tính: Nữ

3.

Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 06/10/1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat 4, 13/F, Luen Wai Apartments, 136-142 Belcher’s St. Kennedy Town

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 7, phường Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

4.

Đinh Đức Đạt, sinh ngày 23/6/1998 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat 1704, 17/F, Bean Goose Hse, Sha Tin, N.T

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: SN 20 ngõ 18, Phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Giới tính: Nam

 

 

 

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực