Quyết định 1939/QĐ-BTP 2020 bồi dưỡng kiến thức về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1939/QĐ-BTP

Quyết định 1939/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1939/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành:17/09/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức về pháp luật quốc tế

Ngày 17/9/2020, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 1939/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Theo đó, nội dung bồi dưỡng như sau: Những yêu cầu cơ bản trong thực thi pháp luật để phù hợp với cam kết quốc tế về thương mại, đầu tư quốc tế của Việt Nam; Nội dung cơ bản của pháp luật quốc tế liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng đầu tư quốc tế; Cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà đầu tư nước ngoài với chính quyền Việt Nam; Kỹ năng xem xét, đánh giá, thẩm định tính pháp lý đối với hồ sơ cấp phép các dự án;…

Bên cạnh đó, đối tượng tham gia bồi dưỡng gồm công chức, viên chức làm công tác liên quan đến pháp luật, pháp chế của các Bộ, ngành Trung ương với số lượng bồi dưỡng như sau: 180 người/02 lớp (tổ chức theo hình thức tập trung); 150 người/02 lớp (75 người/01 lớp tổ chức theo hình thức trực tuyến).

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng tổ chức lớp học, Học viện Tư pháp sẽ cấp Chứng chỉ bồi dưỡng cho những học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1939/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

______

Số: 1939/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 3179/QĐ-BTP ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1000/QĐ-BTP ngày 05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt chủ trương thí điểm đào tạo, bồi dưỡng tập trung kết hợp với từ xa theo phương thức trực tuyến tại Học viện Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Học viện Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Học viện Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thi hành);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, HVTP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Đặng Hoàng Oanh

 

 

BỘ TƯ PHÁP

_______

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1939/QĐ-BTP ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Lớp học được tổ chức nhằm mục đích bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác liên quan đến pháp luật, pháp chế các Bộ, ngành Trung ương và các Sở, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nội dung chương trình bồi dưỡng phải đảm bảo người tham gia bồi dưỡng lĩnh hội được các kiến thức cơ bản về lĩnh vực pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; trao đổi kinh nghiệm, giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác của các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, Ban, ngành và các địa phương liên quan đến các vấn đề về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung bồi dưỡng

- Những yêu cầu cơ bản trong thực thi pháp luật để phù hợp với các cam kết quốc tế về thương mại, đầu tư quốc tế của Việt Nam.

- Nội dung cơ bản của pháp luật quốc tế liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng đầu tư quốc tế.

- Cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà đầu tư nước ngoài với chính quyền Việt Nam theo pháp luật quốc tế và thực tiễn áp dụng.

- Kỹ năng xem xét, đánh giá, thẩm định tính pháp lý đối với hồ sơ cấp phép các dự án, hợp đồng, giao dịch đầu tư có yếu tố nước ngoài.

- Kỹ năng tham gia thương lượng, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng đầu tư, thương mại quốc tế.

- Thực hành tình huống về soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng đầu tư quốc tế, thương mại quốc tế.

- Tọa đàm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc.

2. Đối tượng tham gia bồi dưỡng: Công chức, viên chức làm công tác liên quan đến pháp luật, pháp chế các Bộ, ngành Trung ương; Các Sở, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đội ngũ luật sư, cán bộ làm công tác pháp chế của các tập đoàn kinh tế chuyên sâu về lĩnh vực thương mại, đầu tư quốc tế nhằm phục vụ hội nhập kinh tế - quốc tế.

3. Giảng viên tham gia giảng dạy

Giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp học là các giảng viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia, luật sư có kiến thức, uy tín, kinh nghiệm về lĩnh vực pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

4. Số lượng bồi duỡng:

- 180 người/02 lớp (tổ chức theo hình thức tập trung): 80 người/01 lớp tại Hà Nội và 100 người/lớp tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- 150 người/02 lớp (75 người/01 lớp tổ chức theo hình thức trực tuyến).

5. Chiêu sinh

Học viện Tư pháp sẽ gửi Công văn chiêu sinh tới các đơn vị đề nghị cử công chức, viên chức tham gia lớp học.

6. Cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng

Để nâng cao chất lượng tổ chức lớp học, Học viện Tư pháp sẽ cấp Chứng chỉ bồi dưỡng cho những học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Điều kiện để được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng là:

(i) Tham gia học tập và thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu theo quy định của chương trình bồi dưỡng.

(ii) Thực hiện đúng nội quy và quy chế lớp học.

7. Thời lượng, thời gian

- Thời lượng bồi dưỡng: 05 ngày/lớp;

- Thời gian tổ chức lớp học: dự kiến tổ chức các lớp học vào tháng 10/2020.

8. Phương thức, địa điểm tổ chức

- Lớp học tập trung: Tổ chức tại trụ sở Học viện Tư pháp tại Hà Nội và Cơ sở Học viện Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Lớp học trực tuyến: Tổ chức trên ứng dụng Microsoft Teams của Microsoft 365.

 III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật quốc tế và các đơn vị khác có liên quan thực hiện, triển khai tổ chức và quản lý lớp học, cụ thể:

1. Học viện Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng nội dung chương trình, biên soạn tài liệu lớp học, điều phối giảng viên tham gia giảng dạy, tổ chức và quản lý lớp học;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong công tác chiêu sinh, tổ chức quản lý lớp học và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng cho học viên hoàn thành khóa học.

- Chịu trách nhiệm thực hiện phòng, chống dịch theo Thông báo số 75/TB-BTP ngày 04/9/2020 của Bộ Tư pháp và phối hợp với địa phương nơi tổ chức thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định (nếu tổ chức lớp theo hình thức trực tiếp).

- Trường hợp do điều kiện dịch bệnh Covid-19 phải tổ chức lớp học trực tuyến thì Học viện Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Công ty cung cấp phần mềm họp trực tuyến (ứng dụng Teams) của Microsoft 365 để tạo lớp học trực tuyến đáp ứng yêu cầu về đường truyền, chất lượng mạng, các tiện ích điện tử và cách thức quản lý học viên đảm bảo lớp học được tổ chức đạt chất lượng, hiệu quả.

2. Vụ Tổ chức cán bộ

Chịu trách nhiệm chiêu sinh, cử công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tham gia lớp học và phối hợp với Học viện Tư pháp, các đơn vị khác có liên quan trong công tác xây dựng kế hoạch tổ chức lớp học.

3. Vụ Pháp luật quốc tế

Chịu trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Tư pháp và các đơn vị khác có liên quan trong công tác xây dựng kế hoạch tổ chức lớp học, nội dung chương trình, tài liệu; cử, giới thiệu giảng viên tham gia giảng dạy.

4. Cục Kế hoạch - Tài chính

Cục Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm xem xét, thẩm định dự toán kinh phí tổ chức lớp học; theo dõi, hướng dẫn Học viện Tư pháp trong công tác thu, chi tài chính theo đúng chế độ và đúng quy định hiện hành.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí tổ chức lớp học được cấp theo Quyết định số 3179/QĐ-BTP ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020.

- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng khác do cá nhân, tổ chức có liên quan đóng góp theo quy định của pháp luật;

- Kinh phí đi lại, lưu trú và chi phí khác cho các học viên do cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức tham gia lớp học thanh toán;

- Việc thanh, quyết toán thực hiện theo chế độ hiện hành./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Đặng Hoàng Oanh

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP

______

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT

Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

 

STT

Nội dung công việc

Chịu trách nhiệm triển khai

Tham gia phối hợp

Dự kiến thời gian thực hiện

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

1.

Xây dựng dự thảo chương trình bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Các đơn vị thuộc Bộ

 

Trước

30/5/2020

 

2.

Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo chương trình và bàn về kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Các đơn vị có liên quan

 

Trước

15/6/2020

 

3.

Hoàn thiện nội dung chương trình bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Các đơn vị có liên quan

 

Trước

30/6/2020

 

4.

Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

Cục Kế hoạch Tài chính

 

Trước

30/6/2020

 

5.

Báo cáo và trình Lãnh đạo Bộ ban hành kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ và một số đơn vị có liên quan

 

Trước

05/9/2020

 

6.

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Trước

10/9/2020

 

7.

Chuẩn bị cơ sở vật chất và liên hệ nơi tổ chức các lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Các đơn vị có liên quan

 

Trước

15/9/2020

 

8.

Họp ban tổ chức, giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Các đơn vị có liên quan

 

Trước

20/9/2020

 

9.

Tổ chức, quản lý lớp học và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng cho học viên

Học viện Tư pháp

Các đơn vị có liên quan

 

Trước 15/10/2020

 

10.

Họp rút kinh nghiệm về tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức các bộ và các đơn vị có liên quan

 

Trước

20/10/2020

 

11.

Báo cáo lãnh đạo Bộ về tổng kết lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức các bộ và các đơn vị có liên quan

 

Tháng

25/10/2020

 

12.

Quyết toán kinh phí tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

 

 

Tháng

30/10/2020

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi