Quyết định 1090/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

Số: 1090/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

-----------------------------

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 204/TTr-CP ngày 21/5/2013,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 120 cá nhân hiện đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

 

 

DANH SÁCH

NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1090/QĐ-CTN ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch nước)

 

 

1. Prach Sokha, sinh ngày 10/9/1949 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lâm Kim Sêng

Hiện trú tại: 136/4B Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3

Giới tính: Nam

2. Sim Hồng Lâu, sinh ngày 14/7/1944 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Phạm Hồng Lâu

Hiện trú tại: 458/27 đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4

Giới tính: Nam

3. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 06/6/1951 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Mai

Hiện trú tại: 396/135/12A Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4

Giới tính: Nữ

4. Sim Dara Vuth, sinh ngày 01/01/1964 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Phạm Hồng Dũng

Hiện trú tại: 458/27 đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4

Giới tính: Nam

5. Sim Thavy, sinh ngày 01/01/1970 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Phạm Thị Hồng Nhung

Hiện trú tại: 458/27 đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4

Giới tính: Nữ

6. Phù Sí Huê, sinh ngày 29/6/1953 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Phù Sí Huê

Hiện trú tại: 396/135/12A Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4

Giới tính: Nam

7. Bùi Thiện Tuấn, sinh ngày 16/8/1973 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Bùi Thiện Tuấn

Hiện trú tại: 266/40/4 Tôn Đản, phường 8, quận 4

Giới tính: Nam

8. Sim Kosol, sinh ngày 01/01/1968 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Phạm Hồng Linh

Hiện trú tại: 458/27 đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4

Giới tính: Nam

9. Ben So Phát, sinh ngày 24/12/1961 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Út

Hiện trú tại: 129/7C chung cư Vĩnh Hội, bến Vân Đồn, phường 6, quận 4

Giới tính: Nữ

10. Sim Ritty, sinh ngày 01/01/1975 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Phạm Thị Hồng Hạnh

Hiện trú tại: 458/27 đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4

Giới tính: Nữ

11. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 15/02/1961 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Út

Hiện trú tại: 396/135/12A Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4

Giới tính: Nữ

12. Trịnh Xuân Cầm, sinh ngày 01/01/1957 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Trịnh Xuân Cầm

Hiện trú tại: 144/109 Hàm Tử, phường 1, quận 5

Giới tính: Nữ

13. Hà Vĩnh Hoàng, sinh ngày 23/7/1948 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Hà Vĩnh Hoàng

Hiện trú tại: 907 Lô G3 chung cư Hùng Vương, phường 11, quận 5

Giới tính: Nam

14. Huynh Huu, sinh ngày 08/3/1926 tại Trung Quốc

Tên gọi Việt Nam: Huỳnh Hưu

Hiện trú tại: 20/31-33 Bãi Sậy, phường 13, quận 5

Giới tính: Nữ

15. Lý Sok Khinh, sinh ngày 16/12/1942 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lý Sao Khinh

Hiện trú tại: 90/11 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5

Giới tính: Nữ

16. Chan Lang, sinh ngày 29/5/1910 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Chan Lang

Hiện trú tại: 90/11 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5

Giới tính: Nữ

17. Lý Liên, sinh ngày 15/8/1937 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lý Liên

Hiện trú tại: 90/11 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5

Giới tính: Nữ

18. Ngô Tiểu My, sinh ngày 24/8/1989 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Ngô Tiểu My

Hiện trú tại: 90/11 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5

Giới tính: Nữ

19. Lâm Kim Sanh, sinh ngày 15/3/1957 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lâm Kim Sanh

Hiện trú tại: 714/24 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5

Giới tính: Nam

20. Lê Văn Thành, sinh ngày 06/10/1960 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lê Văn Thành

Hiện trú tại: 226/200 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5

Giới tính: Nam

21. Kim Si Tha, sinh ngày 12/3/1950 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Kim Si Tha

Hiện trú tại: 512 Lô A chung cư Ngô Quyền, phường 9, quận 5

Giới tính: Nam

22. Hứa Minh Xuân, sinh ngày 18/12/1939 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Hứa Minh Xuân

Hiện trú tại: 387/5 Phan Văn Trị, phường 2, quận 5

Giới tính: Nam

23. Jean Christophe Villageois, sinh ngày 26/7/1975 tại Lâm Đồng

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Văn Tóp

Hiện trú tại: 49/6 đường 5, khu phố Ích Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9

Giới tính: Nam

24. Phạm Văn Út, sinh ngày 01/01/1972 tại Bình Phước

Tên gọi Việt Nam: Phạm Văn Út

Hiện trú tại: 49/4 đường 5, khu phố Ích Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9

Giới tính: Nam

25. Trần Minh Hải, sinh ngày 01/01/1982 tại Thái Bình

Tên gọi Việt Nam: Trần Minh Hải

Hiện trú tại: Lò gạch Long Bình II, khu phố Bến Đò, phường Long Bình, quận 9

Giới tính: Nam

26. Trần Minh Dũng, sinh ngày 25/4/2002 tại TP. Hồ Chí Minh

(con a. Hải)

Tên gọi Việt Nam: Trần Minh Dũng

Hiện trú tại: Lò gạch Long Bình II, khu phố Bến Đò, phường Long Bình, quận 9

Giới tính: Nam

27. Trần Thị Diệu, sinh ngày 06/01/2007 tại TP. Hồ Chí Minh

(con a. Hải)

Tên gọi Việt Nam: Trần Thị Diệu

Hiện trú tại: Lò gạch Long Bình II, khu phố Bến Đò, phường Long Bình, quận 9

Giới tính: Nữ

28. Ung Kim Suôn, sinh ngày 01/01/1950 tại Tây Ninh

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Lao Qua

Hiện trú tại: 12/25 tổ 1 khu phố 5, phường Phước Long A, quận 9

Giới tính: Nữ

29. Hứa Mia Cao, sinh ngày 01/01/1955 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Hứa Mia Cao

Hiện trú tại: 242/5 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 11

Giới tính: Nam

30. Lao Tek Hung, sinh ngày 25/11/1963 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lưu Tất Hùng

Hiện trú tại: 148/23 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11

Giới tính: Nam

31. Kim Kosai, sinh ngày 18/3/1957 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Kim Xây

Hiện trú tại: 256/90/3 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 11

Giới tính: Nam

32. Dy Phước, sinh ngày 01/01/1935 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Duy Phước

Hiện trú tại: 247/30/13 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11

Giới tính: Nam

33. Trần Phương, sinh ngày 01/01/1964 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Trần Tú Phương

Hiện trú tại: 317/3 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11

Giới tính: Nữ

34. Lý Hồng Quay, sinh ngày 01/01/1964 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lý Hùng Quay

Hiện trú tại: 19/43C Bình Thới, phường 11, quận 11

Giới tính: Nam

35. Tu Le Quyen, sinh ngày 25/3/1972 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Từ Lệ Quyên

Hiện trú tại: 174/10H Thái Phiên, phường 8, quận 11

Giới tính: Nữ

36. Lý Mỹ Trinh, sinh ngày 03/9/1959 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lý Mỹ Trinh

Hiện trú tại: 92/12/3 Lò Siêu, phường 16, quận 11

Giới tính: Nữ

37. Vuong So Tuyen, sinh ngày 15/9/1922 tại Trung Quốc

Tên gọi Việt Nam: Vương Su Tiên

Hiện trú tại: 148/23 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11

Giới tính: Nữ

38. Nguyễn Thị Tư, sinh ngày 08/2/1957 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Tư

Hiện trú tại: 618 Minh Phụng, phường 9, quận 11

Giới tính: Nữ

39. Lý Đình Tường, sinh ngày 15/7/1966 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lý Đình Tường

Hiện trú tại: 92/12/3 Lò Siêu, phường 16, quận 11

Giới tính: Nam

40. Lưu Hưng Tường, sinh ngày 12/8/1949 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lưu Hưng Tường

Hiện trú tại: 79/24/22 Ấu Cơ, phường 14, quận 11

Giới tính: Nam

41. Lộc Tiểu Yến, sinh ngày 09/3/1963 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lộc Tiểu Ngang

Hiện trú tại: 26A/7 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11

Giới tính: Nữ

42. Tăng Nhúc Hai, sinh ngày 05/10/1950 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Tăng Nhúc Hoa

Hiện trú tại: 172 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình

Giới tính: Nữ

43. Tan Khung, sinh ngày 10/5/1963 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Trần Khung

Hiện trú tại: 13/51 Trần Văn Hoàng, phường 9, quận Tân Bình

Giới tính: Nam

44. Trần Kim Mai, sinh ngày 08/10/1949 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Trần Kim Mai

Hiện trú tại: H/O Hiệp Nhất, phường 9, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

45. Lưu Thị Phùng, sinh ngày 02/5/1975 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Lưu Thị Phùng

Hiện trú tại: H/O Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình

Giới tính: Nữ

46. Lưu Văn Phước, sinh ngày 05/12/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Lưu Văn Phước

Hiện trú tại: H/O Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình

Giới tính: Nam

47. Lý Thành, sinh ngày 10/9/1986 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Lý Thành

Hiện trú tại: 607 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình

Giới tính: Nam

48. Lưu Quốc Tuấn, sinh ngày 17/5/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Lưu Quốc Tuấn

Hiện trú tại: H/O Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình

Giới tính: Nam

49. Lưu Văn Bô, sinh ngày 15/9/1974 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lưu Văn Bô

Hiện trú tại: H/O Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình

Giới tính: Nam

50. Seng Van Da, sinh ngày 30/11/1973 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lu Văn Đa

Hiện trú tại: 32D Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh

Giới tính: Nam

51. Seng Van Na, sinh ngày 15/02/1975 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lu Van Na

Hiện trú tại: 32D Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh

Giới tính: Nữ

52. Lu Seng, sinh ngày 06/6/1948 tại An Giang

Tên gọi Việt Nam: Lu Seng

Hiện trú tại: 32D Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh

Giới tính: Nam

53. Lu Sin, sinh ngày 30/3/1959 tại An Giang

Tên gọi Việt Nam: Lu Sin

Hiện trú tại: 32D Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh

Giới tính: Nam

54. Thiên Sara, sinh ngày 02/3/1959 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Thiên Trang

Hiện trú tại: 494 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh

Giới tính: Nữ

55. Võ Thị Tốt, sinh ngày 01/01/1940 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Võ Thị Tốt

Hiện trú tại: 49/548 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp

Giới tính: Nữ

56. Vu Thị Xuyến, sinh ngày 09/12/1965 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Vũ Thị Xuyến

Hiện trú tại: 727/17 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp

Giới tính: Nữ

57. Lai Diêm, sinh ngày 01/01/1958 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lai Tiến

Hiện trú tại: 375/5 Chiến Lược, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân

Giới tính: Nam

58. Dieng Chin Hai, sinh ngày 02/8/1986 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Điền Cẩm Hải

Hiện trú tại: 588/27/28/5 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân

Giới tính: Nam

59. Taing Anh Hoàng, sinh ngày 13/10/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Tăng Anh Hoàng

Hiện trú tại: 372/4 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân

Giới tính: Nam

60. Si Tau My Hong, sinh ngày 19/10/1959 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Tư Đồ Mỹ Hồng

Hiện trú tại: 286/11/43 Chiến Lược, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân

Giới tính: Nữ

61. Khaou Hoy Kieng, sinh ngày 23/6/1955 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Hứa Huệ Quyên

Hiện trú tại: 588/27/28/5 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân

Giới tính: Nữ

62. Chear Nging Moi, sinh ngày 15/4/1939 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Tạ Ngân Muội

Hiện trú tại: 588/27/28/5 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân

Giới tính: Nữ

63. Nghê Vệ Phương, sinh ngày 01/01/1929 tại Trung Quốc

Tên gọi Việt Nam: Nghê Vệ Phương

Hiện trú tại: 74 Đất Mới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân

Giới tính: Nữ

64. Dieng Sy Por, sinh ngày 27/6/1981 tại Bình Dương

Tên gọi Việt Nam: Điền Bảo Bảo

Hiện trú tại: 588/27/28/5 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân

Giới tính: Nữ

65. La Lương Tòng, sinh ngày 17/12/1946 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: La Lương Tòng

Hiện trú tại: 277 Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân

Giới tính: Nam

66. Dieng Chin Yien, sinh ngày 02/8/1986 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Điền Cẩm Nguyên

Hiện trú tại: 588/27/28/5 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân

Giới tính: Nam

67. Lâm Kim, sinh ngày 01/01/1957 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lâm Kim

Hiện trú tại: 45/19 Liên khu 16-18, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân

Giới tính: Nữ

68. Robellsf Simeon, sinh ngày 14/02/1972 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Đặng Văn Châu

Hiện trú tại: 42/21 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú

Giới tính: Nam

69. Nguyễn Thanh Chánh, sinh ngày 01/01/1960 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thanh Chánh

Hiện trú tại: 69 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Phú, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

70. Nguyễn Thị Gái, sinh ngày 01/01/1971 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Gái

Hiện trú tại: 89B Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

71. Phạm Văn Hiếu, sinh ngày 08/12/1988 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Phạm Văn Hiếu

Hiện trú tại: 391/15/1 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú

Giới tính: Nam

72. Lê Thị Hoa, sinh ngày 01/01/1959 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lê Thị Hoa

Hiện trú tại: 493 kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

73. Huỳnh Tức Hữu, sinh ngày 23/12/1977 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Huỳnh Tức Hữu

Hiện trú tại: 39/A-411 Lô 3A chung cư Huỳnh Văn Chính 2, phường Phú Trung, quận Tân Phú

Giới tính: Nam

74. Ngô Hùng, sinh ngày 14/11/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Ngô Hùng

Hiện trú tại: 18/23 Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú

Giới tính: Nam

75. Vong Phương Hảo, sinh ngày 05/8/1952 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Vương Phương Hảo

Hiện trú tại: 6/25 Nguyễn Nhữ Lãm, Phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

76. Trần Hy, sinh ngày 29/4/1952 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Trần Hy

Hiện trú tại: 6/25 Nguyễn Nhữ Lãm, Phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

77. Nguyễn Văn Hòa, sinh ngày 01/01/1952 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Văn Hòa

Hiện trú tại: 1/2/46 Phạm Quý Thích, phường Tân Quý, quận Tân Phú

Giới tính: Nam

78. Lê Hoàng Minh Hùng, sinh năm 1976 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Lê Hoàng Minh Hùng

Hiện trú tại: Tổ 143, phường Tân Quý, quận Tân Phú

Giới tính: Nam

79. Lê Thị Như, sinh năm 1994 tại TP. Hồ Chí Minh (con a. Hùng)

Tên gọi Việt Nam: Lê Thị Như

Hiện trú tại: Tổ 143, phường Tân Quý, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

80. Lê Minh Tiến, sinh năm 1995 tại TP. Hồ Chí Minh (con a. Hùng)

Tên gọi Việt Nam: Lê Minh Tiến

Hiện trú tại: Tổ 143, phường Tân Quý, quận Tân Phú

Giới tính: Nam

81. Lê Thị Yến, sinh năm 1996 tại TP. Hồ Chí Minh (con a. Hùng)

Tên gọi Việt Nam: Lê Thị Yến

Hiện trú tại: Tổ 143, phường Tân Quý, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

82. Trần Siêu Kiên, sinh ngày 01/01/1950 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Trần Siêu Kiên

Hiện trú tại: 384 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

83. Đường Thắng Khìn, sinh ngày 17/6/1940 tại Trung Quốc

Tên gọi Việt Nam: Đường Thắng Khìn

Hiện trú tại: 80/1/19 Hoàng Xuân Nhị, phường Phú Trung, quận Tân Phú

Giới tính: Nam

84. Lâm Long, sinh ngày 05/3/1967 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lâm Long

Hiện trú tại: 173/59 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú

Giới tính: Nam

85. Lê Thị Lệ, sinh ngày 30/12/1948 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lê Thị Lệ

Hiện trú tại: 39/A-411 Lô 3A Chung cư Huỳnh Văn Chính số 2, phường Phú Trung, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

86. Liuu May Ying, sinh ngày 29/11/1967 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lưu Mỹ Yến

Hiện trú tại: 141/9 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

87. Thái Siêu Lang, sinh ngày 10/8/1937 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Thái Siêu Lang

Hiện trú tại: 67/4 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

88. Nguyễn Thị Lành, sinh ngày 01/01/1922 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Lành

Hiện trú tại: 69 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

89. Nguyễn Ngọc Liêm, sinh ngày 01/01/1963 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Ngọc Liêm

Hiện trú tại: 69 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, quận Tân Phú

Giới tính: Nam

90. Trần Thị Loan, sinh ngày 01/01/1966 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Trần Thị Loan

Hiện trú tại: 22 Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

91. Trịnh Triều Minh, sinh ngày 01/01/1955 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Trịnh Triều Minh

Hiện trú tại: 85 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú

Giới tính: Nam

92. Trịnh Phước Minh, sinh ngày 09/7/1950 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Trịnh Phước Minh

Hiện trú tại: 85 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú

Giới tính: Nam

93. Sẩm Minh Mai, sinh ngày 01/01/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Sẩm Minh Mai

Hiện trú tại: 493 Kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

94. Lê Thị Ánh Ngà, sinh ngày 01/01/1988 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Lê Thị Ánh Ngà

Hiện trú tại: Tổ 143, phường Tân Quý, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

95. Lê Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 01/01/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Lê Thị Ánh Nguyệt

Hiện trú tại: Tổ 143, phường Tân Quý, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

96. Huỳnh Tích Ngân, sinh ngày 15/12/1975 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Huỳnh Tích Ngân

Hiện trú tại: 39/A-411 Lô 3A chung cư Huỳnh Văn Chính số 2, phường Phú Trung, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

97. Hồng Huy Ngọc, sinh ngày 15/01/1968 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Hồng Huy Ngọc

Hiện trú tại: 67/4 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

98. Lâm Phước, sinh ngày 01/01/1968 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lâm Phước

Hiện trú tại: 192/24 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú

Giới tính: Nam

99. Hồng Hon Quê, sinh ngày 21/02/1933 tại Trung Quốc

Tên gọi Việt Nam: Hồng Hon Quê

Hiện trú tại: 67/4 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú

Giới tính: Nam

100. Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 01/01/1967 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Trinh

Hiện trú tại: 69 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Phú, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

101. Lê Hoàng Sơn, sinh ngày 01/01/1944 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Lê Hoàng Sơn

Hiện trú tại: Tổ 143, phường Tân Quý, quận Tân Phú

Giới tính: Nam

102. Lê Thị Thùy Linh, sinh năm 1994 tại TP. Hồ Chí Minh

(con a. Sơn)

Tên gọi Việt Nam: Lê Thị Thùy Linh

Hiện trú tại: Tổ 143, phường Tân Quý, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

103. Nguyễn Văn Trường, sinh ngày 01/01/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Văn Trường

Hiện trú tại: 89B Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, quận Tân Phú

Giới tính: Nam

104. Lê Hoàng Minh Tuấn, sinh năm 1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Lê Hoàng Minh Tuấn

Hiện trú tại: Tổ 143, phường Tân Quý, quận Tân Phú

Giới tính: Nam

105. Nguyễn Văn Tỷ, sinh ngày 01/01/1961 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Văn Tỷ

Hiện trú tại: 89B Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, quận Tân Phú

Giới tính: Nam

106. Huỳnh Châu Trung, sinh ngày 01/01/1967 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Huỳnh Châu Trung

Hiện trú tại: 9/13 Lê Ngã, phường Phú Trung, quận Tân Phú

Giới tính: Nam

107. Tu Chhun Ngim Chon, sinh ngày 02/3/1939 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Từ Nghiêm Trang

Hiện trú tại: 192/24 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

108. Huỳnh Tư Vinh, sinh ngày 25/02/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Huỳnh Tư Vinh

Hiện trú tại: 39/A-411 lô 3A chung cư Huỳnh Văn Chính số 2, phường Phú Trung, quận Tân Phú

Giới tính: Nam

109. Lâm Van, sinh ngày 15/10/1970 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lâm Văn

Hiện trú tại: 192/24 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú

Giới tính: Nam

110. Vong Tấn Vinh, sinh ngày 21/01/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Vương Tấn Vinh

Hiện trú tại: 6/25 Nguyễn Nhữ Lãm, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú

Giới tính: Nam

111. Võ Kim Vân, sinh ngày 01/01/1953 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Võ Kim Vân

Hiện trú tại: Tổ 143, phường Tân Quý, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

112. Lê Vinh, sinh ngày 24/02/1958 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Lê Vinh

Hiện trú tại: 661/14 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú

Giới tính: Nam

113. Liuu May Linh, sinh ngày 07/4/1962 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lưu Mỹ Linh

Hiện trú tại: 141/9 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

114. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 01/01/1954 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Hương

Hiện trú tại: 122/8C ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn

Giới tính: Nữ

115. Goi Su Nến, sinh ngày 22/9/1976 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Nghê Tú Linh

Hiện trú tại: 31/3C tổ 51, khu phố 6, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn

Giới tính: Nữ

116. Kaing Muy Hung, sinh ngày 20/4/1960 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Giang Mỹ Ngọc

Hiện trú tại: 35/11A ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn

Giới tính: Nữ

117. Con Trí Kuông, sinh ngày 18/11/1950 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Giang Chí Quang

Hiện trú tại: 19/1B Lê Lợi, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn

Giới tính: Nam

118. Tạ Mỹ Soàn, sinh năm 1964 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Tạ Mỹ Soàn

Hiện trú tại: 95/7C Bà Triệu, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn

Giới tính: Nữ

119. Thạch Thị Sương, sinh ngày 01/01/1968 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Thạch Thị Sương

Hiện trú tại: 91/3K ấp Dân Thắng 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn

Giới tính: Nữ

120. Tạ Mỹ Tiền, sinh ngày 02/3/1953 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Tạ Mỹ Tiền

Hiện trú tại: 95/7C Bà Triệu, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn./.

Giới tính: Nữ

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1090/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chủ tịch nước Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1090/QĐ-CTN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 19/06/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!