Thông tư 26/2019/TT-BCT biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

-------------

Số: 26/2019/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14 tháng 06 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh (sau đây gọi tắt là hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với:
1. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.
2. Cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc kê khai về sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.
Điều 3. Thực hiện kê khai
1. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu gửi bản kê khai theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu.
2. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thực hiện kê khai 01 lần/năm trước ngày 15 tháng 01 hàng năm cho kế hoạch sản xuất cả năm. Trường hợp có sự thay đổi nội dung kê khai, hộ gia đình, cá nhân phải cập nhật thông tin và gửi bản kê khai trước khi tiến hành sản xuất rượu.
Đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu không có kế hoạch sản xuất cho cả năm phải thực hiện kê khai trước mỗi lần sản xuất rượu.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
1. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn thực hiện việc kê khai theo quy định tại Thông tư này;
b) Hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm;
c) Trước 30 tháng 12 hàng năm, báo cáo sản lượng và tình hình bảo đảm an toàn thực phấm đối với sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn đến Bộ Công Thương.
2. Hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh:
a) Kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã kê khai;
b) Thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất rượu và tự chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu do mình sản xuất;
c) Sử dụng các nguyên liệu và các phụ gia khác có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm để sản xuất rượu.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
 

Nơi nhận:

Thủ tương Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Văn phòng TW Đảng;

Văn phòng Tổng Bí thư;

Văn Phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng Quốc hội;

Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;

Tòa án nhân dân tối cao;

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Kiểm toán Nhà nước;

Công báo;

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Lưu: VT, CN.

B TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Tuấn Anh

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2019/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

........., ngày ... tháng ... năm ....

 

 

KÊ KHAI SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG
KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường/thị trấn): ....................................

 

Hộ gia đình, cá nhân: ............. (1) ........................................................................................

Địa chỉ: ............... (2) .......... Điện thoại: ...............................................................................

Kê khai sản xuất rượu thủ không nhằm mục đích kinh doanh như sau:

- Sản phẩm rượu: ..........(3)...........................................................................................

- Sản lượng rượu sản xuất: ............(4) ..................................................................................

- Nguyên liệu chính: ....................... (5) ..................................................................................

- Phạm vi sử dụng rượu: ............. (6) .....................................................................................

Tôi xin cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với rượu do mình sản xuất, không bán rượu ra thị trường và tuân thủ các quy định tại Luật số 44/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 về Phòng, chống tác hại của rượu, bia và những quy định của pháp luật có liên quan.

Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Chủ hộ gia đình, cá nhân

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Chú thích:

(1): Ghi họ và tên chủ hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

(2): Ghi địa chỉ nơi hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

(3): Ghi cụ thể các sản phẩm rượu dự kiến sản xuất như: Rượu trắng, rượu vang, rượu trái cây....

(4): Ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm).

(5): Ghi các nguyên liệu chính như gạo, ngô, sắn....

(6): Ghi cụ thể mục đích sử dụng cho gia đình hay biếu, tặng, cho...

thuộc tính Thông tư 26/2019/TT-BCT

Thông tư 26/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:26/2019/TT-BCTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành:14/11/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Cá nhân phải kê khai trước mỗi lần sản xuất rượu nếu không có kế hoạch năm

Ngày 14/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 26/2019/TT-BCT về việc quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu phải tiến hành kê khai sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh 01 lần/năm trước ngày 15/01 kế hoạch sản xuất cả năm. Nếu có sự thay đổi nội dung kê khai, hộ gia đình, cá nhân phải cập nhật thông tin và gửi bản kê khai trước khi tiến hành sản xuất rượu. Hộ gia đình, cá nhân không có kế hoạch sản xuất năm thì phải kê khai trước mỗi lần sản xuất rượu.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Xem chi tiết Thông tư 26/2019/TT-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE

-------------

No. 26/2019/TT-BCT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

------------------

Hanoi, December 14, 2019

 

CIRCULAR

On provisions of the declaration form for households and individuals manually producing liquor for non-business purposes

-----------

Pursuant to the Law on Prevention and Control of Harms of Liquor and Beer Abuse dated June 14, 2019;

Pursuant to the Government’s Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017, defining the functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

At the proposal of the Director  of the Industry Agency;

The Minister of Industry and Trade hereby issues the Circular on provisions of the declaration form for households and individuals manually producing liquor for non-business purposes.

 

Article 1. Scope of regulation

This Circular regulates on the declaration form for households and individuals manually producing liquor for non-business purposes (hereinafter referred to as liquor producing households and individuals).

Article 2. Subjects of application

This Circular apply for:

1. Households and individuals manually producing liquor for non-business purposes.

2. Agencies, units and individuals related to the declaration of manually producing of liquor for non-business purposes.

Article 3. Implementation of the declaration
Click Download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Circular 26/2019/TT-BCT PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị định 80/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ

Nghị định 80/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ

Vi phạm hành chính , Thương mại-Quảng cáo , Bảo hiểm

Vui lòng đợi