Quyết định 950/QĐ-BCT 2023 tiêu chí Điểm giới thiệu và bán sản phẩm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 950/QĐ-BCT

Quyết định 950/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành tiêu chí Điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2023-2025
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:950/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Thị Thắng
Ngày ban hành:18/04/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tiêu chí bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Ngày 18/4/2023, Bộ Công Thương đã ra Quyết định 950/QĐ-BCT về việc ban hành tiêu chí Điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2023-2025.

1. Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP được đặt tại các vị trí có giao thông thuận lợi, đông người qua lại, tập trung nhiều khách du lịch, khu dân cư đông người qua lại, tập trung nhiều khách du lịch, khu dân cư đông đúc, đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Tại khu vực các cửa hàng ở nhà ga, sân bay, bến xe, bến tàu;

- Tại các trạm; điểm dừng, nghỉ trên cao tốc, quốc lộ;

- Tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ;…

2. Các sản phẩm tại điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có tên, bao bì, xuất xứ và ghi nhãn hàng hóa sản phẩm theo quy định của pháp luật;

- Có mã số, mã vạch đối với những loại sản phẩm có thể đăng ký mã số, mã vạch để thuận tiện cho công tác quản lý và giám sát của khách hàng;

- Đối với sản phẩm nông sản phải đáp ứng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và các quy định pháp luật khác;…

3. Bộ Công Thương hướng dẫn các địa phương triển khai xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; đồng thời tuyên truyền, quảng bá về điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên các phương tiện truyền thông.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 950/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
_______


​Số: 950/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tiêu chí Điểm giới thiệu và bán sản phẩm
thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2023-2025

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BCĐTW-VPĐPNTM ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (sau đây viết tắt là OCOP) giai đoạn 2023-2025.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020, Quyết định số 3041/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ Công Thương ban hành và áp dụng bộ tiêu chí, mẫu thiết kế biển hiệu/biểu tượng cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của Bộ Công Thương.
Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Công Thương, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Thị trường trong nước, Kế hoạch-Tài chính, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- B
NN&PT NT;
- V
ăn phòng ĐP NTM TW;
- Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thị Thắng

TIÊU CHÍ
ĐIỂM GIỚI THIỆU VÀ BÁN SẢN PHẨM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH
MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2023-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 950/QĐ-BCT ngày 18 tháng năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC ĐÍCH

1. Tiêu chí này áp dụng cho các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc lựa chọn, xây dựng, vận hành và duy trì điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP theo các tiêu chí tại Quyết định này.

3. Tiêu chí này là cơ sở để lựa chọn, xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, nhằm quảng bá, đẩy mạnh tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, phát triển làng nghề, sản phẩm là đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của địa phương.

II. TIÊU CHÍ VỀ ĐIỂM GIỚI THIỆU VÀ BÁN SẢN PHẨM OCOP

1. Tiêu chí về vị trí điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP được đặt tại các vị trí có giao thông thuận lợi, đông người qua lại, tập trung nhiều khách du lịch, khu dân cư đông đúc, đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Tại khu vực các cửa hàng ở nhà ga, sân bay, bến xe, bến tàu;

- Tại các trạm; điểm dừng, nghỉ trên cao tốc, quốc lộ;

- Tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ;

- Tại các cửa hàng trong khu du lịch, nhà hàng, khách sạn;

- Tại các khu vực làng nghề, làng nghề truyền thống;

- Tại các khu trung tâm dịch vụ thương mại cấp huyện, cấp xã, các khu, cụm công nghiệp;

- Tại các trung tâm hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm.

- Tại các Bưu cục/Bưu điện văn hóa xã trên mạng lưới bưu chính công cộng.

2. Tiêu chí về sản phẩm tại các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

2.1. Tiêu chí về chủng loại sản phẩm tại điểm giới thiệu và bán sn phẩm OCOP

Sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quy định của pháp luật về an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng và môi trường, đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính phủ ban hành;

- Sản phẩm trong danh mục sản phẩm chủ lực của tỉnh;

- Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu;

- Sản phẩm là đặc trưng, đặc sản, tiềm năng, lợi thế của địa phương, vùng, min do Sở Công Thương lựa chọn.

2.2. Tiêu chí về yêu cầu đối với sản phẩm tại điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

- Có tên, bao bì, xuất xứ và ghi nhãn hàng hóa sản phẩm theo quy định của pháp luật.

- Có mã số, mã vạch đối với những loại sản phẩm có thể đăng ký mã số, mã vạch đ thuận tiện cho công tác quản lý và giám sát của khách hàng.

- Đối với sản phẩm nông sản thực phẩm phải đáp ứng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và các quy định pháp luật khác.

- Sản phẩm phải được niêm yết giá bán, thể hiện rõ ràng trên nhãn sản phẩm, bao bì sản phẩm hoặc được niêm yết tại giá hàng, quầy hàng, điểm kinh doanh.

- Sản phẩm có bảo hành phải ghi rõ thời hạn và điều kiện, địa điểm bo hành.

- Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP không thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đối với hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện phải đáp ứng theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Tiêu chí về trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Có bảng hiệu, biểu tượng, biển hiệu nhận diện theo hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Tiêu chí này.

Có bố trí quầy (tủ, kệ...) hoặc khu vực phù hợp để trưng bày, bán sản phẩm OCOP.

Tổng diện tích dành cho giới thiệu và bán sản phẩm OCOP phù hợp, tối thiểu là 03 (ba) m2.

Đối với điểm có bán sản phẩm là thực phẩm, phải đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm.

Việc lựa chọn, thiết kế, xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP phải bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

Có trang thiết bị cần thiết (tủ đông, t mát, kệ, giá...) để bảo quản hàng hóa phù hợp theo yêu cầu đặc thù của sản phẩm.

Sắp xếp, bố trí các sản phẩm một cách văn minh, khoa học, thuận tiện cho khách hàng lựa chọn, mua sắm và thanh toán. Khuyến khích thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng phần mềm công nghệ trong quản lý bán hàng tại điểm bán.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Công Thương

Hướng dẫn các địa phương triển khai xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

Tuyên truyền, quảng bá về điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên các phương tiện truyền thông.

Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối hàng hóa vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

Kiểm tra việc lựa chọn, xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP  địa phương.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai lựa chọn, xây dựng và phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn đáp ứng tiêu chí tại Quyết định này.

Công b các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên trang thông tin điện tử (website) của địa phương.

Tuyên truyền, quảng bá về điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên các phương tiện truyền thông.

Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm OCOP tại các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP địa phương.

Bố trí kinh phí và có cơ chế chính sách hỗ trợ việc xây dựng, nhân rộng và phát triển điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

Bảo đảm việc duy trì các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP (được hỗ trợ kinh phí xây dựng) tối thiểu 02 (hai) năm kể từ sau khi hoàn thành việc xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

Kiểm tra, giám sát, quản lý việc vận hành và duy trì các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP được hỗ trợ kinh phí sau khi xây dựng./.

PHỤ LỤC

BỘ TIÊU CHÍ VÀ MẪU THIẾT KẾ BIỂN HIỆU/BIỂU TƯỢNG CHO

ĐIỂM GIỚI THIỆU VÀ BÁN SẢN PHẨM OCOP

I. BỘ TIÊU CHÍ

1. Tiêu chí bắt buc

Tính mới: Không trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các thiết kế bin hiệu du hiệu đặc trưng của quốc gia, cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc bất cứ quốc gia nào trên thế giới; chưa được công bố công khai trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.

Tính đặc trưng: Phải thể hiện được tính đặc trưng, đặc thù của sản phẩm thuộc “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”(OCOP).

Tính khái quát: Thiết kế phải đơn giản, dễ hiểu, nhưng có ý nghĩa khái quát cao về sản phẩm OCOP.

Tính thẩm mỹ: Đạt được những yêu cầu về thiết kế mỹ thuật như có tính thm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận biết, gây ấn tượng với công chúng, thể hiện được nét đặc trưng của Việt Nam.

Tính pháp lý: Phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo, xây dựng, giao thông và quy định khác của pháp luật có liên quan; Không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và thuần phong mỹ tục.

Đảm bảo dễ thể hiện trong in ấn, phóng to, thu nhỏ,... trên các chất liệu thông thường.

Phù hợp với quy hoạch xây dựng của địa phương, bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội.

Bảo đảm tính ổn định, công khai, minh bạch và khả thi.

Chất liệu: phải đảm bảo thích ứng với môi trường, khí hậu nơi đặt biển hiệu tại điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, không bị biến dạng dưới tác động của tự nhiên và khí hậu; không gây ô nhiễm môi trường.

- Đề xuất chất liệu sử dụng (không bắt buộc): Aluminium.

- Lý do đề xuất: chất liệu này có các tính năng ưu việt đáp ứng các điều kiện về vật liệu xây dựng như:

+ Cứng/ trọng lượng nhẹ; Màu sắc đa dạng

+ Không bị tác động nhiều từ nhiệt độ ngoài trời

+ Không bị ăn mòn

+ Một vật liệu không độc hại

+ Tái chế 100%

+ Cắt xén dễ dàng

+ Tuổi thọ cao

+ Có cả bề mặt mờ và bóng

+ Chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt.

Kích cỡ biển hiệu: sử dụng modul đơn vị vuông, với tỷ lệ vàng là 1 : 1,61 hoặc tỷ lệ 1:10.

Màu sắc phông nền và thông tin trong biển hiệu thiết kế nên dựa trên màu sắc đặc trưng của thương hiệu OCOP (theo mẫu thiết kế đã được chọn kèm theo).

Nội dung thông tin trong biển hiệu:

- Trong phạm vi 3/4 diện tích biển hiệu (tính từ trên xuống), phải có Logo OCOP (theo mẫu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tên đơn vị chủ quản (Bộ Công Thương, UBND...).

- Dòng chữ Logo OCOP phải có kích cỡ lớn nhất so với các dòng chữ khác trong biển hiệu.

- Phải có các thông tin về địa chỉ, điện thoại liên lạc của đơn vị, tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; Vị trí các thông tin này nằm trong phạm vi 1/4 diện tích biển hiệu (tính từ dưới lên).

2. Tiêu chí không bắt buộc:

- Hình ảnh về sản phẩm OCOP của mỗi địa phương.

II. MẪU THIẾT KẾ BIỂN HIỆU/BIỂU TƯỢNG CHO ĐIỂM GIỚI THIỆU VÀ BÁN SẢN PHẨM OCOP

Quyết định 950/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành tiêu chí Điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2023-2025
Quyết định 950/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành tiêu chí Điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2023-2025

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi