Quyết định 943/QĐ-BCT 2023 Tính chỉ số giá nhóm hàng, mặt hàng XNK

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 943/QĐ-BCT

Quyết định 943/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt nhiệm vụ "Tính chỉ số giá các nhóm hàng, mặt hàng xuất, nhập khẩu" giai đoạn 2024-2026
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:943/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành:18/04/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kinh phí của nhiệm vụ tính chỉ số giá các nhóm, mặt hàng xuất, nhập khẩu là 1.800 triệu đồng

Ngày 18/4/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 943/QĐ-BCT về việc phê duyệt nhiệm vụ “Tính chỉ số giá các nhóm hàng, mặt hàng xuất, nhập khẩu” giai đoạn 2024-2026. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý của Quyết định này:

1. Đơn vị chủ trì thực hiện là Trung tâm Thông tin Công nghệ và Thương mại.

2. Nguồn vốn thực hiện là nguồn ngân sách Nhà nước với tổng kinh phí là 1.800 triệu đồng, nhằm thực hiện 03 mục tiêu sau:

- Tính chỉ số giá nhóm hàng/mặt hàng xuất khẩu chủ lực, tiềm năng của Việt Nam, tính chỉ số giá nhóm hàng/mặt hàng Việt Nam cần nhập khẩu.

- Tính chỉ giá hàng hóa xuất, nhập khẩu của Việt Nam với thị trường có quan hệ thương mại lớn và thị trường cùng tham gia hiệp định thương mại CPTTP, EVFTA.

- Phân tích, đánh giá về chỉ số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tác động của giá hàng hóa tới kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.

3. Bộ Công Thương giao Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại triển khai nhiệm vụ đúng nội dung, chất lượng, tiến độ theo yêu cầu và các quy định hiện hành. Ngoài ra, sử dụng kinh phí đúng mục đích, chế độ tiết kiệm và hiệu quả.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 943/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

______

Số: 943/QĐ-BCT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nhiệm vụ “Tính chỉ số giá các nhóm hàng, mặt hàng xuất, nhập khẩu” giai đoạn 2024-2026

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Công văn số 547/AP-ĐBA ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Vụ Thị trường châu Á - châu Phi về việc thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin phục vụ quản lý Nhà nước giai đoạn 2024 -2026;

Căn cứ Công văn số 235/AM-CA ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ về việc thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin phục vụ quản lý Nhà nước giai đoạn 2024 - 2026;

Căn cứ công văn số 568/KHTC ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Vụ Kế hoạch - Tài chính về việc dự toán và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thông tin của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại;

Xét đề nghị của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tại Tờ trình số 183/TTr-TT ngày 17 tháng 4 năm 2023 về việc phê duyệt thực hiện các nhiệm vụ thông tin giai đoạn 2024-2026.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ “Tính chỉ số giá các nhóm hàng, mặt hàng xuất nhập khẩu” giai đoạn 2024-2026 với các nội dung như sau:

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại

- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn ngân sách nhà nước

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ đúng nội dung, chất lượng, tiến độ theo yêu cầu và các quy định hiện hành. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, chế độ tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Đỗ Thắng Hải

 

PHỤ LỤC

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Tính chỉ số giá các nhóm hàng, mặt hàng xuất, nhập khẩu” giai đoạn 2024-2026

(Kèm theo Quyết định số 943/QĐ-BCT ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Mục tiêu thực hiện

Thời gian
thực hiện

Tổng cộng

Giai đoạn 2024-2026

Năm 2024

Năm 2025

Năm 2026

 

- Tính chỉ số giá nhóm hàng/mặt hàng xuất khẩu chủ lực, tiềm năng của Việt Nam, tính chỉ số giá nhóm hàng/mặt hàng Việt Nam cần nhập khẩu;
- Tính chỉ giá hàng hóa xuất, nhập khẩu của Việt Nam với thị trường có quan hệ thương mại lớn và thị trường cùng tham gia hiệp định thương mại CPTTP, EVFTA;
- Phân tích, đánh giá về chỉ số giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tác động của giá hàng hóa tới kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Giai đoạn
2024-2026

1.800

600

600

600

Tổng

1.800

600

600

600

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi