Quyết định 4122/QĐ-BCT 2017 Đề án tham gia Chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
Số: 4122/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC ĐỀ ÁN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 1729/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành quy trình, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tiêu chí đánh giá các đề án triển khai Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt Danh sách các Đề án tham gia Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Quản lý, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì các Đề án, các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Chương trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP (Vụ KTTH);
- Các Bộ: KHDT; TC; KHCN; GDĐT; LĐTBXH; TTNT; NN&PTNT; Y tế, Nội vụ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- VP Bộ, Vụ KH, Vụ TC và ĐMDN;
- Lưu: VT, CT.
BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh
 
 
DANH SÁCH
CÁC ĐỀ ÁN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Đính kèm Quyết định số 4122/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2017)
 

STT
ĐỀ ÁN
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
1
Giáo dục kiến thức, kỹ năng tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2017-2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2
Xây dựng Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Bộ Công Thương
Bộ Công Thương
3
Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Bộ Công Thương
 
 

thuộc tính Quyết định 4122/QĐ-BCT

Quyết định 4122/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh sách các Đề án tham gia Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4122/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành:31/10/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Công bố Đề án tham gia Chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Danh sách Đề án tham gia Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4122/QĐ-BCT, ngày 31/10/2017.
Cụ thể, có 03 Đề án được phê duyệt là: Đề án Giáo dục kiến thức, kỹ năng tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2017-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì; Đề án Xây dựng Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Bộ Công Thương và Đề án Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng do Bộ Công Thương chủ trì.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 4122/QĐ-BCT tại đây

tải Quyết định 4122/QĐ-BCT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi