Quyết định 4122/QĐ-BCT 2017 Đề án tham gia Chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
Số: 4122/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC ĐỀ ÁN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 1729/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành quy trình, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tiêu chí đánh giá các đề án triển khai Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt Danh sách các Đề án tham gia Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Quản lý, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì các Đề án, các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Chương trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP (Vụ KTTH);
- Các Bộ: KHDT; TC; KHCN; GDĐT; LĐTBXH; TTNT; NN&PTNT; Y tế, Nội vụ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- VP Bộ, Vụ KH, Vụ TC và ĐMDN;
- Lưu: VT, CT.
BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 
 
DANH SÁCH
CÁC ĐỀ ÁN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Đính kèm Quyết định số 4122/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2017)
 

STT
ĐỀ ÁN
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
1
Giáo dục kiến thức, kỹ năng tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2017-2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2
Xây dựng Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Bộ Công Thương
Bộ Công Thương
3
Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Bộ Công Thương

 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 4122/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh sách các Đề án tham gia Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 4122/QĐ-BCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 31/10/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!