Quyết định 3727/QĐ-BCT 2017 Chương trình tôn vinh Sản phẩm thương hiệu Việt

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
Số: 3727/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017

 
 
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 51/2000/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020;
Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-BCT ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt các dự án, nhiệm vụ kinh phí năm 2017 (đợt 1) thực hiện Nhóm Chương trình hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi của cộng đồng thuộc Danh mục của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020;
Thực hiện Kế hoạch số 383/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” về việc triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2017;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban TĐKT Trung ương;
- Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;
- Bộ trưởng;
- Website MOIT;
- Lưu: VT, VP, TTTN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 
 
 
Chương trình tôn vinh và trao giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017 trên cơ sở phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-BCT ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt các dự án, nhiệm vụ kinh phí năm 2017 (đợt 1) thực hiện Nhóm Chương trình hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi của cộng đồng thuộc Danh mục của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020.
1. Nhằm phát hiện, tôn vinh, động viên kịp thời các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, phân phối sản phẩm và cung ứng dịch vụ thuộc nhóm hàng hóa thương hiệu Việt có chất lượng tốt tại thị trường trong nước được người tiêu dùng ưa chuộng, đồng thời tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong giai đoạn từ năm 2014-2020; Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa nhằm nâng cao vị thế các doanh nghiệp tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo chủ trương của Bộ Chính trị và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2. Vinh danh và nâng cao vị thế cho doanh nghiệp trong nước đạt thành tích cao trong việc phát triển sản xuất kinh doanh phục vụ người tiêu dùng trong nước tích cực thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các chương trình: bình ổn thị trường, đưa hàng Việt về nông thôn, kết nối cung cầu do các cơ quan ở Trung ương và địa phương tổ chức, đồng thời doanh nghiệp đã đổi mới tư duy và công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh; ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến vào sản xuất, cải tiến, nâng cao chất lượng, giảm giá thành hàng hóa.
3. Từng bước thay đổi tâm lý, tập quán tiêu dùng và định hướng người tiêu dùng hướng tới các sản phẩm nội địa chất lượng cao;
4. Tăng cường năng lực, nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ và lưu thông phân phối tại thị trường trong nước.
1. Quý II/2017: Xây dựng Đề án Chương trình tôn vinh và trao giải thưởng trình Lãnh đạo Bộ Công Thương phê duyệt.
2. Quý III/2017: Trình Chính phủ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) phê duyệt cho tổ chức Giải; Công bố thể lệ, tiêu chí của giải thưởng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Bộ, ngành có sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội ngành hàng, ngành nghề liên quan.
3. Quý IV/2017: Tiếp nhận Hồ sơ, thẩm định, tổ chức xét chọn, công bố danh sách các doanh nghiệp được tôn vinh và trao giải trên các phương tiện thông tin và tổ chức Lễ trao giải.
1. Phạm vi và đối tượng tham gia
1.1. Phạm vi
a. Sản phẩm:
a. 1. Đồ uống; Thực phẩm chế biến;
a.2. Hàng gia dụng;
a.3. Dệt may; Da giày;
a.4. Hàng điện tử và điện dân dụng;
a.5. Nhiên liệu, nguyên liệu phục vụ tiêu dùng và sản xuất trong nước;
a.6. Hóa chất, phân bón và các sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp;
a.7. Hóa mỹ phẩm; Dược phẩm; Thiết bị y tế;
a.8. Thiết bị giáo dục, đồ dùng học tập;
a.9. Vật liệu xây dựng;
a.10. Một số sản phẩm khác...
b. Dịch vụ:
b.1. Dịch vụ phân phối, bán buôn, bán lẻ;
b.2. Dịch vụ Tài chính, Ngân hàng;
b.3. Dịch vụ bưu chính, viễn thông;
b.4. Dịch vụ du lịch;
b.5. Dịch vụ logistics;
b.6. Dịch vụ Y tế; Giáo dục;
b.7. Một số dịch vụ khác...
1.2. Đối tượng tham gia
Chương trình tôn vinh và trao giải thưởng dành cho các doanh nghiệp trên phạm vi cả nước đang hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ có sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu Việt, hưởng ứng, thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.
2. Hình thức tổ chức
2.1. Lễ tôn vinh và trao giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017 sẽ được truyền hình trực tiếp dự kiến trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam hoặc trên sóng của Đài Truyền hình Trung ương khác trong trường hợp Đài Truyền hình Việt Nam không thu xếp được lịch phát sóng, đồng thời, được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của các cơ quan thông tấn báo chí khác.
2.2. Xuất bản ấn phẩm sách “Trang vàng Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017: Phát hành tháng 12/2017, sách được phát miễn phí cho doanh nghiệp; các Sở Công Thương, tổ chức cơ quan nước ngoài tại Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, một số Hiệp hội, ngành hàng, ngành nghề.
3. Tên danh hiệu và số lượng giải thưởng
3.1. Top 10 Sản phẩm Thương hiệu Việt xuất sắc hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;
3.2. Top 10 Doanh nghiệp có Dịch vụ Thương hiệu Việt xuất sắc hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;
3.3. Top 80 Doanh nghiệp Thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
1. Ban Tổ chức
Ban Tổ chức do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định thành lập theo đề nghị của Văn phòng Bộ có từ 10 đến 13 thành viên. Thành viên Ban Tổ chức gồm:
1.1. Trưởng Ban Tổ chức là Lãnh đạo Bộ Công Thương;
1.2. Phó Trưởng Ban Tổ chức: Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam); Tổng Biên tập Báo Công Thương;
1.3. Các Ủy viên Ban Tổ chức: Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương (Báo Công Thương, Vụ Thị trường trong nước, Văn phòng Bộ, Cục Xúc tiến thương mại).
2. Hội đồng xét tặng giải thưởng
Hội đồng xét tặng giải thưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định thành lập theo đề nghị của Văn phòng Bộ có từ 15 đến 17 thành viên. Thành viên Hội đồng xét tặng giải thưởng gồm:
2.1. Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng là Lãnh đạo Bộ Công Thương;
2.2. Phó Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng là Lãnh đạo Báo Công Thương; Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước;
2.3. Các Ủy viên Hội đồng xét tặng giải thưởng: Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương (Báo Công Thương, Vụ Thị trường trong nước, Văn phòng Bộ, Cục Công nghiệp, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Công đoàn Công Thương Việt Nam); Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, các Hiệp hội, ngành hàng, ngành nghề liên quan (Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam...), một số chuyên gia lĩnh vực thương mại.
3. Ban Thư ký Chương trình (Ban Thư ký)
Ban Thư ký do Tổng Biên tập Báo Công Thương quyết định thành lập có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Tổ chức và Hội đồng xét tặng giải thưởng trong việc triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình Lễ tôn vinh và trao giải thưởng. Ban Thư ký có 11 thành viên bao gồm các cán bộ thuộc Báo Công Thương (09 người), Vụ Thị trường trong nước (01 người), Văn phòng Bộ (01 người).
1. Ban Thư ký thông báo, giới thiệu thể lệ, tiêu chí và quy trình xét chọn của Chương trình đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Bộ, ngành có sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội ngành hàng, ngành nghề liên quan và trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương, Báo Công Thương, Báo Công Thương điện tử và trang website của Ban Tổ chức.
2. Doanh nghiệp gửi Hồ sơ đăng ký đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các Sở Công Thương, Hiệp hội ngành hàng, ngành nghề hoặc trực tiếp gửi Hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng đến Ban Thư ký.
3. Ban Thư ký tiếp nhận Hồ sơ doanh nghiệp thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Hiệp hội ngành hàng, ngành nghề và trực tiếp từ các doanh nghiệp.
4. Ban Thư ký bước đầu tiến hành đánh giá, phân loại và thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp đăng ký tham gia, thu thập ý kiến phản ánh của khách hàng, người tiêu dùng... báo cáo kết quả với Hội đồng xét tặng giải thưởng.
5. Hội đồng xét tặng giải thưởng tiến hành họp xem xét, đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp đạt giải trình Ban Tổ chức xem xét, quyết định.
6. Công bố danh sách doanh nghiệp đạt giải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn), Báo Công Thương, Báo Công Thương Điện tử (www.baocongthuong.com.vn) và trang website của Ban Tổ chức (hangviettieubieu.com.vn).
7. Họp báo thông báo Chương trình tổ chức Lễ tôn vinh và trao giải thưởng với một số cơ quan truyền thông báo chí.
8. Tổ chức Lễ tôn vinh và trao giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017. Chương trình được truyền hình trực tiếp dự kiến trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam hoặc trên sóng của Đài Truyền hình Trung ương khác trong trường hợp Đài Truyền hình Việt Nam không thu xếp được lịch phát sóng, đồng thời, được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của các cơ quan thông tấn báo chí khác.
1. Nguồn kinh phí tổ chức
1.1. Nguồn Ngân sách Nhà nước: Được trích từ nguồn kinh phí phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-BCT ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt các dự án, nhiệm vụ kinh phí năm 2017 (Đợt 1) thực hiện Nhóm Chương trình hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi của cộng đồng thuộc danh mục của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020.
1.2. Nguồn xã hội hóa: Từ các Nhà tài trợ trên cơ sở tự nguyện đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước phù hợp với quy định của pháp luật và không vi phạm khoản 2, Điều 4 của Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp. Không huy động kinh phí dưới các hình thức đối với cá nhân, tổ chức trong danh sách tham gia bình chọn xét tôn vinh và trao giải thưởng./.
 
 
Gói 1: Dàn dựng chương trình

STT
 
Mô tả chi tiết
Hạng mục
TỔNG
Ghi chú
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
 
 
I
Ý tưởng & Ca nhạc
 
 
 
 
125,950,000
Theo thông tư 40/2017/TT-BTC và theo thực tế
1
Viết kịch bản, Lời MC, thiết kế toàn bộ sân khấu và trang trí chương trình, đạo diễn, tổng duyệt, lễ tân...
Ý tưởng xây dựng kịch bản, Lời MC, thiết kế mỹ thuật sân khấu, đạo diễn sân khấu (toàn bộ sân khấu, truyền hình), tổng duyệt chương trình, trang trí chương trình, thuê MC,...
Trọn gói
1
125,950,000
125,950,000
II
Thuê địa điểm
 
 
 
 
165,000,000
2.1
Trung tâm Hội nghị Quốc tế
Đã bao gồm thuê cho chương trình trao giải chính và các hoạt động phụ trợ, nguyên vật liệu thi công theo thiết kế
Trọn gói
1
143,000,000
143,000,000
2.2
Thuê thời gian giàn dựng, trang trí
Thuê thời gian giàn dựng, set up, trang trí toàn bộ hạng mục trong và ngoài nơi tổ chức.
Trọn gói
1
22,000,000
22,000,000
III
Trang trí khu vực tổ chức:
Treo Backrop, banner, tuyên truyền cho sự kiện, standee đứng nơi diễn ra sự kiện
Trọn gói
1
 
70,400,000
IV
Phim giải - clip - dựng kỹ xảo 3D & tư liệu hình ảnh
 
 
 
99,000,000
 
4.1
Kịch bản, quay, dựng phim về hoạt động doanh nghiệp trình chiếu trong buổi lễ trao giải
Phim 7 phút tổng kết về cuộc vận động và các doanh nghiệp được vinh danh
Trọn gói
1
88,000,000
88,000,000
 
4.2
Dựng hình ảnh 3D Cup trình chiếu trên màn hình lớn
 
Trọn gói
1
11,000,000
11,000,000
V
Phục vụ chương trình
Nhân viên phục vụ, hoa, nước uống, bàn lễ tân, thẻ ban tổ chức
Trọn gói
1
28,950,000
28,950,000
VI
Các hạng mục khác: Phí treo banner các tuyến phố (công và lệ phí xin phép), trông xe...
 
Trọn gói
1
8,800,000
8,800,000
 
Tổng tiền (đã bao gồm VAT 10%)
 
 
 
 
498,100,000

Gói 2: Âm thanh ánh sáng

2.1
Mô hình cúp trưng bày
Trưng bày tại sảnh nơi tổ chức
Trọn gói
1
38,500,000
38,500,000
 
2.2
Cột barie, dây nhung, thảm đỏ, phụ kiện trang trí quanh cúp mô hình
Trưng bày tại sảnh nơi tổ chức
Trọn bộ
1
5,500,000
5,500,000
 
2.3
Màn chiếu + máy chiếu lớn
Đặt chính giữa SK; KT: 2.74 x 3.66m
Bộ
1
13,100,000
13,100,000
 
2.4
Âm thanh - ánh sáng phục vụ chương trình
Set up bổ sung toàn bộ Âm thanh - ánh sáng, máy phun khói, moving,... phục vụ toàn bộ chương trình biểu diễn
Trọn gói
1
41,800,000
41,800,000
 
 
Tổng tiền (đã bao gồm VAT 10%)
 
 
 
 
98,900,000
 

Gói 3: Cúp trao giải

1
Cúp trao cho các doanh nghiệp đoạt giải và Kỷ niệm chương
 
Chiếc
120
800,000
96,000,000
 
 
Tổng tiền (đã bao gồm VAT 10%)
 
 
 
 
96,000,000
 
Gói 4: Chi phí quản lý chung
 
 
Kinh phí xét duyệt, thẩm định các doanh nghiệp tham dự giải
 
 
 
 
 
 
4.1
Bưu phí phát chuyển nhanh (gửi hồ sơ, thông báo kết quả...)
 
Trọn gói
1
19,000,000
19,000,000
 
4.2
Văn phòng phẩm, in ấn, photo tài liệu
 
Trọn gói
1
19,000,000
19,000,000
 
4.3
Công tác phí hoặc khoán công tác phí
 
 
 
 
 
 
 
Khoán công tác phí (phụ cấp lưu trú, vé tàu, máy bay, chi phí phòng nghỉ, tiền ăn, công tác phí...)
 
Người
13
10,000,000
130,000,000
 
4.4
Công thẩm định tại doanh nghiệp (6 người x 150.000đ/người)
 
Doanh nghiệp
100
900,000
90,000,000
 
4.5
Hội đồng thẩm định
 
 
 
 
 
 
 
Cấp cơ sở
 
Người
20
500,000
10,000,000
 
 
Cấp bộ
 
Người
15
1,000,000
15,000,000
 
4.6
Nhuận bút PV đến dự và viết bài về Lễ trao giải
 
Người
30
500,000
15,000,000
 
4.7
Nhuận bút PV đến họp báo công bố Lễ trao giải
 
Người
30
300,000
9,000,000
 

 
 

thuộc tính Quyết định 3727/QĐ-BCT

Quyết định 3727/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Đề án Chương trình tôn vinh và trao Giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3727/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành:29/09/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chương trình tôn vinh sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt

Đề án Chương trình tôn vinh và trao Giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017 đã được Bộ Công Thương ban hành tại Quyết định số 3727/QĐ-BCT, ngày 29/09/2017.
Chương trình được thực hiện nhằm phát hiện, tôn vinh, động viên kịp thời các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, phân phối sản phẩm và cung ứng dịch vụ thuộc nhóm hàng hóa thương hiệu Việt có chất lượng tốt tại thị trường trong nước được người tiêu dùng ưa chuộng; Vinh danh và nâng cao vị thế cho doanh nghiệp trong nước đạt thành tích cao trong việc phát triển sản xuất kinh doanh phục vụ người tiêu dùng trong nước tích cực thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các chương trình: Bình ổn thị trường, đưa hàng Việt về nông thôn, kết nối cung cầu do các cơ quan tổ chức...; Từng bước thay đổi tâm lý, tập quán tiêu dùng và định hướng người tiêu dùng hướng tới các sản phẩm nội địa chất lượng cao…
Chương trình sẽ trao tổng cộng 100 danh hiệu và giải thưởng, gồm: Top 10 Sản phẩm Thương hiệu Việt xuất sắc hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Top 10 Doanh nghiệp có Dịch vụ Thương hiệu Việt xuất sắc hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Top 80 Doanh nghiệp Thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Kinh phí tổ chức đến từ hai nguồn: Ngân sách Nhà nước và Xã hội hóa.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định3727/QĐ-BCT tại đây

tải Quyết định 3727/QĐ-BCT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi