Thông tư liên tịch 90/2006/TTLT-BTC-UBTDTT của Bộ Tài chính và Uỷ ban Thể dục Thể thao về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách thực hiện Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư liên tịch 90/2006/TTLT-BTC-UBTDTT

Thông tư liên tịch 90/2006/TTLT-BTC-UBTDTT của Bộ Tài chính và Uỷ ban Thể dục Thể thao về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách thực hiện Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:90/2006/TTLT-BTC-UBTDTTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Nguyễn Trọng Hỷ; Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:02/10/2006Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Kinh phí phát triển thể dục thể thao - Ngày 02/10/2006, Bộ tài chính và Uỷ ban Thể dục Thể thao đã ban hành Thông tư liên tịch số 90/2006/TTLT-BTC-UBTDTT hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010. Theo đó, Ngân sách trung ương bảo đảm thực hiện một số nội dung của giai đoạn đầu tiên, bao gồm: biên soạn tài liệu hướng dẫn, đào tạo hướng dẫn viên, cộng tác viên, tuyên truyền - giáo dục, xây dựng và duy trì hoạt động trang WEB, xây dựng mô hình điểm hoặc mô hình mẫu và hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao tầm khu vực và toàn quốc. Ngân sách địa phương bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm dụng cụ luyện tập và các hoạt động thể dục thể thao thường xuyên trên địa bàn xã, phường và thị trấn. Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Thông tư liên tịch 90/2006/TTLT-BTC-UBTDTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO SỐ 90/2006/TTLT-BTC-UBTDTT

NGÀY 2 THÁNG 10 NĂM 2006

HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO

Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẾN NĂM 2010

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 100/2005/QĐ-TTg ngày 10/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010;

Liên tịch Bộ Tài chính - Uỷ ban Thể dục Thể thao hướng dẫn việc quản lý, điều hành và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Thông tư này hướng dẫn việc việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 theo Quyết định số 100/2005/QĐ-TTg ngày 10/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

2. Nguồn kinh phí bảo đảm cho Chương trình gồm: Ngân sách nhà nước (trung ương và địa phương) và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

3. Kinh phí bảo đảm cho Chương trình phải được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo Luật Ngân sách nhà nước và quy định tại Thông tư này.

 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Các nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình:

1.1. Chi quản lý Chương trình:

- Chi hội nghị, hội thảo;

- Chi công tác trong nước;

- Chi khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài;

- Chi văn phòng phẩm, trang thiết bị;

- Chi thông tin liên lạc;

- Chi làm ngoài giờ;

- Chi sơ kết, tổng kết, khen thưởng, thi đua;

- Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp hoạt động của bộ phận giúp việc Chương trình.

1.2. Chi thực hiện Chương trình:

- Chi điều tra, khảo sát, viết báo cáo tổng hợp;

- Chi biên soạn tài liệu: sổ tay hướng dẫn viên cơ sở, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thể thao; mẫu quy hoạch và hướng dẫn thiết kế các công trình thể thao ở xã, phường, thị trấn, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn quản lý và thực hiện Chương trình;

- Chi đào tạo hướng dẫn viên; cộng tác viên;

- Chi tuyên truyền, giáo dục;

- Chi xây dựng và duy trì hoạt động trang Web;

- Chi xây dựng mô hình điểm hoặc mô hìmh mẫu;

- Chi hỗ trợ kinh phí tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao tầm quốc gia;

- Một số khoản chi khác.

2. Mức chi:

- Tổ chức họp, hội nghị và công tác trong nước: thực hiện theo Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước.

- Hoạt động khảo sát nước ngoài: thực hiện theo Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.

- Chi điều tra, khảo sát trong nước: thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 114/2000/TT-BTC ngày 27/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí các cuộc điều tra thuộc nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước.

- Chi đào tạo hướng dẫn viên: thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước.

- Chi hội thảo khoa học: thực hiện theo quy định tại Thông t­ư số 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học, công nghệ.

- Các khoản chi khác gồm: Chi văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng; chi thông tin liên lạc; chi làm ngoài giờ; chi sơ kết, tổng kết, khen thưởng, thi đua và các khoản chi khác phục vụ trực tiếp hoạt động của bộ phận giúp việc Chương trình thực hiện theo các quy định hiện hành.

Căn cứ vào mức chi quy định tại các văn bản nêu trên và trong phạm vi nguồn kinh phí được giao hàng năm, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức chi cụ thể nhưng không được vượt quá mức tối đa đã được qui định tại các văn bản trên (hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản trên, nếu có).

3. Xây dựng dự toán ngân sách và quyết toán kinh phí thực hiện chương trình:

3.1. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình phát triển thể dục thể thao xã, phường, thị trấn đến năm 2010 được cân đối từ các nguồn:

- Ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành. Trong đó:

+ Ngân sách trung ương bảo đảm thực hiện một số nội dung của giai đoạn đầu tiên, bao gồm: biên soạn tài liệu hướng dẫn, đào tạo hướng dẫn viên, cộng tác viên, tuyên truyền - giáo dục, xây dựng và duy trì hoạt động trang WEB, xây dựng mô hình điểm hoặc mô hình mẫu và hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao tầm khu vực và toàn quốc.

+ Ngân sách địa phương bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm dụng cụ luyện tập và các hoạt động thể dục thể thao thường xuyên trên địa bàn xã, phường và thị trấn.

- Tài trợ (ngoài nước và trong nước) và hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

- Kinh phí nhân dân tự nguyện đóng góp

- Kinh phí thu được qua các dịch vụ và khoản thu hợp pháp khác

3.2. Xây dựng dự toán ngân sách, cấp phát kinh phí và quyết toán kinh phí:

a. Xây dựng dự toán:

- Đối với Uỷ ban thể dục thể thao: Hàng năm, trên cơ sở nội dung của Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Uỷ ban Thể dục Thể thao xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của chương trình, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án cân đối kinh phí từ ngân sách nhà nước để trình Chính phủ và Quốc hội phê duyệt.

Đối với ngân sách thực hiện các công việc của Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 do Uỷ ban thể dục thể thao trực tiếp thực hiện được cân đối vào dự toán ngân sách hàng năm giao cho Uỷ ban thể dục thể thao; đối với các công việc do ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương thực hiện, trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Tài chính sẽ thực hiện cấp phát kinh phí theo phương thức uỷ quyền về địa phương.

- Đối với Sở Thể dục Thể thao: Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của Uỷ ban Thể dục Thể thao và các nội dung công việc triển khai thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 ở địa phương, Sở Thể dục Thể thao xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chương trình tại địa phương gửi Sở Tài chính, Sở kế hoạch đầu tư tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân phê duyệt.

b. Quyết toán kinh phí: Việc quản lý chi tiêu và quyết toán kinh phí của Chương trình thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.

 

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Liên Bộ Tài chính - Uỷ ban Thể dục Thể thao để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Trọng Hỷ

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi